Bizarre ontwikkeling case Ray Heijder

Bizarre ontwikkeling case Ray Heijder

26 februari 2019

Vandaag in de e-mailbox van Ray Heijder een zeer merkwaardig bericht dat duidt op een bizarre ontwikkeling in zijn case. Het zal in de komende tijd waarschijnlijk een doorslaggevende gamechanger blijken te zijn. Ook dit geval wordt weer zorgvuldig en uitgebreid geanalyseerd en vastgelegd met het oog op toekomstige juridische procedures tegen de gemeente Epe en/of Apeldoorn.

Nu eerst de inhoud van e-mail en vervolgens de vragen die erbij gesteld kunnen en moeten worden.

Dag heer Heijder,

Na intern overleg is er besloten in het kader van re-integratie u geen ondersteuning meer te bieden. Ik adviseer u betaald werk te gaan zoeken en hierbij breed te gaan kijken op de arbeidsmarkt. Wanneer u een werk heeft gevonden geef dit dan door aan de gemeente Apeldoorn via https://www.apeldoorn.nl/ter/inkomstenformulier-indienen.

Er zal niet meer gereageerd worden op uw mail.

Met vriendelijke groet,

[naam]
Trajectregisseur gemeente Epe

Telefoon
[...]

E-mail
[...]@apeldoorn.nl


Kan dit op deze manier?

Een dergelijke ingrijpende beslissing kan met e-mail worden aangekondigd, maar moet bij beschikking aan de belanghebbende formeel worden bevestigd zodat er bezwaar tegen kan worden gemaakt.

De inhoud van de e-mail laat wel veel aan behoorlijkheid te wensen over. Denk aan de kernwaarden genoemd in de Behoorlijkheidswijzer (pdf, 511 kB) van de Nationale Ombudsman: 'Open en duidelijk', 'Respectvol', 'Betrokken en oplossingsgericht' en 'Eerlijk en betrouwbaar'. Ze staan alle vier onder druk met dit bericht.

Ray Heijder gaat ervan uit dat de beschikking nog volgt per reguliere post.


Wat is er mis met dit bericht?

Behalve dat het bericht niet ingaat op de cruciale vragen die Ray Heijder deze maand via e-mail heeft gesteld aan de trajectregisseur is er het volgende op aan te merken:

De reden
Bovenal mist de reden van de beslissing. De belanghebbende moet ernaar gissen. Niet dat dit moeilijk is gezien de voorgeschiedenis, maar bij zo'n ingrijpend besluit is opgave van reden een minimumvereiste.

Intern overleg
Het besluit is genomen na intern overleg. Er wordt echter niet vermeld op welk niveau dit overleg heeft plaatsgevonden. Is het een collegiaal overleg geweest? Of afstemming op hoger ambtelijk niveau? Of is er (ook) sprake van bestuurlijke afstemming?
Het is dus onduidelijk of het besluit überhaupt status heeft.

Vreemd advies
Het advies om betaald werk te gaan zoeken, is in deze fase misplaatst. Ten eerste is dit advies te vrijblijvend. Iemand die een bijstandsuitkering geniet, is verplicht betaald werk te zoeken. Ten tweede is dit reeds 'on going'. Nu zou de suggestie gewekt kunnen worden dat belanghebbende er nog niet mee bezig is. Als dat een eigen leven gaat leiden, kan dat tot vervelende gevolgen voor hem leiden.

Onbestaanbare afsluitende zin
Het niet meer reageren op mail beperkt belanghebbende in zijn recht. Het kan en mag dus zo niet worden gesteld. Er blijven operationele zaken verbonden aan de bijstandsuitkering (ook in het kader van de informatieplicht) waar correspondentie over gevoerd moet kunnen worden. Het vermelden van de link naar het inkomstenformulier kan een slimme zet (om zichzelf in te dekken) lijken, maar is het is niet, want niet toereikend.

Bovendien is het onduidelijk. Wie zal niet meer reageren op e-mail van Ray Heijder? De betreffende trajectregisseur niet meer of helemaal niemand meer vanuit de gemeente Epe en/of gemeente Apeldoorn?

Ray Heijder beschouwt de mededeling dat er niet meer op e-mail van hem wordt gereageerd dan ook als onrechtmatig en zal blijven e-mailen als hij dat nodig vindt. Waar mogelijk zal hij (net als in een eerder geval) bij de rechtbank in beroep gaan tegen het niet of niet tijdig een beslissing nemen door een overheid.

Valkuil eigen interpretatie
Tegen het licht van het achterliggende verhaal waar de e-mail betrekking op heeft, zorgt deze door onvolledigheid voor een valkuil van eigen interpretaties door belanghebbende. Dit bij het volgende:

- Belanghebbende zou ondanks kennis van de eigen case kunnen gissen naar de verkeerde reden.
- Status van het geplande voortgangsgesprek op 28-02-2019 met de trajectregisseur? Niet/wel heen gaan?
- Komt er een formele beschikking? Daarop wachten of gelijk aan de bel trekken?

Onduidelijke afzender
Wie is er nou precies verantwoordelijk voor dit bericht? Wettelijk is dat het college van de gemeente Epe, want Ray Heijder is als inwoner van Vaassen ingezetene van die gemeente. Omdat hij een algemene bijstandsuitkering ontvangt heeft het college van Epe als opdracht om hem te ondersteunen bij arbeidsinschakeling.
Dat ligt vast in de Participatiewet artikel 7 lid 1 a 1°.

Al langere tijd ontvangt Ray Heijder correspondentie met in het hetzelfde communicatiestuk zowel verwijzingen naar beide gemeenten (Epe en Apeldoorn). Voor de burger is het zo erg onduidelijk welke organisatie hij moet aanspreken.


Hoe nu verder?

Deze ontwikkeling bevestigt voor de zoveelste keer dat de gemeente Epe en gemeente Apeldoorn ernstig tekortschieten bij de uitvoering van de Participatiewet. Het onderstreept wederom de noodzaak van de acties van Ray Heijder richting beide gemeenten, niet alleen voor zijn eigen case, maar ook in het algemeen burgerbelang.

Klacht 25 februari 2019 (gisteren)
Nu wil het geval dat Ray Heijder gisteren een formele klacht heeft ingediend tegen de trajectregie werk en inkomen. Bij de afhandeling daarvan zal hij deze ontwikkeling ook noemen.

Fysiek melden op 28 februari 2019
Ray Heijder zal zich op 28 februari 2019 conform de niet ingetrokken uitnodiging van de trajectregisseur om melden om 10:00 uur bij het gemeentehuis van Epe. Zoals gepland neemt hij ook iemand mee. Als er vanuit de gemeente Epe niemand beschikbaar is voor een gesprek, zal in Ray Heijder een bewijs van verschijnen vorderen bij de receptie. Bovendien zal een nota worden gestuurd voor de zinloos gemaakte onkostenvergoeding van de meegekomen persoon.

Procedure inzake artikel 7 
Deze ontwikkeling wordt meegenomen in de bewijslast voor de juridische procedure tegen het college van de gemeente Epe. Die zal door Ray Heijder worden gestart wegens het niet vervullen van de collegeopdracht zoals vastgelegd in de Participatiewet artikel 7 lid 1 a 1:

Het college:

a. ondersteunt bij arbeidsinschakeling:

1°. personen die algemene bijstand ontvangen,


De e-mail

Beëindiging ondersteuning

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie