Aanvraag onafhankelijke cliëntondersteuning

Aanvraag onafhankelijke cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning

11 augustus 2019

Geachte heer wethouder Visser,

Overwegende dat,

[1] Iedere inwoner wettelijk recht heeft op gratis onafhankelijke cliëntondersteuning;

[2] De gemeente verplicht is te voorzien in onafhankelijke cliëntondersteuning;

[3] Er in mijn ogen een aantoonbare, structurele conflictueuze situatie bestaat waarin mijn contacten met de gemeente Epe verlopen en daarmee de duidelijkheid van de hulpvraag, het maken van keuzes, de organisatie van de juiste hulp en het afstemmen van de verschillende hulpsoorten onder druk staan;

[4] Door de recentelijke intrekking door u namens het college van een bezwaard besluit tot beëindiging van de ondersteuning re-integratie weer aanleiding bestaat tot het voeren van voortgangsgesprekken;

[5] Het bij de laatste gesprekkenronde niet mogelijk is gebleken om op behoorlijke wijze formele onafhankelijke cliëntenondersteuning te bedingen bij uw contractpartner MEE Veluwe IJsseloevers,

dien ik hierbij een aanvraag in voor de gegarandeerde levering van onafhankelijke cliëntondersteuning bij alle toekomstige gesprekken met betrekking tot mijn hulpvraag in het sociaal domein bij de gemeente Epe en/of mandaatgemeente Apeldoorn.

Indien het voor de gemeente Epe niet mogelijk blijkt om te leveren, ben ik bereid genoegen te nemen met een afkoopbedrag van € 175,- per gebeurtenis waarbij cliëntondersteuning vereist is. Ik zal dan zelf ondersteuning regelen.

Het inschakelen van formele onafhankelijke cliëntondersteuning blijft voor mij noodzakelijk zolang de in [3] genoemde situatie bestaat.

Tevens behoud ik mij het recht voor om mij bij elk gesprek te laten vergezellen door een informele cliëntondersteuner, zoals ik ook als informele cliëntondersteuner voor andere hulpvragers optreedt. De informele cliëntondersteuner is in dit geval een vrijwilliger (onbezoldigd). Dit ter evaluatie van gesprekken, mede voor publicatie op BurgerkrachtCentraal.nl.

Voor eventuele onderbouwing van het bovenstaande kunt u mijn dossier bij de gemeente Epe raadplegen. Mocht dit niet toereikend zijn bij het behandelen van deze aanvraag, dan bent ik van harte bereid om op uw aangeven aanvulling te verstrekken.

Ik verzoek u de beslissing op mijn aanvraag schriftelijk aan mij bekend te maken.

Deze aanvraag stuur ik via e-mail aan u (evisser@epe.nl) en MijnEpe/PIP. Bovendien is deze online te vinden op:
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/lab0550578/clientondersteuning/

Hoogachtend,

Ray M.F. Heijder

Onderdeel van

Lab 055/0578

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie