Is het nou het college van Apeldoorn of van Epe?

Is het nou het college van Apeldoorn of van Epe?

Lab 055/0578

24 augustus  2019

Geachte griffier,

Vandaag ontving ik uw brief van 23 augustus 2019 met kenmerk CRvB 19 /3383 PW R004 93.

U verwijst daarin naar een kopie van het verweerschrift tegen mijn (hoger) beroepschrift.

Ik attendeer u op de ondertekening daarvan. Die is namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Epe.

Ik voeg een kopie daarvan bij.

Ik heb het hoger beroep echter ingediend tegen het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn.
Ook in het beroep bij de Rechtbank Gelderland betrof het niet het college van Epe, maar van Apeldoorn.

Nu begrijp ik wel dat de juridisch medewerker van de gemeente Apeldoorn (Eenheid Veiligheid en Recht) de zaken door elkaar haalt.

Dat begrip van mij komt voort uit mijn eigen visie op beide gemeenten die naar mijn oordeel twee handen op één buik zijn en van hetzelfde laken en pak daar waar het hun abjecte en infame handelen jegens de burger betreft.

Uiteraard is die opmerking voor mijn eigen rekening, maar omdat ik verwacht dat ik nog vaak een beroep moet doen op de Rechtspraak inzake beide gemeenten, wil ik in elk geval de rechtbank(en) zo goed mogelijk (blijven) informeren.

Ik laat het door mij geconstateerde graag aan u als griffier ter nadere beoordeling en eventuele vervolgactie over.

Hoogachtend,

Kopie aan gemeente Apeldoorn, Eenheid Veiligheid en Recht.

R.M.F. Heijder
Vaassen


Vrouwe Justitia

De brief van de gemeente

Centrale Raad van Beroep