Consulent van Ray Heijder ongeschikt

OngeschiktConsulent van Ray Heijder ongeschikt

5 december 2019

Update 10 december >

Dit verhaal wordt via e-mail gestuurd aan de verantwoordelijke wethouders, de raadgriffies en de fractievoorzitters van de gemeenteraden.

Dit om de colleges en de gemeenteraden van de gemeente Apeldoorn en de gemeente Epe het 'we zagen het niet aankomen' als ontsnapping vooraf uit handen te nemen. Ze kunnen het dan niet gebruiken als straks de civiele rechtbank uitspraak doet in het voordeel van de burger over de (grote) schadebedragen die door de bestuursorganen aan Ray Heijder moeten worden uitgekeerd.


Vandaag heeft Ray Heijder aan zijn huidige consulent werk (in deze casus 'trajectregisseur' genoemd) gevraagd naar een contactpersoon waarbij hij om vervanging van deze functionaris kan verzoeken.

De huidige medewerker is in beeld sinds juni 2018. Anderhalf jaar geleden kwam hij onder toen al verdachte omstandigheden ten tonele, namelijk onaangekondigd in plaats van een andere nieuwe consulent die plotseling toch maar niet werd ingezet. Dat bleek aan de receptie toen Ray Heijder zich meldde voor de afspraak. Dit was nadat belanghebbende naar aanleiding van de uitnodiging onderzoek had gedaan en opmerkte dat de beoogde consulent een extern ingehuurde kracht van commercieel bedrijf Daan was.


Trajectregisseur heeft gefaald

De trajectregisseur heeft in de afgelopen 18 maanden niets gedaan dat ten goede komt aan de arbeidsinschakeling van belanghebbende (eerder tegengewerkt). Daarmee is hij medeverantwoordelijk voor de schade van 2019 en 2018. Bij aanblijven zal hij ook een risico vormen voor dreigend (en inmiddels vijfde) schadejaar 2020.

Belanghebbende vindt overigens dat dit is toe te rekenen aan de gemeente Apeldoorn (als uitvoeringsorgaan) en de gemeente Epe (als eindverantwoordelijk bestuursorgaan) en dus niet aan de betreffende functionaris. Die wordt naar zijn oordeel door de eigen werkgever misbruikt. In een later stadium (bij rechtsgang) zal dit nader worden onderbouwd.


Bescherming

De huidige trajectregisseur moet in bescherming worden genomen door hem van de casus van Ray Heijder af te halen. Vooropgesteld uiteraard om belanghebbende te beschermen en schade te beperken.


Onderbouwing

De conclusie van belanghebbende die inhoudt dat de trajectregisseur ongeschikt is, komt voort uit de gehele handelswijze gedurende de afgelopen anderhalf jaar. De losse elementen daarvan zullen stuk voor stuk worden uitgeschreven voor de rechtbank die zal gaan over de rechtszaak nummer 2/schadejaar 2019 vanuit het leerstuk onrechtmatige overheidsdaad. De aansprakelijkstelling die hier aan vooraf moest gaan, is op 1 november 2019 gedaan.
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/lab0550578/aansprakelijkstelling-gederfd-inkomen-2019/


Alweer een ongeschikte functionaris

Het is niet de eerste keer dat Ray Heijder het vertrouwen in functionarissen van de gemeente Apeldoorn/gemeente Epe opzegt en om vervanging vraagt.

  1. Wat is hier aan de hand?
  2. Is hier sprake van een een patroon?
  3. Ligt het misschien aan belanghebbende zelf?

Het is de gemakkelijkste en meest gangbare weg om een belanghebbende de schuld te geven. Daarom wordt dit doorgaans door gemeenten ook gedaan.

De rechtvaardige manier is echter oordelen naar de feiten. Die liegen er niet om. Er ligt een diepgeworteld conflict met een omvangrijk feitenrelaas ten grondslag aan de problematiek.

Zolang dat conflict tussen de gemeente Apeldoorn/Epe en belanghebbende niet uit de wereld is geholpen, is er geen veilige en reële basis voor een goede samenwerking tussen belanghebbende en welke consulent werk dan ook.

Het is eigenlijk ook nog eens onredelijk om 'gewone' ambtenaren bloot te stellen aan deze casus, al helemaal als de functionaris (bij aanvang) niet eens ingewerkt en zelfs nog in opleiding (bij Saxion) is.

Met andere woorden: de colleges van de gemeenten verzuimen niet alleen de collegeopdracht krachtens artikel 7 van de Participatiewet, zij springen ook nog eens op afkeurenswaardige manier om met de eigen human resources. Verwerpelijk!

Opmerking:
Meerdere aanbiedingen van Ray Heijder om als medewerker van de gemeente Apeldoorn en/of gemeente Epe zijn afgewezen en/of genegeerd. Hiermee heeft men kansen op verbetering laten liggen. En niet te vergeten: op arbeidsinschakeling van belanghebbende!

Het is nog sterker: aan Ray Heijder is wederom medegedeeld dat hij 'never, nooit' aan de slag zal komen bij de gemeente Apeldoorn en gemeente Epe. Dat is de reden waarom belanghebbende op 31 oktober 2019 een partiële ontheffing van de sollicitatieplicht heeft aangevraagd bij het college van de gemeente Epe.
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/lab0550578/aanvraag-partiele-ontheffing-sollicitatieplicht/


E-mail aan trajectregisseur

5 december 2019 | 14:51 

Goedemiddag {...},

Hierbij verzoek ik jou om een contactpersoon aan mij door te geven waarbij ik een verzoek kan indienen om jou te vervangen.

Ik vind jou niet geschikt als functionaris om mijn belangen te behartigen. Volgens mij vind jij dat zelf ook, maar kan je dat niet openlijk toegeven.

Door jouw ongeschiktheid voor mijn casus treedt je (ik denk ongewild) ook nog eens onbetrouwbaar op en breng jij mij nog meer schade toe. Als voorbeeld noem ik het opdracht geven tot een medisch onderzoek. Daarmee ga je echt zwaar de fout in en dat zal ik in een afzonderlijk schrijven uitgebreid toelichten.

Als tweede voorbeeld noem ik je antwoord op mijn aanvraag ontheffing sollicitatieplicht. Jouw antwoord beschouw ik als niet-ontvankelijk omdat het geen correcte afdoening is van een aanvraag die overigens gericht is aan het college van de gemeente Epe.

Bovendien vind ik dat de gemeente Apeldoorn en gemeente Epe misbruik maken van jou als medewerker door jou taken te laten uitvoeren jegens mij die zij opzettelijk verzuimen uit te voeren met de daartoe geëigende medewerkers.

Ik kan hier niet mee leven en zal deze misstand in een lange reeks meenemen in de juridische procedures.

Ik heb overwogen om een formele klacht tegen jou in te dienen, maar zie daar nog van af. Ik denk namelijk dat jouw handelswijze het gevolg is van wanbeleid van de gemeente Apeldoorn en de gemeente Epe en ik wil jou daar eigenlijk niet voor op laten draaien.

Ik vertrouw erop dat je per omgaande een contactpersoon aan mij doorgeeft.

Met vriendelijke groet,

Ray Heijder


Reminder

10 december 2019 | 21:37 

Hallo {...},

Hierbij een reminder. Ik heb nog geen antwoord van je voorbij zien komen.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

Ray Heijder

DOSSIER

ZAAKNUMMER EPE

113814

VERWANT

VERSTUURD AAN

Wethouders
m.sandmann@apeldoorn.nl
evisser@epe.nl

Griffies
politiekemarkt@apeldoorn.nl
griffie@epe.nl

Fractievoorzitters
j.elbertsen@apeldoorn.nl
p.messerschmidt@apeldoorn.nl
j.vanderborg@apeldoorn.nl
m.vierssen@apeldoorn.nl
b.bloem@apeldoorn.nl
r.gasper-rothengatter@apeldoorn.nl
p.groot@apeldoorn.nl
t.stam@apeldoorn.nl
s.biharie@apeldoorn.nl
h.vandenberge@apeldoorn.nl
m.moulijn@apeldoorn.nl
a.huigens@apeldoorn.nl
h.weevers@apeldoorn.nl
l.haak@apeldoorn.nl
boosterhoff@epe.nl
bhendriks@epe.nl
hboon@epe.nl
jwvos@epe.nl
rrvandervlies@epe.nl
gjjvanlimburg@epe.nl
lboer@epe.nl
wbaltus@epe.nl
hdegoede@epe.nl
rtjager@epe.nl

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie