Lab055/0578: De ijzers in het vuur

Lab055/0578: De ijzers in het vuur

Het wordt steeds interessanter om het sociaal experiment Lab055/0578 (tijdlijn) te volgen met de gehele case van Ray Heijder en zijn (juridische) zaken met en tegen de gemeente Epe en de gemeente Apeldoorn. Maar het wordt ook steeds moeilijker door de toenemende omvang en complexiteit. Tijd om wat overzicht aan te brengen in de ijzers die in het vuur liggen (en lagen).

Lopende zaken
6x aanvraag | 2x informatieverzoek | 1x bezwaar
2x beroep | 1x hoger beroep | 1x nog te starten

Eerste aanvraag algemene bijstandsuitkering

STATUS: BEROEP

Start
21 maart 2016

Afwijzingsgrond
Geen medewerking verlenen aan noodzakelijk geacht huisbezoek

Beroep
ARN 19/3338 PW

Processtappen

- Bijstandsaanvraag
- Afwijzing aanvraag
- Bezwaar afwijzing aanvraag
- Hoorzitting bezwarencommissie
- Uitspraak op bezwaar (ongegrond)
- Geen beroep voortgezet
- Herzieningsverzoek (als aanklacht)
- Herzieningsbesluit
- Bezwaar op herzieningsbesluit
- Hoorzitting bezwarencommissie
- Beslissing op bezwaar (ongegrond)
- Beroep Rechtbank Gelderland - LOPEND
- Ontheffing betaling griffierecht (6/8/19)

Niet uitvoeren collegeopdracht artikel 7 Participatiewet

STATUS: BEROEP

Start
14 mei 2019

Zaak (Epe)
94053

Beroep
ARN 19/4760

Grond
Niet uitvoeren van de collegeopdracht, artikel 7 lid 1 onderdeel a nummer 1 van de Participatiewet: Het college ondersteunt bij arbeidsinschakeling personen die algemene bijstand ontvangen.

Doel ingebrekestelling
Erkenning door het college van het niet uitvoeren van de opdracht en zwart-op-wit bereidverklaring tot het financieel vergoeden van de schade en vervolgschade die door het verzaken van de opdracht zijn berokkend. Zulks ter nadere berekening.

Doel beroep
Beslissing afdwingen en betaling dwangsom.

Processtappen
14/05/19 Ingebrekestelling college
31/07/19 Nadere duiding aansprakelijkheid
01/08/19 Formulier dwangsom
20/08/19 Beroep - LOPEND
09/09/19 Ontheffing betaling griffierecht
14/09/19 Toezending stukken van verweerder
25/09/19 Nietigverklaring brief gemeente Epe
25/09/19 Kopie nietigverklaring naar rechtbank

Niet tijdig beslissen door bestuursorgaan

STATUS: HOGER BEROEP

Start
21 juni 2018

Grond
Niet tijdig nemen van een beslissing door een overheidsinstantie (college gemeente Apeldoorn) op een aanklacht. E.e.a. heeft uiteindelijk geleid tot een herzieningsbesluit, dat na bezwaar en uitspraak op bezwaar heeft geleid tot beroep ARN 19/3338 PW.

Beroep
ARN18/5545 PW 105

Hoger beroep
CRvB 19 /3383 PW R004 93

Doel hoger beroep
Alsnog toegewezen krijgen van de dwangsom.

Processtappen

- Aanklacht
- Herinnering
- Ingebrekestelling
- Beroep Rechtbank Gelderland
- Zitting voor het beroep
- Uitstel uitspraak beroep
- Uitspraak beroep
- Hoger beroep CRvB - LOPEND
- Hoger beroep afhandelen kan jaar duren
- Apeldoorn of van Epe?
- Ontheffing betaling griffierecht (11/9/19)

Aanvraag individuele inkomenstoeslag

STATUS: BEZWAAR

Start
4 juli 2019

Zaak (Epe)
100200

Zaak (Apeldoorn)
2019-445673

Afwijzingsgrond
Niet voldoen aan alle voorwaarden voor deze toeslag: u heeft zicht op inkomensverbetering.

Processtappen

04/07/19 Aanvraag
08/07/29 Aanvraag geregistreerd
24/07/19 Besluit (afwijzing)
31/07/19 Bezwaar - LOPEND
24/08/19 Ontvangstbevestiging
03/09/19 Artikel over proefproces
03/10/19 Formulier dwangsom
09/10/19 Correctie formulier dwangsom

Deadline dwangsom: 23/10/19

Aanvraag onderzoek administratieve misstand

STATUS: AANVRAAG

Start
11 augustus 2019

Zaak (Epe)
100761

Grond
Informatieplicht gemeente.

Doel
Opheldering over mogelijke administratieve misstand. Onvolledige betaalspecificaties bijstandsuitkering in MijnOverheid.

Processtappen
11/08/19 Aanvraag - LOPEND

Deadline: 6 oktober 2019

Aanvraag onafhankelijke cliëntondersteuning

STATUS: AANVRAAG

Start
11 augustus 2019

Zaak (Epe)
100759
104160

Grond
Verplichting voor gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Doel
Garantie op het krijgen van formele onafhankelijke cliëntondersteuning bij elk gesprek over de hulpvraag in het sociaal domein bij de gemeente Epe en mandaatgemeente Apeldoorn.

Processtappen
11/08/19 Aanvraag - LOPEND
16/09/19 Reactie Epe

Deadline: 6 oktober 2019

Aanvraag verbetering 'Mijn Epe'

STATUS: TWEEDE AANVRAAG

Start
12 augustus 2019

Zaak (Epe)
100890 (100835)
101451 (tweede aanvraag)

Grond
Recht op dienstverlening van gemeente.

Doel
Verbetering van 'Mijn Epe' in individueel geval.

Processtappen
12/08/19 Aanvraag
20/08/19 Tweede aanvraag - LOPEND|
23/09/19 Ondeugdelijke reactie

Deadline: 7 oktober 2019

Aanvraag rechtmatigheidstoets mutatieformulier bijstand'

STATUS: AANVRAAG

Start
20 augustus 2019

Zaak (Epe)
101437

Grond
Wet eenmalige gegevens aanvraag en Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 maart 2017, 2017-0000044513, tot vaststelling van de uitzondering van de inlichtingenplicht.

Doel
Toetsen rechtmatigheid.

Processtappen
20/08/19 Aanvraag - LOPEND

Deadline: 15 oktober 2019

Beschuldiging en aansprakelijkheid niet nakomen zorgplicht

STATUS: AANVRAAG

Start
20 augustus 2019

Zaak (Epe)
101491

Grond
Gemeentelijke zorgplicht.

Doel
Beëindiging van de onrechtmatige overheidsdaad, erkenning van aansprakelijkheid en schadevergoeding.

Processtappen
20/08/19 Aanvraag - LOPEND

Deadline: 15 oktober 2019

Aanvraag opsporing individuele inkomenstoeslag 2018

STATUS: AANVRAAG

Start
24 augustus 2019

Zaak (Epe)
101725

Grond
Participatiewet en lokale regelgeving.

Doel
Bij de gemeente Epe vermiste individuele inkomenstoeslag 2018 van Ray Heijder terugvinden.

Processtappen
24/08/19 Aanvraag - LOPEND

Deadline: 19 oktober 2019

Uitkerende instantie adresseren?

STATUS: INFORMATIEVERZOEK

Start
16 september 2019

Zaak (Epe)
104152

Grond
Participatiewet

Doel
Erachter te komen hoe ik mijn uitkeringsinstantie moet adresseren i.v.m. mijn actieve informatieplicht.

16/09/19 Informatieverzoek- LOPEND

Verblijf buiten de gemeente en bijstand

STATUS: INFORMATIEVERZOEK

Start
5 september 2019

Zaak (Epe)
102950

Grond
Participatiewet en lokale regelgeving.

Doel
Erachter te komen wat mijn exacte plichten bij en regels voor het verblijf buiten de gemeente zijn in relatie tot mijn bijstandsuitkering.

05/09/19 Informatieverzoek- LOPEND

Verzoek toestemming buitenlandse vakantie

STATUS: INFORMATIEVERZOEK

Start
18 september 2019

Zaak (Epe)
104431

Grond
Participatiewet en lokale regelgeving.

Doel
Erachter komen of ik eind oktober 2019 op vakantie kan gaan naar het buitenland.

18/09/19 Informatieverzoek- LOPEND

Onrechtmatige overheidsdaad bij artikel 52 en termijnen P-wet

STATUS: NOG STARTEN

Start
Na het proces 'Afwijzing eerste bijstandsaanvraag', doch uiterlijk december 2020

Grond
Het berokkenen van schade (armoedeval) door de gemeente Epe (via gemeente Apeldoorn) middels schending van artikel 52 Participatiewet en het sjoemelen met termijnen van de bijstandsaanvraag.

Processtappen

- Aansprakelijk stellen - NOG STARTEN

Meedoenregeling 2019

STATUS: AFGEROND

Start
9 februari 2019

Zaak (Epe)
83022

Einde
26 februari 2019

Grond
Minimabeleid gemeente Epe

Processtappen
09/02/19 Aanvraag
14/02/19 Besluit
26/02/19 Ontvangen (€75,-)

Eindconclusie
Soepel verloop van de procedure!

Meedoenregeling 2018

STATUS: AFGEROND

Start
19 december 2018

Zaak (Epe)
78126

Einde
27 december 2018

Grond
Minimabeleid gemeente Epe

Processtappen
19/12/18 Aanvraag
21/12/18 Besluit
27/12/18 Ontvangen (€75,-)

Eindconclusie
Soepel verloop van de procedure!

Beëindiging ondersteuning vanuit werk & inkomen Epe

STATUS: AFGEROND

Start
26 februari 2019

Einde
20 juni 2019

Grond
Geen grond aangevoerd.

Processtappen
26/02/19 Besluit
27/02/19 Bezwaar
17/04/19 Uitnodiging hoorzitting
26/04/19 Besluit ingetrokken
05/05/19 Vermoeden gemeentelijke fraude
06/05/19 Melding vermoeden fraude
06/05/19 Aanhouden bezwaar
07/05/19 Zeer late afzegging hoorzitting
20/06/19 Beslissing

Eindconclusie
Er bestaat geen wettelijke grondslag voor het bezwaarde besluit. Met deed maar wat! Door intrekking besluit geen procesbelang meer.

Alle vreemde gebeurtenissen wel mee te nemen in de zaak 'Niet uitvoeren collegeopdracht artikel 7 Participatiewet'!

Het is van belang om zaken die geen inhoudelijke behandeling mochten krijgen door bezwaar en/of beroep zoveel mogelijk inhoudelijk te consolideren als belastende input bij vervolgzaken die zien op het claimen van schade en eventuele strafvervolging.