Deze beslissing ziet er beter uit

Deze beslissing ziet er beter uit

20 juni  2019 | Het college van de gemeente Epe heeft een beslissing genomen op het bezwaarschrift van Ray Heijder van 27 februari 2019. Dat was gericht tegen een besluit van de gemeente Epe om Ray Heijder geen ondersteuning meer te bieden.

Al eerder op 26 april 2019 werd dat besluit ingetrokken, maar Ray beschouwde de schriftelijke bekendmaking daarvan als een mogelijk frauduleus document. Hij heeft daar ook nog een melding over gedaan bij het Werkplein Activerium van de gemeente Apeldoorn omdat van daaruit het verdachte stuk werd verzonden.

Vanwege de aard van het verdachte besluit, heeft Ray Heijder op 6 mei 2019 aangegeven dat hij het besluit wenste aan te houden. Op 8 mei 2019 is aan hem verzocht om binnen twee weken aan te geven wat zijn belang daarbij is en op 20 mei 2019 heeft hij dat gedaan.


Zorgvuldigheid

Uit het bedenkelijke herzieningsbesluit van 26 april kon Ray Heijder al opmaken dat het bezwaarde besluit was ingetrokken en hij in feite in het gelijk werd gesteld. Hij wilde er echter met het aanhouden van het bezwaar op aandringen dat de zorgvuldigheid in acht werd genomen door het bestuursorgaan. Uiteindelijk is die boodschap aangekomen af te leiden uit de ordentelijke beslissing van 20 juni 2019, ondersteund door het advies van de onafhankelijke bezwarencommissie (voor wat dat laatste ook waard moge zijn en überhaupt toevoegt).


Geen procesbelang meer, maar wel ander belang

Met het intrekken van het bezwaarde besluit is inderdaad het procesbelang komen te vervallen.

Echter is het nog wel van belang om zaken die geen inhoudelijke behandeling mogen krijgen door bezwaar en/of beroep zoveel mogelijk inhoudelijk te consolideren als belastende input voor vervolgzaken die zien op het claimen van schade en eventuele strafvervolging. Dat gebeurt bij deze.

Ray Heijder laat de periode om in beroep te gaan passeren. De zeer vreemde gang van zaken rond het beëindigen van de ondersteuning door werk en inkomen alsmede de afhandeling van het bezwaar voegt hij toe aan een lange reeks voorbeelden van onbehoorlijk overheidshandelen. Dit gaat later van pas komen bij vervolgprocedures.


De beslissing op het bezwaarschrift

Besluit


Besluit


Bezwarencommissie


Bezwarencommissie

Onderdeel van
Lab 055/0578