Een reactie is nog geen beslissing

Een reactie is nog geen beslissing

16 september 2019

Geachte Afdeling Samenleving | Team Participatie,

Heden, 16 september 2019, heeft u mij een e-mailbericht gestuurd naar aanleiding van mijn 'Aanvraag onafhankelijke cliëntondersteuning' van 11 augustus 2019.

Ik heb kennis genomen van de inhoud van uw reactie en stel vast dat deze niet kan gelden als afdoening van mijn aanvraag volgens de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht.

Om die reden negeer ik de inhoud van uw reactie die ik opnieuw zal beoordelen als deze onderdeel uitmaakt van een deugdelijke beslissing op mijn aanvraag.

Ik benadruk dat mijn aanvraag niet vormvrij is (geen verzoek -de term in uw reactie-). Het is overigens zoals u beweert ook geen 'melding'.

Omdat de gemeente Epe mij de mogelijkheid heeft ontnomen om via MijnEpe/PIP mijn tegenreactie in te voeren onder zaaknummer 100759, maak ik gebruik van het contactformulier met DigiD waardoor er een nieuw zaaknummer wordt toegewezen door het zaaksysteem.

Deze tegenreactie vindt u ook online op:
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/lab0550578/een-reactie-is-geen-beslissing/

Hoogachtend,

Ray M.F. Heijder


Geachte heer Heijder,

In uw verzoek om onafhankelijke cliëntondersteuning in zaak 100759 heeft u een toelichting gegeven waarin u zich richt tot wethouder Visser. In reactie op uw vragen laten we u het volgende weten:

U heeft aangegeven dat u geen passende cliëntondersteuning van MEE Veluwe kunt krijgen. Wij hebben contact gehad met MEE Veluwe.  Daaruit is gebleken dat er geen besluit is vanuit MEE Veluwe dat u op geen enkele wijze gebruik kunt maken van hun onafhankelijke cliëntondersteuning. Naast MEE Veluwe is er nog een andere organisatie die onafhankelijke cliëntondersteuning kan bieden, namelijk Vérian Maatschappelijk Werk. U kunt rechtstreeks contact opnemen met deze organisatie.
Uw melding zal worden afgesloten, aangezien er voor onafhankelijke cliëntondersteuning geen verdere aanvraag vanuit de Wmo nodig is. Dit betreft een algemene voorziening, die vrij toegankelijk is.

Contactgegevens voor onafhankelijke cliënt ondersteuning:
Vérian Maatschappelijk Werk, telefoonnummer 088-1263126 of email maatschappelijkwerkepe@verian.nl
MEE Veluwe, telefoonnummer: 055-5269200

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,

Afdeling Samenleving
Team Participatie


Cliëntondersteuning

Onderdeel van

Lab 055/0578


Zaaknummer(s) MijnEpe

100759
104160


Onderliggende aanvraag

Aanvraag onafhankelijke cliëntondersteuning
11 augustus 2019

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie