Frauderende ambtelijke organisatie

Frauderende ambtelijke organisatie

Vaassen, 6 mei 2019,

Geacht uitvoerend college Apeldoorn, geachte wethouder heer Sandmann,
Geacht verantwoordelijk, uitbestedend college Epe, geachte wethouder de heer Visser,

Geachte griffies van de gemeente Apeldoorn en de gemeente Epe,
Geachte voorzitters van de raadsfracties Apeldoorn en Epe,

Hierbij breng ik u op de hoogte van door mij veronderstelde ambtelijke fraude vanuit het werkplein Activerium in de vorm van een mogelijk vals herzieningsbesluit namens het college van burgemeester en wethouders.

Vanwege de door mij veronderstelde status van het herzieningsbesluit verklaar ik het niet-ontvankelijk en persisteer ik in mijn bezwaar tegen het voorliggende besluit.

U kunt zelf inschatten of u dit schrijven slechts ter kennisgeving naast u neer kunt leggen, of er iets mee moet doen. Als u hierbij een onjuiste afweging maakt, sluit ik niet uit dat dit bij gerechtelijke stappen door mij tegen u zal worden gebruikt.

Bijbehorende stukken vindt u hier:

Melding vermoedelijke fraude
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/lab0550578/melding-vermoedelijke-fraude-aan-activerium/

Gemeenten Apeldoorn en Epe frauderen stelselmatig
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/lab0550578/gemeenten-apeldoorn-en-epe-frauderen-stelselmatig/

Wijze en tijdstip verwittiging van bezwarencommissie
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/lab0550578/wijze-en-tijdstip-verwittiging-van-bezwarencommissie/

Hoorzitting op het nippertje afgezegd
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/lab0550578/hoorzitting-op-het-nippertje-afgezegd/

Dit document:
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/lab0550578/frauderende-ambtelijke-organisatie/

Met vriendelijke groet,

Ray Heijder