Gemeente Apeldoorn werkt Ray Heijder structureel tegen

Gemeente Apeldoorn werkt Ray Heijder structureel tegen

Lab 055/0578

30 juli 2019

Onzin, die Ray Heijder ziet spoken, want zoiets doet een gemeente niet, een burger structureel tegenwerken? Welnu, de gemeente Apeldoorn doet dat wel! Het is de bedoeling om dat uiteindelijk onomstotelijk te bewijzen. Een nieuw incident levert het volgende bewijsstuk: een subjectieve afwijzing aanvraag individuele inkomenstoeslag.

Even kort waarom de gemeente Apeldoorn het zo op Ray Heijder heeft voorzien. De basis daarvoor is gelegd in maart 2016. Bij zijn aanvraag voor een bijstandsuitkering heeft hij het in zijn hoofd gehaald om zich als kritische in plaats van slaafse burger op te stellen. Sindsdien is het tot op de dag van vandaag een aaneengesloten reeks van incidenten, beslissingen, besluiten enzovoort die tegen hem zijn gericht. Dat kan niet anders dan opzettelijk zijn.

Het gebeurt door de ambtelijke organisatie van de gemeente Apeldoorn (met name het Activerium dat doorlopend blundert, ook recentelijk) die kennelijk een generaal tegen Ray Heijder gerichte instructie heeft opgelegd gekregen. En dat allemaal namens het college van de gemeente Epe. Die gemeente volgt laf elk advies van grote zus Apeldoorn op. Zonder uitzondering.


Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een extraatje voor inwoners die voor een langere tijd tot de minima behoren. Het is eigenlijk een perverse voorziening wat blijkt uit een deel van de voorwaarden. Toch moet en wil Ray Heijder er gebruik van maken om twee redenen: hij kan het extraatje zeer goed gebruiken aangezien hij als 52-jarige slechts een maandinkomen (bijstand) van slechts € 420,87 heeft en hij wil later niet door de gemeente beticht kunnen worden van het geen gebruik maken van voorliggende voorzieningen als hij nog verder wegzakt in het moeras en crisishulp nodig zal hebben in een (door de gemeente veroorzaakte!) noodsituatie.

Het perverse van de individuele inkomenstoeslag ligt in het subjectieve deel van de voorwaarden die de gemeente mag stellen. Als een gemeente een aanvrager het extraatje niet gunt (bijvoorbeeld omdat het een niet slaafse inwoner betreft) kan zij op subjectieve gronden afwijzen. Dan sta je eigenlijk als burger nergens meer, want de kans is groot dat een bezwarenprocedure zal mislukken doordat de belanghebbende niet kan steunen op een objectief fundament.

Eigenlijk geldt: als de gemeente de pik op je heeft en ruimte heeft om je geen genade te hoeven schenken, heb je geen poot om op te staan. En met 'recht op' heeft het al helemaal niets te maken.


Afwijzing en afwijzingsgrond

Het besluit van de gemeente luidt:

U krijgt geen toeslag

De subjectieve (niet meetbare, niet verifieerbare) voorwaarden die de gemeente Apeldoorn stelt en dus naar eigen behoefte (niet in burgerbelang) kan interpreteren en tegen de aanvrager kan aanwenden zijn:

  • geen uitzicht hebben op inkomensverbetering in de nabije toekomst;
  • voldoende gedaan hebben om meer inkomen te verkrijgen.

Geadviseerd (lees: opgestookt) door de gemeente Apeldoorn voert de gemeente Epe als afwijzingsgrond aan:

U heeft uitzicht op inkomensverbetering


Vragen die ontstaan bij het besluit

Vraag 1
Waarom is de voorwaarde "voldoende gedaan hebben om meer inkomen te verkrijgen" niet aangevoerd?
Omdat de gemeente erkent dat Ray Heijder voldoende heeft gedaan om meer inkomen te verkrijgen? Die kan hij bij deze in zijn zak steken voor later gebruik!

Vraag 2
Op basis waarvan bepaalt de gemeente dat belanghebbende uitzicht heeft op inkomensverbetering. Wat weet zij, wat Ray Heijder nog niet weet?
Belanghebbende leeft meer dan 3 jaar (ver) onder de minimum inkomensgrens. Voldoende doen om meer inkomen te verkrijgen heeft daarin kennelijk nog geen verandering gebracht. In die drie jaar heeft het college van de gemeente Epe overigens verzuimd om de collegeopdracht uit te voeren zoals bepaald in artikel 7 lid 1 onderdeel a nummer 1 van de Participatiewet. Hiervoor heeft Ray Heijder inmiddels (14 mei 2019) de gemeente Epe in gebreke gesteld. Ray Heijder stelt dat het zelfs zo is dat door het gedrag van zowel de gemeente Epe als de gemeente Apeldoorn de weg naar arbeidsinschakeling zelfs is geblokkeerd of in elk geval zwaar bemoeilijkt. Dus hoezo uitzicht op inkomensverbetering!

Vraag 3
Zou het ook nu weer zo zijn dat Ray Heijder afgewezen wordt vanwege zijn kritische houding?
De aanvraag gaat gepaard met gekkigheden van de gemeente Apeldoorn, waaronder het toesturen van het verkeerde aanvraagformulier ondanks duidelijke instructie en de bewering dat Ray Heijder in 2018 ook al de toeslag heeft gekregen 'volgens onze gegevens'. Hoe dan?
Hij zou theoretisch kunnen stellen: waarom kreeg ik de toeslag in 2018 wel? Had ik geen uitzicht op inkomensverbetering? Waardoor nu wel?


Zonder gemeente Apeldoorn gaat het wel goed

Zeer opmerkelijk is (en in de beleving van Ray Heijder hét bewijs dat de gemeente Apeldoorn hem structureel tegenwerkt vanwege zijn kritische houding) dat zonder tussenkomst van de gemeente Apeldoorn de gemeente Epe de aanvragen van Ray Heijder wel behoorlijk afhandelt. Zowel over 2018 als 2019 heeft hij zonder slag of stoot (zelfs heel soepel) de meedoenregeling (voor minima) toegewezen gekregen. Dat ging dan ook rechtstreeks bij de gemeente Epe, dus zonder de valse adviezen van het Activerium van de gemeente Apeldoorn.

Interessant: kennelijk erkent de gemeente Epe impliciet dat Ray Heijder er zeer krap bij zit!

Het lijkt erop dat er op het gemeentehuis van Epe in tegenstelling tot bij het Activerium Apeldoorn geen ambtenaren zitten met de standaard instructie:

Ray Heijder standaard afwijzen!


Hoe nu verder?

Vooropgesteld: de gemeente Epe heeft weer een kans laten liggen om ondanks de sabotage door de gemeente Apeldoorn het netjes met haar inwoner te regelen. Hiermee voegt zij nieuwe bewijslast tegen haarzelf toe en verschaft hiermee Ray Heijder nieuwe munitie.

Laffe wethouder Erik Visser van de gemeente Epe doet denken aan dito laffe wethouder Peter van de Wardt van Oude IJsselstreek, de gemeente die haar burgers langdurig aan de grillen van Laborijn overliet en daar later veel spijt over moest betonen (voor wat dat waard is). Het Achterhoekse Laborijn is hier het Activerium (gemeente Apeldoorn).

Erik Visser (Epe) is net als Peter van de Wardt (Oude IJsselstreek) van CDA-huize! Maar of hij ook spijt zal betonen... Wie weet? God weet!

Omdat het voor Ray Heijder onomstotelijk is komen vast te staan - aantoonbaar met feiten - dat de gemeente Epe (gedekt door de gemeente Apeldoorn) een onbetrouwbare, onbehoorlijke en zelfs een misdadige organisatie is, waarmee de zogenaamde onafhankelijke bezwarencommissie in zijn ogen ook nog eens samenzweert, heeft hij er geen vertrouwen in dat een bezwarenprocedure iets zal veranderen aan het besluit. Hoe goed zijn argumenten ook zijn, het bestuursorgaan heeft het geluk van de vrije beleidsruimte die subjectieve gronden toestaat.

Desondanks gaat Ray Heijder wel in bezwaar omdat deze stap nu eenmaal verplicht voorliggend aan het beroep bij de rechtbank ligt. En de stap naar de rechter is al eerder noodzakelijk gebleken omdat zowel de gemeente Epe als de gemeente Apeldoorn niet voor rede vatbaar zijn en niet met de ogen knipperen bij het plegen van de onrechtmatige overheidsdaad.

En zo zal ook voor deze kwestie waarbij het nu zelfs om slechts € 341,- gaat weer de hele kermis rond de Algemene wet bestuursrecht (Awb) worden opgetuigd die in geld uitgedrukt vele malen meer centjes van de belastingbetaler zal kosten.

Voor Ray Heijder is het vervelend dat hij nu even die € 341,- misloopt (net als in 2016 zo'n € 2.500,- door een afgewezen bijstandsaanvraag) maar dat verwacht hij ruimschoots gecompenseerd te zien als het zover is dat hij van de rechter schadeclaims toegewezen krijgt bij zaken tegen de meervoudige onrechtmatige overheidsdaad van de gemeente Epe en de gemeente Apeldoorn. Door dit nieuwe akkefietje is zijn kans op toekomstig succes alleen maar groter geworden. Het is alleen een kwestie van volhouden en geduld.

Tot slot: bij de laatste zitting bij de rechtbank, na afloop, sprak de juridisch medewerker van de gemeente Apeldoorn Ray Heijder op de gang aan met de suggestie dat het misschien goed is om eens goed met elkaar te gaan praten over de ontstane situatie. De vraag is of dat wel zin heeft als de gemeente Apeldoorn door blijft gaan met saboteren.

Of zou de mevrouw een poging tot sneaky damagecontrol voor ogen hebben? Ja dat! Oplichters!

Beschikking ingevolge de Participatiewet

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie