Gemeente Epe duikt weg voor verantwoordelijkheid

zaak afgeslotenGemeente Epe duikt weg voor verantwoordelijkheid

Gemeente Epe
t.a.v. {...}

Goedemiddag,

Op 6 januari 2020 heeft u mij bericht dat u mijn ingebrekestelling van 1 januari 2020 heeft doorgestuurd naar de gemeente Apeldoorn en dat deze gemeente er een besluit op zal nemen.

Ik merk dit bericht aan als onrechtmatig en zal het als zodanig opnemen in de processtukken voor gerechtelijke stappen tegen het plegen van een onrechtmatige overheidsdaad.


Toelichting

Niet voor een besluit vatbaar
Zoals ik al eerder heb aangeven is een ingebrekestelling is een melding, geen aanvraag. Er kan geen besluit op worden genomen.
Het is een melding die de gemeente moet bewegen tot het nemen van een besluit op de aanvraag waarop de ingebrekestelling is gericht.

Interne procedure niet relevant voor de burger
Voor mij is het niet relevant dat de gemeente Epe werk uitbesteedt aan de gemeente Apeldoorn. Voor mij is alleen de output van belang. Voor mijn part werkt de gemeente Epe met alle andere 354 gemeenten samen om mijn casus te behandelen. Als er maar aan mijn rechten gestand wordt gedaan.

Zaak sluiten onrechtmatig
Wellicht heeft de gemeente Epe het procesmatig (technisch) nog niet voor elkaar en is dat de aanleiding, maar zaken kunnen niet worden gesloten als de gemeente nog verantwoordelijk is voor het eindresultaat. Het over de schutting gooien bij de gemeente Apeldoorn doet hier niets aan af. Uiteindelijk komt het toch weer terug bij de gemeente Epe en als het goed is vervolgens bij mij.

Hiermee neem ik afstand van het hardnekkige mantra van de gemeente Epe 'hiermee is zaaknummer x afgesloten'. Een zaak is pas afgesloten als een zaak is afgesloten. Zo vanzelfsprekend als het klinkt, is het ook.

De gemeente Epe werkt alleen maar zichzelf tegen door zaken in Mijn Epe af te sluiten terwijl er nog communicatie op mogelijk moet zijn. Ik verwijs u naar uw e-mail van 2 januari 2020 waarin u aangaf "Dit verzoek is bij de gemeente Epe niet bekend". Dat krijg je er nu van en kom alstublieft niet zoals eerder met argumenten als 'het systeem wordt nog verder ontwikkeld' want ook dat is niet relevant voor mij. Ik kan ook niet onder mijn informatieplicht uitkomen door te stellen dat mijn systeem thuis nog kinderziektes heeft.

Zorgen over functiescheiding
Ik maak mij nogal wat zorgen over de functiescheiding bij de gemeente Epe. In uw vorige e-mail (van 2 januari 2020) ondertekende u met 'Juridisch medewerker team Advies en Administratie,
Afdeling Ondersteuning' en in de e-mail van 6 januari met 'Klachtencoördinator'. Ik vraag mij af in hoeverre de AO/IC (administratieve organisatie en interne controle) bij de gemeente Epe is geborgd. Ik zal hier op een andere niveau afzonderlijk uitgebreider aandacht voor vragen bij de gemeente Epe.

Overigens is het volstrekt onduidelijk waarom u in dit geval zou moeten ondertekenen met 'klachtencoördinator' aangezien er van een klacht geen sprake is.


Conclusie

Mijn ingebrekestelling blijft voor mij onverkort uitstaan bij de gemeente Epe en als twee weken na dagtekening van deze melding geen besluit is genomen op de onderhavige aanvraag, start ik onverwijld een beroepsprocedure bij de rechtbank tegen de gemeente Epe (niet de gemeente Apeldoorn).

De onrechtmatigheden heb ik opgetekend voor later gebruik bij gerechtelijke stappen.

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder


E-mail 6 januari 2020

Beste heer Heijder,

Uw aanvraag om partiële ontheffing van de sollicitatieplicht is door de gemeente destijds ter afhandeling doorgestuurd naar de gemeente Apeldoorn. Ik heb ook de ingebrekestelling doorgestuurd naar Apeldoorn. De gemeente Apeldoorn zal een besluit nemen op de ingebrekestelling. Daarmee sluit ik zaaknr. 117075 af.

Met vriendelijke groeten,
Namens burgemeester en wethouders van Epe,

{...}
Klachtencoördinator.

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie