Gemeentelijke schizofrenie, het blijft wennen

Gemeentelijke schizofrenie, het blijft wennen

Lab 055/0578

24 augustus  2019

Als burger moet je jezelf exact aan regels en procedures houden. Zelfs een klein ongewild foutje kan al voldoende zijn voor zelfs een beschuldiging van fraude. Gemeenten kunnen echter doen wat ze willen zolang het maar over de kaders van de wet heen klotst. Voor een voorbeeld gaan we weer op bezoek in Apeldoorn. Nee in Epe, of toch Apeldoorn? Of is het nou Epe?

Als inwoner van het dorp Vaassen behoor je tot de gemeente Epe. Maar doordat Epe een tekortschietend verantwoordelijkheidsbesef jegens haar ingezeten heeft, kun je zomaar in de klauwen van grote zus gemeente Apeldoorn terechtkomen. Nou èn? Als je belang maar wordt gediend en je rechten gerespecteerd, wat maakt het dan uit? Goede gedachte, maar daar gaat het nou juist mis. Alles wat Apeldoorn voor Epe uitvoert, is ruk!

Neem nou de individuele inkomenstoeslag...


Aanvragen

Individuele inkomenstoeslag moet je als je denkt daarvoor in aanmerking te komen als ingezetene van de gemeente Epe aanvragen bij de gemeente Apeldoorn (Werkplein Activerium). Ook als je in de gemeente Brummen woont, heb je die pech.

Als je Apeldoorner bent, kan aanvrage eenvoudig online (met DigiD), maar als je in Epe en Brummen woont, is men misschien bang dat je met je boeren onverstand het verkeerde formulier gebruikt. Daarom moet je bellen.

Oké dan maar, dus je belt. Na wat vragen te hebben beantwoord om te zorgen dat de ambtenaar het juiste formulier aan je kan toesturen, krijg je enkele dagen (je raadt het al) het VERKEERDE formulier. Je schrijft een blog en daarin noem je dat voorval.

'Fuck it!' denk je dan en je gebruikt gewoon dat formulier met een kanttekening erbij. Kijk maar...

We zien wel wat er gebeurt.


Wegkijken van de eigen fout

Het 'grappige' is vervolgens dat men bij de gemeente Apeldoorn gewoon wegkijkt van de eigen fout (nogmaals waag het niet om ooit als burger zelf een fout te maken). Het verkeerde formulier wordt gewoon het proces ingestuurd.

Met de kritische kanttekening wordt natuurlijk niets gedaan.


Aanvraag afgewezen

Alsof de neus bloedt, wordt vervolgens de aanvraag afgewezen. Niet vanwege het verkeerde formulier maar omdat niet aan alle voorwaarden voor de individuele inkomenstoeslag wordt voldaan. Als grond wordt gegeven: u heeft uitzicht op inkomensverbetering.

Je denkt 'hoe dan?' en vervolgens weer 'fuck it!'


In bezwaar

Omdat je al zo lang steeds wordt genaaid door die gemeente Apeldoorn besluit je direct in bezwaar te gaan. Maar dat wil je keurig volgens het boekje doen, volgens de Algemene wet bestuursrecht wel te verstaan.

Dus je kijkt bij wie je eigenlijk in bezwaar moet gaan. Oh wacht, dat staat in de beschikking:

U moet uw bezwaarschrift binnen zes weken na verzending van dit besluit (zie datumstempel) sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Epe...

Welnu, die datumstempel is nergens te vinden, maar doet er niet toe: je gaat toch direct (dus ruim binnen 6 weken) in bezwaar.

Bij het college van de gemeente Epe. Let op bij het college van de GEMEENTE EPE!


Ontvangstbevestiging bezwaarschrift

Op enig moment, twee weken later, valt de ontvangstbevestiging van jouw bezwaarschrift op de deurmat.

En wat denk je?

Nou een ontvangstbevestiging van het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Epe toch? Lijkt logisch!

NOPE!!! Van de gemeente Apeldoorn!

JE VERWACHT HET NIET!

Wat je wel al een tijd verwacht, is duidelijkheid over de status van je bezwaar in de rammelbak die MijnEpe heet.

Daarin staat dat je bezwaar zaaknummer 100200 heeft gekregen, maar is 'opgeschort'.

Maar goed, kennelijk zitten er bij de gemeente Epe verstandelijk beperkte ambtenaren in het kader van de Banenafspraak (mag ik ook, mag ik ook, ik zit ook aan de kant) die geen flauw benul hebben van hoe (A) MijnEpe werkt en (B) hoe je fatsoenlijk bezwaren afhandelt.

Dus hoppa, kieper dat bezwaar over de Apeldoornse schutting!

En registreer het onder nummer 2019-445763.


Check de burger!

Let op, het is alleen nog een ontvangstbevestiging hè. Met een (zeker gelet op het gekloot van beide gemeenten) nogal opmerkelijk zin:

Binnenkort wordt beoordeeld of uw bezwaarschrift voldoet aan de in de Algemene wet bestuursrecht gestelde eisen.

Wow!

En dat kon niet meteen?

Hoe moeilijk is dat?

Ach laat maar, ambtenaren en gemeentelijke schizofrenie, het blijft wennen!

Gemeentelijke schizofrenie


Ontvangstbevestiging bezwaarschrift