Het ‘alles ter discussie stellen’

discussieHet 'alles ter discussie stellen'

16 december 2019

Na bijna vier jaar is het eindelijk voor iedereen (ook voor de gemeente Epe) glashelder wat dé kerncompetentie van Ray Heijder is en waar bij ondersteuning naar arbeidsinschakeling voortaan rekening moet worden gehouden:

Meneer stelt alles ter discussie!

Uiteraard wendt de gemeente Epe deze constatering altijd in een negatieve context aan, maar goed beschouwd, is het een talent. Je moet het maar kunnen en durven, alles ter discussie stellen!


Dat dus, edelachtbare

In plaats van de getalenteerde belanghebbende (die nog meer mooie 'skills' heeft naast het alles ter discussie stellen) te ondersteunen, heeft de gemeente Epe ervoor gekozen om hem van alles in de weg te leggen, ook wel 'tegenwerking' of 'obstructie' genoemd.

Dat is willens en wetens aan de gang sinds het voorjaar van 2016. Toen al merkte één van de eerst betrokken functionarissen van het werkplein Activerium tijdens het activeringstraject (behorende bij de bijstandsaanvraag) al op:

Meneer stelt alles ter discussie

Bijna vier jaar later op vrijdag 13 december 2019 in de rechtszaal, nadat de rechter met het mooie idee van mediation als oplossing voor het langslepende conflict komt, oppert de gemeente Epe dat zo'n traject geen zin heeft.

Deze idiote (en domme) afwijzing - gemeente Epe wijst altijd alleen maar af - werd onderbouwd met het argument:

Meneer stelt alles ter discussie (die hebben we eerder gehoord)

Kanttekening:
De gemeente zou misschien wel betaald werk weten te vinden waarin wordt gevraagd om alles ter discussie te stellen, maar waarschijnlijk wordt daarin verwacht dat de functionaris dat alleen voor de vorm doet binnen een voorgeschreven format van gecontroleerde oppositie en schadebeperking. Denk aan toezichthouder, adviesraad, bezwaarschriftencommissie, interne klachtbehandelaar en dergelijke. Men heeft heus wel door dat Ray Heijder er echt voor zou gaan en dat is niet de bedoeling.


De macht van een paar woorden

Het voorgaande illustreert het gevaar van een paar woorden afkomstig van één persoon.

Het 'meneer stelt alles ter discussie' is ooit door een enkele mevrouw van de gemeente gesproken en via een interne rapportage in het dossier van Ray Heijder terechtgekomen. Gelukkig is belanghebbende er uiteindelijk (na twee jaar) via een AVG-inzage verzoek en uit stukken via de rechtbank achter gekomen.

Cruciale woorden kunnen, zo blijkt uit het voorgaan, bijna vier jaar later ineens weer opduiken in de rechtszaal.

Zo hebben ook de legendarische (alleen maar grappige en zonder enige kwade bedoeling) woorden van belanghebbende de allesbepalende grondtoon gezet voor de jaren die volgden:

Ik kom voor gratis geld 🙂

Het blijkt dat je als burger heel alert moet zijn op wat er door jezelf en door ambtenaren in jouw casus wordt gezegd en hoe er vervolgens door wordt gehandeld.

Het is heel erg jammer dat je daardoor de overheid voor geen cent kunt vertrouwen en voortdurend achterdochtig op je qui vive (op je hoede) moet zijn alsof je met een vijand te maken hebt.

Dan te bedenken dat we als burgers geen klanten van de overheid zijn, maar eigenaar!


Voor je het weet, ben je een patiënt

Ook moet je dus erg omzichtig zijn met je eigen woorden. Dat begint met een 'ik kom voor gratis geld' grapje, maar gaat verder in serieuze uitingen.

Ray Heijder heeft gesteld dat het moeten voeren van bezwaar- en beroepsprocedures tegen de gemeente Epe logischerwijs een psychische belemmering vormt bij arbeidsinschakeling.

Direct pikt meneer de trajectregisseur (die onvoldoende is toegerust om zijn werk te doen binnen een gemeente die al jaren verzaakt) dit op om er vervolgens mee aan de haal te gaan.

Hoe? Door twijfel te zaaien over de algehele psychische belastbaarheid van belanghebbende. Vervolgens geeft hij op een onrechtmatige wijze opdracht voor een onrechtmatig medisch psychologisch onderzoek.

Dus voor je het weet, ben je niet meer alleen een cliënt, maar ook een patiënt!

In deze onrechtmatige handelswijze schuilt een gevaar op termijn. Het gaat allemaal mee in het dossier van belanghebbende en ooit zal het te berde worden gebracht (in een verweer bij de rechtbank) dat Ray Heijder een GGZ-geval is. Hij spoort psychisch niet en daarom doet hij wat hij zegt en doet. Niet doordat de gemeente stelselmatig de boel saboteert en voortdurend aanleiding geeft tot discussie.

En dan ben je weg met je ooit zo gekoesterde en bevochte rechtspositie.

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie