Ingebrekestelling aanvraag partiële ontheffing sollicitatieplicht

aanvraagIngebrekestelling aanvraag partiële ontheffing sollicitatieplicht

1 januari 2020

Op 31 oktober 2019 heeft Ray Heijder een aanvraag ingediend bij de gemeente Epe voor een partiële (dat is: gedeeltelijke) ontheffing van de sollicitatieplicht.

Het betreft dan alleen vacatures van de gemeente Epe en de gemeente Apeldoorn. De aanvraag is in behandeling genomen, maar er is na de wettelijke termijn van acht weken nog geen beslissing genomen. Tijd voor een ingebrekestelling.


Aanleiding

Waarom deed Ray Heijder het ongebruikelijke verzoek?

Hij wil de gemeente Epe (en uitvoerende gemeente Epe) op deze strenge manier wijzen op onrechtmatig overheidshandelen. Door zijn huidige trajectregisseur (en in het verleden ook al door een andere consulent werk) is tegen hem gezegd dat hij nooit een baan zal vinden bij de gemeente Epe en de gemeente Apeldoorn. Tegelijkertijd beweert men bij de gemeente (overigens ook onrechtmatig) dat elke vacature passend is.

Merk op dat dit gebeurt vanuit een onderdeel van de gemeente van waaruit mensen juist moeten worden ondersteund bij arbeidsinschakeling, niet tegengewerkt!

Dit soort flauwekul moet maar eens een halt toegeroepen worden!


Gedeeltelijke ontheffing

Als de gemeente met stelligheid beweert dat Ray Heijder nooit een baan zal vinden bij de gemeente Epe en de gemeente Apeldoorn, laat men dan ook zo behoorlijk zijn om dit te formaliseren middels een ontheffing van de sollicitatieplicht voor zover dit vacatures bij de beide gemeenten betreft.

Technisch gezien zou Ray Heijder de arbeidsplicht schenden als hij geschikte vacatures voorbij ziet komen en die zou negeren en in principe zijn dat alle vacatures (even los van het feit dat 'alle vacatures zijn passend' een verzonnen en niet met de Participatiewet te rechtvaardigen opmerking is).


Procedures moeten worden gevolgd

De rode draad voor Ray Heijder in zijn relatie met de gemeente Epe en de gemeente Apeldoorn is vanaf den beginne (maart 2016) dat de procedures juist moeten worden gevolgd. Dat is niet alleen wat hij wil, maar wat de beide gemeenten eigenlijk zelf ook zouden moeten willen. Ray zou juist daarom voor deze gemeenten willen werken om een bijdrage te leveren aan verbetering van hun werkprocessen, desnoods met 'job creation' of 'job carving'.

Het 'mooie' is dat Ray Heijder nu al bijna vier jaar voortdurend aanloopt tegen het schenden van de juiste procedures, overtreden van wet- en regelgeving en vervolgens obstructie van zijn recht (waarschijnlijk als tegenreactie op zijn kritische opstelling). Het laatste, de obstructie, is misschien zelfs als een misdrijf aan te merken, maar dat komt later nog wel een keer aan de orde.

Het gevolg is dat deze kritische burger persoonlijk schade ondervindt door de handelswijze van beide gemeenten. Die schade zal hij op hen verhalen.

Schrijnend is dat Ray Heijder voortdurend, stelselmatig wordt gestraft voor zijn goede bedoelingen.

Toch zal hij niet opgeven want dienstverlening moet, het is (r)echt nodig!


Probleem aan de basis: geen plan

Steeds duidelijker wordt dat het probleem aan de basis het jarenlang ontbreken van een individueel uitvoeringsplan (plan van aanpak) is.

Dat geldt niet alleen voor Ray Heijder, maar naar schatting voor 80% van de bijstandsgerechtigden. Dit is een zeer grote misstand en hoofdoorzaak van het hardnekkige bestand met personen die langere tijd in de bijstand zitten (het zogeheten 'granieten bestand').

Goed beschouwd wordt in al die gevallen (honderdduizenden!) de wettelijke collegeopdracht die ziet op het ondersteunen bij arbeidsinschakeling van personen die een bijstandsuitkering ontvangen niet uitgevoerd (zie artikel 7 van de Participatiewet).

Even terug naar deze kwestie:
Nadere invulling van de arbeidsplicht, waaronder de sollicitatieplicht en de mogelijkheden tot arbeidsinschakeling, hoort formeel te zijn vastgelegd in het uitvoeringsplan/plan van aanpak.

Wedden dat gemeenten daarin geen onzin zoals 'je komt nooit aan de slag bij de gemeente' zullen spuien?


Kom maar op gemeente

Om de gemeente te confronteren met haar onbehoorlijk overheidshandelen, zegt Ray Heijder met zijn aanvraag tot partiële ontheffing van zijn sollicitatieplicht:

Kom maar op gemeente! Wie 'A' zegt, moet ook 'B' zeggen (en meer)!

Bottom line gaat het om verbetering van het proces van gemeentelijke dienstverlening in ieders belang.


Ingebrekestelling

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie