Juridisch avontuur 52, een burgerworsteling?

Vrouwe Justitia

Juridisch avontuur 52, een burgerworsteling?

Volg op deze pagina het juridisch avontuur waaraan Ray Heijder op 27 juni 2019 begint. Hoe ver kan hij komen op eigen kracht? Welke obstakels komt hij tegen? Tot welk punt reikt zijn zelfredzaamheid? Welke partijen zijn betrokken of zouden dat moeten zijn? Hoe gemakkelijk of juist moeilijk is het om erachter te komen wat je als burger moet doen? Belemmert de rechtbank ook zelf de toegang naar de rechtspraak?

Is het per se noodzakelijk om een advocaat in te stellen? Kan je dat als burger trouwens of beperkt het zich tot een advocaat LATEN aanstellen (gesubsidieerde bijstand) uit een pool van zogenaamde SSZ-advocaten?

Kun je eigenlijk nog wel recht behalen als burger? Of is dat alleen al qua kennis van de wet 'mission impossible'?

En kun je jezelf redden zonder professionele, gemeenschapsgeld slurpende begeleiding van derden?


Vrijdag 28 juni 2019

Vandaag op Twitter een zeer welkome suggestie van Wanda Everts mogen lezen, met dank aan Rob Henstra van onderneemkracht.nl!

Hierbij komt de zogenaamde 'onrechtmatige overheidsdaad' aan de orde. Goed om daar een nadere studie naar te verrichten.

Wanda is thans mediator, coach, opleider, supervisor van professionals, maar is ook rechter geweest. Belangrijk daarom om haar Tweet heel serieus te nemen. Ook de mededeling ten aanzien van de nuttigheid van een advocaat. Daarbij zal echter de haalbaarheid van het inschakelen van een GOEDE advocaat nogal een dingetje zijn! Want hoe kom je daaraan zonder geld? Ben je dan overgeleverd aan de zogenaamde SSZ-advocaat en is die er werkelijk voor jou? Of is zo iemand een gesubsidieerde 'damage controller' voor de tegenpartij?

Wanda Everts


Donderdag 27 juni 2019

Eerst maar eens een Tweet wagen opt Twitter. Een beetje tegen beter weten in, want bij vorige vragen @RechtspraakNL liep het ook al op niets uit. Ook vandaag schiet de burger er niets mee op. De vraag betreft het proces van de Rechtspraak, maar die kan (of wil) de vraag met het antwoord aan de bron niet geven aan de burger. In plaats daarvan wordt afgeschoven naar derden. Wat zou hier achter zitten? Het voelt niet goed!

Tweet RechtspraakNL

Dan maar eens bellen met de griffie van Rechtbank Gelderland.
Dat schiet ook al niet op. Daar weet men Ray Heijder te vertellen dat op die vraag geen antwoord gegeven kan en mag worden.
"Stel de vraag aan Juridisch Loket" is het maximaal haalbare bij de griffie van de Rechtbank Gelderland.

Het Juridisch Loket bellen
Dat moet je wel kunnen betalen en als je dat niet kan? Toch maar even proberen, misschien is het snel afgehandeld. Maar nee hoor, bellen kost 25 cent per minuut.

Dat kan iemand als Ray Heijder niet betalen. "De wachttijd bedraagt 5 minuten". Het wachten alleen al kost dus € 1,25 plus het gesprek dat daar dan nog op volgt van nog onbekende duur. Het gratis juridisch advies is zo al niet meer gratis!

Dan maar het contactformulier

In plaats van bellen het contactformulier van Het Juridisch Loket maar gebruikt. En dan nu 3 werkdagen wachten op antwoord.

Gestelde vraag:

Ik wil het schenden van art. 52 van de Participatiewet (voorschot bijstand) door de gemeente Apeldoorn onder de rechter brengen. Dus het OVERTREDEN van de wet, niet het al dan niet juist beslissen. Bij welke rechter kan ik terecht? De bestuursrechter of de burgerrechter? En hoe zet ik de procedure in gang?

Laatste update

Vrijdag 28 juni 2019 - 10:30 uur.


Het onderwerp

Ray Heijder heeft vastgesteld dat de gemeente Apeldoorn tijdens het afhandelen van zijn bijstandsaanvraag artikel 52 van de Participatiewet heeft overtreden. Dit is een misdrijf.

De logische gedachte is vervolgens dat de dader moet worden vervolgd en bestraft. Het slachtoffer (de gedupeerde) moet een schadevergoeding krijgen, te verhalen op de dader.


De overtreding

De door de gemeente Apeldoorn gepleegde overtreding is:

Het niet toepassen van artikel 52 van de Participatiewet tijdens de behandeling van een bijstandsaanvraag.

Het wetsartikel regelt het recht op een voorschot bijstandsuitkering. Net als alle andere wetsartikelen moet ook dit artikel in elk geval tijdens de behandeling worden meegenomen en gerespecteerd. Dat betekent dat het wel of niet verstrekken van een voorschot in elk geval door de gemeente moet worden overwogen.

Volgt daar een besluit uit dan is dat in dit geval overigens niet voor bezwaar vatbaar. Dat staat ook in de wet. De belanghebbende kan dan nog terugvallen op artikel 81 van de Participatiewet (onverwijlde bijstand).

De gemeente Apeldoorn heeft de overweging tot voorschotverstrekking helemaal niet gedaan en heeft verzaakt in het actief informeren over het aspect voorschot bij de communicatie, voorlichting en correspondentie rond rechten & plichten van de bijstandsaanvrager.

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie