Kennisgeving processen en dienstverlening bijstandsuitkering

informerenKennisgeving processen en dienstverlening bijstandsuitkering

22 december 2019

Aan:
Gemeente Apeldoorn
Eenheid Veiligheid & Recht
t.a.v. mevrouw {...} (juridisch medewerker bezwaar en beroep)


Geachte mevrouw {...}

Met genoegen doe ik u hierbij de deelstudie 'Processen en dienstverlening bijstandsuitkering' toekomen.

Ik beoog hiermee een bijdrage te leveren aan de voorbereiding van rechtmatige beslissingen in mijn casus en indien van toepassing de herziening van onrechtmatige beslissingen.

Ik kan mij voorstellen dat deze informatie ook nuttig kan zijn voor casussen van andere belanghebbenden die aan de zorg van de gemeente Epe en de gemeente Apeldoorn zijn toevertrouwd.

https://www.burgerkrachtcentraal.nl/lab0550578/kennisgeving-processen-en-dienstverlening-bijstandsuitkering/

Met vriendelijke groet,

Ray Heijder
Vaassen

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie