Keurige reactie rechtbank Gelderland

Keurige reactie rechtbank Gelderland

7 mei 2019 - Eerlijk is eerlijk, rechtbank Gelderland heeft naar aanleiding van een vraag van Ray Heijder gisteren snel, adequaat en klantvriendelijk gereageerd. Dit levert een sprank hoop tegenover de wanhoop die een absoluut dieptepunt nadert waar het gaat om de onbehoorlijkheid van de gemeente Epe en gemeente Apeldoorn.

*** RECTIFICATIE ***
De gemeente Epe en gemeente Apeldoorn kennen geen absoluut dieptepunt waar het onbehoorlijkheid betreft!

De hoop is hierin gelegen, dat bij de komende beroepen en rechtszaken tegen deze burgerhatende Veluwse gemeenten, de Rechtspraak doorbraken kan gaan opleveren daar waar Ray Heijder aantoonbaar in zijn recht staat en in zijn recht is geschaad.

Ondanks haperingen, ook bij de rechtbank, waarover Ray Heijder zich in eerste instantie opwindt, maar wel keurig gerust wordt gesteld.


Eerdere klacht keuring afgehandeld

Een eerdere klacht over rechtbank Gelderland door Ray Heijder werd al een keurig afgehandeld. Dit gebeurde telefonisch door een zeer prettig persoon die optrad als intermediair/klachtbehandelaar. Zo fatsoenlijk en adequaat, dat het verder bij het telefoongesprek kon blijven. Chapeau!

Vandaag belde dezelfde persoon namens de rechtbank naar aanleiding van de vraag van gisteren. Dat betreft weliswaar geen klacht, maar het uitspreken van een zorg, maar vanwege het eerdere prettige contact geen slecht idee dat dezelfde functionaris intervenieert.

Op dezelfde keurige wijze stelde de vriendelijke meneer namens rechtbank Gelderland Ray Heijder gerust. Zijn zaak is nog gewoon in behandeling. Hij moet alleen even 'rustig' naar verwachting 6 tot 8 weken wachten in verband met een gedegen onderzoek dat tot een goed advies moet leiden.

Ray Heijder:

Daar heb ik begrip voor, want ik weet ook onder welke capaciteitsdruk de Rechtspraak staat. Bovendien kan het lijden, want uit deze zaak loopt geen bloed. Het kan echter wel worden ingehaald door een nieuw beroep tegen de gemeente Epe/Apeldoorn, want elk moment kan er uitspraak op het aan de lopende rechtszaak gelieerde bezwaar komen.

Rechtbank Gelderland en in het bijzonder de meneer die belde, bedankt!


Gestuurd aan Rechtspraak.nl via DigiD

Rechtbank bedankt (1)

Rechtbank bedankt (2)