Klacht tegen medewerker (trajectregisseur)

klachtKlacht tegen medewerker (trajectregisseur)

18 december 2019

Van: Ray Heijder

Hierbij maak ik gebruik van de klachtenregeling van de gemeente Epe.

Ik dien een klacht in tegen medewerker de heer {...} die is ingezet als mijn trajectregisseur.

De klacht luidt:

Onrechtmatig handelen en verdraaien van de werkelijkheid met onrechtmatige beslissingen en schade tot gevolg.

Het door mij gewenste resultaat van de klachtafhandeling is:

  1. De medewerker ontkoppelen van mij;
  2. Nader onderzoek naar het onrechtmatig handelen en de verdraaiingen van de werkelijkheid gepleegd door de trajectregisseur;
  3. Inventarisatie van de gevolgen (schade) van het vorige punt.

Voor het eerste punt dring ik ook op een andere manier aan dan alleen via deze klacht.

Het tweede en derde punt moeten in samenwerking met mij worden opgepakt door de gemeente.

Ik verwacht dat een gesprek waarin ik de klacht kan toelichten aan de klachtfunctionaris deel uitmaakt van de klachtbehandeling en dat ik daarvoor schriftelijk wordt uitgenodigd.

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder

DOSSIER

ZAAKNUMMER EPE

115515

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie