Klucht van de wasmand

NCIS: APELDOORN

1 april 2019 - Gisteren heb je voor het eerst het walgelijke vraaggesprek van 1 juli 2016 tussen Ray Heijder en Gestapoldoorn (team Risc, sociale recherche) kunnen lezen. We publiceerden dit om je te laten zien hoe een gemeente Apeldoorn op een verwerpelijke wijze inwoners (ook die van de gemeente Epe) behandeld.

Ray Heijder was op die dag zo geschokt door deze handelswijze dat hij in blinde paniek een naar achteraf blijft domme beslissing heeft genomen, namelijk het niet meewerken aan een noodzakelijk geacht huisbezoek, direct volgens op het gesprek.

Lees ook het bizarre verhaal van gisteren >


Klucht van de wasmand

Eenmaal bijgekomen besefte Ray Heijder dat de gemeente hem eindelijk na een proces van maanden bij zijn ballen had. En later zou blijken goed ook. Tot op heden is hij bezig om zijn edele delen weer los te krijgen.

Na het bizarre gesprek besloot hij om belachelijkheid te zetten tegenover belachelijkheid. Hij stuurde een e-mail die jij nu ook mag lezen. Hij hoopte dat de gemeente Apeldoorn daardoor zou inzien hoe absurd zij bezig was. Dat is helaas ijdele hoop gebleven. De Gestapoldoorn nam de mail bloedserieus en plaatste bericht plus foto gewoon in het dossier van Ray Heijder.

Wasmand


De e-mail over de wasmand

Geachte heer [naam inkomensadviseur],

Omdat ik formeel gezien nog steeds een inlichtingenplicht heb en ik op de hoogste ben van de waarde die de gemeente Apeldoorn hecht aan volledige informatie, bericht ik u het volgende.

Tijdens het hoor en wederhoor van vrijdag 1 juli 2016 met de sociaal rechercheur van Team RISC heb ik abusievelijk gemeld dat mijn was in een WITTE wasmand ligt. Tot mijn schrik blijkt dit een BLAUWE wasmand te zijn.

Ik kon mij de kleur blijkbaar afgelopen vrijdag niet direct voor de geest halen. Ik heb vaker moeite met kleuren. Recentelijk heb ik een aantrekkelijke dame ontmoet en daar een boeiend gesprek mee gehad. Desondanks kan ik me niet meer herinneren of ze nu blauwe of bruine ogen had.

Voor de volledigheid heb ik een foto van de wasmand bijgevoegd.

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder


De stoïcijnse reactie van de klantmanager inkomen

Geachte heer Heijder,

Bedankt voor deze aanvullende informatie.
Ik zal uw e-mail en de foto toevoegen aan de stukken van uw aanvraag.
Deze worden meegenomen bij de beoordeling van uw aanvraag.

Met vriendelijke groet,

[naam] Inkomensadviseur team Inkomen en Recht

Gemeente Apeldoorn
Werkplein Activerium

E-mail: [naam]@apeldoorn.nl

Direct: 055 580 [...]

Algemeen: 055 580 20 00

-------------------------

Deventerstraat 46
Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn
www.apeldoorn.nl
www.twitter.com/gem_apeldoorn

Juli 2016

Wasmand