errorMelding misleidende informatie gemeente Epe

Aan:
Gemeente Epe
College van burgemeester & wethouders

Vaassen, 21 december 2019

Geacht college,

Hierbij doe ik bij u melding van misleidende informatie die door de gemeente Epe schriftelijk aan mij is verstrekt op 10 december 2019.


Aansprakelijkstelling
Op 8 november 2019 heb ik u aansprakelijk gesteld onder de titel 'Aansprakelijkstelling onjuiste en onvolledige informatie' voor een schadebedrag van € 341,-
De gemeente Epe heeft hier zaaknummer 109286 aan toegekend.


Herinnering
Een reactie uwerzijds bleef uit. Op 5 december 2019 heb ik een herinnering gestuurd.
De gemeente Epe heeft hier zaaknummer 113817 aan toegekend.


Nieuwe misleidende informatie
Terwijl de aansprakelijkstelling nou juist naar aanleiding van misleidende informatie is, beantwoordt de gemeente Epe tot overmaat van onjuist handelen met de volgende mededeling vanuit Gemeente Epe Zaaksysteem:

Op dit moment kunt u ons niet aansprakelijk stellen, omdat er een bestuursrechtelijke procedure loopt. U heeft beroep ingesteld tegen de beslissing op bezwaar. Het beroep bij de rechtbank merken wij aan als een voorliggende voorziening.

Ik beschouw het verstrekken van deze onjuiste informatie als een (nieuwe) poging van de gemeente Epe om mij om mij (zolang mogelijk) weg te houden bij het behalen van mijn wettelijke rechten.

Juist is het volgende:

Bestuursrechtelijke procedure schadevergoeding overheid

Als u door een onrechtmatig besluit van een bestuursorgaan schade heeft, vraagt u eerst om een schadevergoeding bij het bestuursorgaan zelf. Als het bestuursorgaan dit afwijst of niet binnen 8 weken reageert, kunt u de rechter verzoeken een schadevergoeding toe te kennen.

U kunt deze procedure zowel tijdens als na de beroepsprocedure tegen het schadeveroorzakende besluit starten.

Bron: Rechtspraak.nl


Belang van deze melding

  1. Deze melding wil de gemeente Epe aansporen om maatregelen te treffen die ervoor zorgen dat voornoemde foutieve informatie niet meer wordt verstrekt aan mij, noch aan andere belanghebbenden.
  2. Daarnaast reserveer ik deze melding als productie voor de bestuursrechtelijke procedure schadevergoeding die ik nu zal starten.

Dat er reeds een beroepsprocedure loopt, doet er dus niet toe. U merkt deze procedure buitenrechtelijk en ten onrechte aan als voorliggende voorziening.

Merk hierbij op dat het lopende beroep ziet op de rechtmatigheid van het besluit zelf, terwijl de bestuursrechtelijke procedure schadevergoeding zich richt op de onrechtmatige overheidsdaad die heeft geleid tot het schadeveroorzakende besluit. Dat zijn twee verschillende processen.

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder
Vaassen
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/lab0550578/melding-misleidende-informatie-gemeente-epe/

 

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie