misleidingMisleiding van de bezwarencommissie

Aan:
Onafhankelijke bezwarencommissie
Kamer II - Sociale Zekerheid
t.a.v. de secretaris, de heer {...}

Vaassen, 23 december 2019

Geacht heer {...},

Middels dit schrijven vraag ik u (secretaris van de onafhankelijke bezwarencommissie Kamer II - Sociale Zekerheid) om aandacht voor een naar mijn oordeel ernstig incident.

Ik heb aanwijzingen dat de gemeente Epe samen met de gemeente Apeldoorn de commissie onjuist heeft geïnformeerd. Vanwege de schadelijke aard van de onjuiste informatie, merk ik dit aan als bewuste misleiding.

De aanwijzingen heb ik door het door de commissie op 30 oktober 2019 aan het college van de gemeente Epe aangeboden advies (waartoe op 22 oktober 2019 is besloten) te vergelijken met door bewijsstukken onderbouwde feiten.

Ik richt mij tot u in de veronderstelling dat u van de misleiding van uw bezwarencommissie op de hoogte wil en moet zijn.

Het is niet mijn opzet om u hiermee te vragen om interventie in mijn casus en het is verder niet aan mij om te bepalen of de commissie de misleiding acceptabel vindt.

Dit onrechtmatig handelen van beide gemeenten neem ik in elk geval wel mee in de beroepsprocedure die nu bij Rechtbank Gelderland loopt, alsmede bij de nog te starten procedure bestuursrechtelijke schadevergoeding.

Op uw verzoek ben ik bereid om de productie die ik zal indienen bij de rechtbank aan u in kopie te sturen.

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder
Vaassen
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/lab0550578/misleiding-van-de-bezwarencommissie/

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie