Nieuw belastbaar materiaal gemeente Epe

NeeNieuw belastbaar materiaal gemeente Epe

20 december 2019

Auteur: Ray Heijder

Samen met de gemeente Apeldoorn is de gemeente Epe verblind geraakt door arrogantie en het bestuursrechtelijk dichttimmeren van alles wat met mijn casus te maken heeft. Hierdoor raakt inhoudelijke toetsing volledig op de achtergrond. Een 'ideale' omstandigheid voor het maken van cruciale fouten en het plegen van nog meer onrechtmatige overheidsdaden. Dit vergroot opnieuw mijn kansen op succesvolle schadeclaims.

In 2020 en als het wat tegenzit met de doorlooptijden bij de rechtbanken in 2021, zal verantwoordelijk wethouder Erik Visser (gemeente Epe) voor een grote kostenpost komen te staan door schadevergoedingen aan mij. Of hij daar de veroorzakende uitvoeringsorganisatie gemeente Apeldoorn (inclusief juridische afdeling) erg dankbaar voor zal zijn, betwijfel ik zeer.

Bijkomend is dat de gemeenteraden van beide gemeenten een probleem zullen hebben bij de dan noodzakelijke vraag:

Wethouder Visser, hoe heeft u het zover kunnen laten komen?

De raden hebben het dan namelijk zelf ook zover laten komen terwijl ik ze al jaren op gezette tijden schriftelijk informeer over de gang van zaken.


Nieuw belastbaar materiaal

Terwijl ik druk bezig ben met het voorbereiden van juridische procedures vanuit het leerstuk onrechtmatige overheidsdaad (waarvan de eerste zaken in januari 2020 zullen starten) blijft het belastbaar materiaal tot mij komen. Dat is twijfelachtig tot mijn genoegen, want het helpt mijn rechtszaken weliswaar, maar niet mijn actuele leefsituatie die steeds nijpender wordt.

Vandaag ontving ik een schriftelijke reactie op mijn verzoek om de in mijn casus stelselmatig falende en ongeschikte trajectregisseur te vervangen. Het is een afwijzing van dat verzoek.


Geen reden?

De gemeente Apeldoorn komt tot de conclusie dat er geen reden is om aan mijn verzoek tegemoet te komen. Uit de brief moet ik opmaken dat de teammanager Trajectregie en Procesbeheer die conclusie heeft getrokken. De behandelaar is echter de door mij ter discussie gestelde trajectregisseur zelf. Dat lijkt mij op z'n zachts gezegd niet handig.

Er is naar 'mijn verzoek gekeken' voor die conclusie. Zou er letterlijk alleen naar het verzoek zijn gekeken in plaats van ook naar de inhoud? Ik vermoed het eerste omdat er kennelijk geen reden is aangetroffen.

De reden (redenen eigenlijk) heb ik in het verzoek aangegeven. Maar het kan zijn dat mijn mening en inbreng niet telt. Dat zou wel helemaal passen bij de gang van zaken van de afgelopen bijna vier jaar.


De aangeboden dienstverlening

Weinig opbeurend is de opmerking dat de aangeboden dienstverlening zal worden voortgezet. Dat is namelijk 'geen dienstverlening'.

De gemeente zegt in wezen: we gaan door met het aanbieden van niets. Ze persisteert daarmee in het niet vervullen van de collegeopdracht die wettelijk is voorgeschreven in artikel 7 van de Participatiewet.


Verdraaiing opnieuw bevestigd

Met de eerder door de trajectregisseur geventileerde bewering dat ik zou hebben aangegeven dat ik momenteel niet in staat ben om te voldoen aan mijn sollicitatieplicht, blundert de gemeente ook in deze brief.

Ik heb namelijk geenszins aangegeven niet te kunnen solliciteren! Waar ik wel om heb verzocht, is een partiƫle (dat is gedeeltelijke) ontheffing van de sollicitatieplicht, uitsluitend voor vacatures van de gemeente Epe en de gemeente Apeldoorn.

Door de voornoemde verblinding heeft de gemeente niet in de gaten dat mijn verzoek niet bedoeld is om echt ontheffing te krijgen, maar om een verwerpelijke uitspraak van de trajectregisseur in het licht te zetten:

Jij komt nooit aan de slag bij de gemeente Epe of bij de gemeente Apeldoorn.

Dit is een onbehoorlijke ontmoediging die langer geleden ook al door de voorganger van deze trajectregisseur op mij is afgevuurd.

Als de gemeente dan zo stelling is over mijn nihil kansen op een baan bij de gemeente Epe en de gemeente Apeldoorn, wees dan ook zo flink dit te formaliseren met een ontheffing voor het reageren op vacatures bij beide gemeenten. En laat dan ook de (overigens onwettige en onjuiste) opmerking 'alle vacatures zijn passend' achterwege!


Onrechtmatig extern arbeidsmedisch onderzoek

In de brief wordt ook het onrechtmatige en op onrechtmatige wijze ingestelde arbeidsmedisch onderzoek genoemd. Er wordt nogmaals gesteld dat ik verplicht ben om eraan mee te werken.

Het is vooropgesteld niet verplicht om aan een dergelijk onderzoek mee te werken. Wel riskeert de belanghebbende gevolgen voor de bijstandsuitkering bij weigering.

Maar los daarvan, het kan niet bestaan dat een burger wordt verplicht mee te werken aan een onrechtmatige overheidsdaad. Hiermee wordt hij medeplichtig en ondermijnt er zijn eigen rechtspositie door.


Plan van aanpak

Met het noemen van een plan van aanpak, zakt de gemeente verder weg in het moeras van onrechtmatig overheidshandelen.

Ten eerste zou het in gang zetten van een onderzoek zelf al vanuit een plan van aanpak moeten gebeuren.

Ten tweede had er allang een plan van aanpak moeten zijn. Er is al jaren geen plan van aanpak en er is nooit vanuit de gemeente een beweging gemaakt om het op te stellen. Pas onlangs is er op aandringen van mij concreet het voornemen ontstaan om spoedig tot zo'n plan te komen. Verder werd er wel in interne correspondentie tussen de beide gemeenten gevraagd waarom het er eigenlijk al die tijd niet is.

Volgens afspraak met de trajectregisseur heb ik er onlangs drie weken lang input geleverd. Deze inbreng is voorlopig door de trajectregisseur terzijde gelegd. Zonder legitieme reden!

Tot overmaat van onrechtmatigheid is er ondertussen uit de mond van een juridisch medewerker de uitspraak gekomen dat ik niet zou willen meewerken aan een plan van aanpak. Veel gekker kan het niet worden, hoewel ik door dit te stellen het onbehoorlijk handelen van de gemeente Epe en gemeente Apeldoorn tekort doe.


Gemeente Epe volledig aansprakelijk

Het feitelijk onjuiste handelen gebeurt door de uitvoeringsorganisatie, de gemeente Apeldoorn. De gemeente Epe als opdrachtgever, blijft echter eindverantwoordelijk.

Dat ook voor dit nieuwe belastbare materiaal de gemeente volledig aansprakelijk geacht kan worden, benadrukt de gemeente Apeldoorn met de afsluitende mededeling:

De gemeente Epe, als opdrachtgever van het Werkplein Activerium, heeft zich aan de inhoud van deze brief geconformeerd.

Mooi! Waarvan akte!


Online
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/lab0550578/nieuw-belastbaar-materiaal-gemeente-epe/

Afwijzing

DOSSIER

VERWANT

VERSTUURD AAN

pdf-versie

Gemeente Epe
Via 'Contact' met DigiD

Wethouders
m.sandmann@apeldoorn.nl
(m.vierssen@apeldoorn.nl)
evisser@epe.nl

Griffies
politiekemarkt@apeldoorn.nl
griffie@epe.nl

Fractievoorzitters
j.elbertsen@apeldoorn.nl
p.messerschmidt@apeldoorn.nl
j.vanderborg@apeldoorn.nl
r.vliet@apeldoorn.nl
b.bloem@apeldoorn.nl
r.gasper-rothengatter@apeldoorn.nl
p.groot@apeldoorn.nl
t.stam@apeldoorn.nl
s.biharie@apeldoorn.nl
h.vandenberge@apeldoorn.nl
m.moulijn@apeldoorn.nl
a.huigens@apeldoorn.nl
h.weevers@apeldoorn.nl
l.haak@apeldoorn.nl
boosterhoff@epe.nl
bhendriks@epe.nl
hboon@epe.nl
jwvos@epe.nl
rrvandervlies@epe.nl
gjjvanlimburg@epe.nl
lboer@epe.nl
wbaltus@epe.nl
hdegoede@epe.nl
rtjager@epe.nl

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie