Omkeren gemeenten Epe en Apeldoorn

Omkeren gemeenten Epe en Apeldoorn

Omkeren gemeenten Epe en Apeldoorn

7 juni 2019 | De zaak van Ray Heijder (Vaassen) bij de gemeenten Epe en Apeldoorn heeft sinds maart 2016 tot heden twee zorgwekkende tekortkomingen blootgelegd:

- Tekortschietende discipline bij het naleven van termijnen;
- Chronisch niet (of niet tijdig) reageren richting de cliënt.

Omdat het aannemelijk is dat dit niet beperkt is tot dit ene individu, is het tijd voor strengere handhaving vanuit de algehele cliëntomgeving. Het ligt niet in de lijn van de ontwikkelingen dat de gemeenten Epe en Apeldoorn uit zichzelf omkeren.

BurgerkrachtCentraal zal de komende tijd aan de hand van de case van Ray Heijder nadrukkelijker en strakker aandringen op het vergroten van gemeentelijk verantwoordelijkheidsbesef en behoorlijk overheidshandelen.


Bestuursrechtelijke middelen

De aard van de gemeenten Epe en Apeldoorn vraagt om dwangmiddelen die buiten de ambtelijke en bestuurlijke organisaties liggen, ofwel de gemeentemuren overstijgen. Die vinden we op het bestuursrechtelijke vlak.

Opgemerkt zij dat zowel de betreffende gemeenteraden als de colleges van b&w totaal en volhardend niet ontvankelijk voor van cliënten signalen zijn lijken te zijn. Laat staan dat zij over enig corrigerend vermogen blijken te beschikken. Het zeer sterke vermoeden bestaat dat de gemeentebesturen zich volledig hebben ingegraven met de escape van het niet ingaan op individuele gevallen.

In het bestuursrecht liggen termijnen wettelijk vast en dat zal helpen om de gemeenten dwingend te bewegen deze te respecteren op straffe van dwangsommen en met gerechtelijke interventie.

Ray Heijder heeft zich tot nu toe bij meerdere kwesties soepel opgesteld ten aanzien van handhaving van de wettelijke termijnen. Hij heeft niet strak genoeg bovenop expiratiedatums gezeten. Dat zal nu veranderen. Hij zal stipt en resoluut bestuursrechtelijke middelen aanwenden in de hoop dat de gemeenten Epe en Apeldoorn zich meer gedisciplineerd gaan houden aan de wet.

Het geheel zal hopelijk leiden tot betere kwaliteit van de overheidsdienstverlening.

Concrete stappen

Hier zullen de links volgen naar concrete stappen die de komende tijd worden gezet.