Onrechtmatigheden psychologisch onderzoek

waarschuwingOnrechtmatigheden psychologisch onderzoek

14 december 2019

Ausems en Kerkvliet
Medewerker cliƫntenadministratie
(via e-mail)

Geachte {medewerker cliƫntenadministratie},

Hierbij breng ik u op de hoogte van de door mij vastgestelde onrechtmatigheden rond het psychologisch onderzoek dat volgens uw stukken met mij zal moeten plaatsvinden op maandag 23 december 2019 in opdracht van de gemeente Epe. Ik sluit af met een dringend advies.

De onregelmatigheden doen zich op drie vlakken voor:

 1. Toepasselijkheid van het onderzoek zelf
  Dit is aanhangig gemaakt in een voorlopig bezwaar bij de gemeente Epe (gevolgd door het aanvragen van een voorlopige voorziening bij de rechtbank).
 2. Procedure rond de opdrachtverstrekking
  Onjuiste en onzorgvuldige voorbereiding van de opdracht en hierbij door de gemeente Epe geschonden afspraak met mij als belanghebbende.
  Ausems en Kerkvliet refereert hierdoor aan een niet bestaande afspraak.
 3. Inhoud van de uitnodiging van Ausems en Kerkvliet
  Geen maatwerk (bevestigt vorig punt).
  Het door elkaar heen halen van 'uitnodiging', 'afspraak' en 'oproep' (begrippen met verschillende juridische lading).

Reden

De reden voor het u op de hoogte brengen, is anticipatie op aansprakelijkstelling onrechtmatige daad. Als Ausems en Kerkvliet willens en wetens een opdracht in uitvoering brengt op de onrechtmatige basis, is er sprake van het plegen van een onrechtmatige daad volgens het Burgerlijk Wetboek.

Evenzo pleegt de gemeente Epe een onrechtmatige overheidsdaad. Ik heb haar (opdrachtverstrekker) middels een bezwaarschrift reeds aangespoord om op haar schreden terug te keren.
Bij Rechtbank Gelderland heb ik een voorlopige voorziening aangevraagd om het onderzoek te blokkeren (opschorten of annuleren). De ontvangst van dit verzoek is inmiddels door de griffier bevestigd.


Details

Mijn brief aan u is niet bedoeld om in deze fase Ausems en Kerkvliet te voorzien van de details van de onrechtmatigheden.

Ik waarschuw u alleen voor de gevolgen van het accepteren en uitvoeren van een opdracht die kan leiden tot een schadeclaim wegens productaansprakelijkheid bij het leveren van producten en/of diensten.
Die is juridisch extra aan te rekenen als vooraf door een betrokkene melding wordt gedaan over (mogelijke) onrechtmatigheden.


Dringend advies

Ik adviseer Ausems en Kerkvliet (in elk geval uit voorzorg) om de opdracht terug te geven aan de opdrachtgever of in overleg met de de opdrachtgever op te schorten.
Ik verzoek u mij daar dan zo spoedig mogelijk over te berichten.

Ik vertrouw erop u voor dit moment voldoende te hebben ingelicht en ben bereid om eventuele vragen van u te beantwoorden.

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder


Online versie:
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/lab0550578/onrechtmatigheden-psychologisch-onderzoek/

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie