Lab055/0578 Tijdlijn

Lab055/0578
Case Ray Heijder versus gemeente Epe/Apeldoorn
Bekijk ook het overzicht van lopende zaken: De ijzers in het vuur

Cool Timeline

2019
21 januari

Verzoek betalingsonmacht

Via de mogelijkheid om op een zaak aanvullende stukken digitaal in te sturen op Rechtspraak.nl doet Ray Heijder een verzoek om wegens betalingsonmacht vrijgesteld te worden van het betalen van griffierecht voor de zaak ARN 55 / 5545 PW.
Meer…

11 januari

Herzieningsbesluit

BESLUIT

De brief/e-mail van 21 juni 2018 wordt door de gemeente beschouwd als herzieningsverzoek. De gemeente heeft besloten om het herzieningsverzoek af te wijzen.
Meer…

2018
18 december

Gesprek Ray Heijder – trajectregisseur

GESPREK

Ray Heijder meldt zich op 18 december 2019 om 10:00 uur op het gemeentehuis van Epe. De trajectregisseur geeft aan eigenlijk Ray niet meer te hebben verwacht na de e-mailwisseling en het telefoongesprek van vorige week. Ray stelt daar tegenover dat de bijstandsgerechtigde niet zo maar niet kan komen opdagen zoals de ambtenaar zou moeten weten.

Toch lukt het om nog een soort van gesprek te voeren waarin de trajectregisseur herhaaldelijk erop aandringt dat Ray het initiatief BurgerkrachtCentraal schrapt van zijn CV omdat Werkbedrijf Lucrato hem anders niet kan en wil bemiddelen naar werk. Zoals ook al besproken via de teefoon op 14 december j.l.
Ray wil hier nog steeds niet aan voldoen en stelt dat de onwil van Lucrato een probleem is tussen het werkbedrijf en de gemeente Epe.

14 december

Telefoongesprek Ray Heijder – trajectregisseur

De trajectregisseur neemt telefonisch contact op met Ray Heijder. In een gesprek van 11 minuten komt vooral ter sprake dat Ray het initiatief BurgerkrachtCentraal van zijn CV moet halen van werkbedrijf Lucrato.
Na afloop schrijft Ray Heijder een schriftelijke verklaring ‘Aanzetten tot fraude door Werkbedrijf Lucrato’ aan de trajectregisseur en doet dit in kopie aan de griffies en de fractievoorzitters van de gemeenteraden van Apeldoorn en Epe. Dit staat ook online.
Meer…

12 december

Uitgebreide reactie Ray Heijder op trajectregisseur

Ray Heijder reageert nu uitgebreider en publiceert de conversatie m.b.t. het gesprek volgende week op 18 december ook op BurgerkrachtCentraal onder de titel ‘Tussen wal en schip’.
Meer…

12 december

Tegenreactie trajectregisseur

Fijn dat u kunt komen.
Dan zie ik u dinsdag de 18e om 10.00 uur en dan hebben we het erover.

11 december

Reactie Ray Heijder op uitnodiging trajectregisseur

Wat een opmerkelijk verhaal.
Los van dat u het met mij wilt bepreken, wil ik er sowieso graag alles over weten, ook voor mijn onderzoek sociaal domein Burgerkrachtcentraal.nl.
Dit doet mij sterk denken aan een situatie die ik laatst bij de gemeente Rheden ook intern tegenkwam.
Erg interessant voor mijn onderzoek.
Dus ik zal er graag zijn op het door u voorgestelde tijdstip.

11 december

Uitnodiging van trajectregisseur Epe

Dag meneer Heijder,

Graag zou ik volgende week dinsdag met u spreken in het gemeentehuis in Epe het liefst rond 10.00 uur.
Ik hoor van u of dan kunt.

In het gesprek wil ik u meenemen op welke voorwaarde werkbedrijf Lucrato u wilt gaan bemiddelen richting werk. We hadden namelijk afgesproken dat ik u vacatures zou sturen waarop u kon reageren. Maar uw reactie op een vacature is dan niet gericht naar de werkgever maar naar de contactpersoon bij werkbedrijf Lucrato die dan vervolgens met u in gesprek gaat alvorens u wordt voorgesteld bij de werkgever. Werkbedrijf Lucrato wil u hierbij de ondersteuning bieden, maar dus onder bepaalde voorwaarde.

Hopelijk zie ik u dan aankomende dinsdag.

15 oktober

In beroep bij rechtbank inzake aanklacht055/1

 

Vervolgstappen extern Aanklacht055/1
MEER

 

14 augustus

Ingebrekestelling inzake Aanklacht 055/1

Betreft de brief van 21 juni 2018.
MEER

2 juli

Geen ontvangstbevestiging Aanklacht055/1 ontvangen

Betreft de brief van 21 juni 2018
MEER

21 juni

Aanklacht055/1 Schending Participatiewet artikel 52

Aanklacht “Meervoudige overtreding van de Participatiewet en ambtelijk plichtverzuim.”
MEER

De tijdlijn zal uiteindelijk teruggaan
tot en met 21 maart 2016