Reactie aan rechtbank op toezending kopie stukken

Reactie aan rechtbank op toezending kopie stukken

Lab 055/0578

14 september 2019

Geachte griffier Rechtbank Gelderland,

Op 14 september 2019 heb ik uw brief van 13 september 2019, zaaknummer ARN 19 / 4760 ontvangen waarbij u mij de door de gemeente Epe toegezonden stukken in kopie toestuurt.

Onder deze stukken bevindt zich een stuk dat ik nog niet kende, te weten interne mailwisseling tussen de gemeente Epe en gemeente Apeldoorn.
Dit stuk is van zeer grote waarde voor mij en mijn zaak omdat ik ermee op de hoogte raak van meervoudige grove leugens van de gemeente Apeldoorn over mijn casus. Hiermee misleidt de uitvoerende gemeente Apeldoorn de uitbestedende gemeente Epe.

Wat de gemeente Epe hiermee mee doet, wacht ik wel af. Het heeft haar in elk geval nog niet behaagd om mij te horen over de waarheid.

Ik hoop dat de leugens bij de gemeenten blijven en uiteindelijk niet in de rechtbank terechtkomen. Daarvoor vrees ik niet voor mijzelf aangezien ik de waarheid met bewijzen in mijn bezit kan staven, maar ik zou het een belediging van het hof vinden.

Waar ik mij wel enige zorgen over maak, is de mening van de gemeente Epe waarin zij aangeeft dat deze zaak een civielrechtelijke aangelegenheid is. Dat is wellicht inhoudelijk het geval, maar mijn beroep ziet niet op die inhoud, maar op het niet tijdig nemen van een beslissing door een overheidsorganisatie en dat ligt op het bestuursrechtelijke vlak.

Maar mijn zorgen zijn ondergeschikt aan mijn vertrouwen in Rechtbank Gelderland om de mening van de gemeente Epe tot een mening te laten en niet te interpreteren als een verzoek tot het ongegrond verklaren van mijn beroep.

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder
Vaassen


Vrouwe Justitia

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie