Reden opschorten bezwaar in MijnEpe

Lab 055/0578

Reden opschorten bezwaar in MijnEpe

7 maart 2019

Beste [.....],

Bedankt voor de opgaaf van reden van het opschorten van mijn twee bezwaren in het zaaksysteem MijnEpe.
De uitleg is duidelijk en toereikend.

Wat ik alleen mis in uw verhaal is wat de gemeente Epe gaat doen om de onduidelijkheid structureel uit te bannen. Met het bieden van de functionaliteit MijnEpe schept de gemeente verwachtingen bij de burger.

Maar als een zaaksysteem meer vragen dan antwoorden oplevert, schiet het aan een het goede doel voorbij. Dat is ook verspilling van de investering die in het systeem is gedaan. De gemeente Epe kan mij eventueel inhuren om dit op projectbasis vlot te trekken.

Graag verneem ik van de gemeente Epe wat er concreet zal worden gedaan aan dit probleem.

https://www.burgerkrachtcentraal.nl/lab0550578/reden-opschorten-bezwaar-in-mijnepe/

Met vriendelijke groet,

Ray Heijder


De uitleg van de gemeente

Allereerst mijn excuses voor het tijdig niet reageren op uw vraag over het opschorten van uw bezwaar. Ik krijg zojuist een melding dat u een vraag heeft gesteld en zie ook dat uw eerste vraag al van een paar dagen terug is. In deze mail zal ik toelichten waarom wij uw bezwaar opschorten.

Wij hebben de uitvoering van het nemen van besluiten en behandelen van bezwaren op grond van sociale wetgeving bij de gemeente Apeldoorn neergelegd.

Uw bezwaar komt in eerste instantie binnen bij de gemeente Epe. Wij sturen uw bezwaar door naar de commissie waarvan het secretariaat bij de gemeente Apeldoorn is gevestigd. Om die reden krijgt u ook van hen verdere informatie over de behandeling van uw bezwaar, waaronder een uitnodiging voor een hoorzitting.  De medewerkers van de gemeente Apeldoorn die namens Epe het besluit hebben genomen, zorgen ook voor het dossier en een reactie op uw bezwaar.

Nadat wij uw bezwaar hebben doorgestuurd, schorten wij uw zaak op, omdat de behandeling niet bij ons is. Wij wachten totdat wij het advies van de commissie bezwaarschriften hebben ontvangen en zetten de zaak daarna weer in behandeling voor het maken van een beslissing op bezwaar.

Met vriendelijke groet,

[.....]
Afdeling Ondersteuning

Onderdeel van: Lab 055/0578

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie