Secretaris commissie Sociale Zekerheid bedankt

Lab 055/0578

Secretaris commissie Sociale Zekerheid bedankt

7 maart 2019

Geachte heer [...],

Dank voor uw heel snelle informatieverstrekking over de termijnen die ik aanhaalde in mijn eerdere schrijven vandaag. Die informatie is afdoende. Ik vermoed dat de geruchten die eerder tot mij kwamen een verwarring met het eerste lid van artikel 7:4 betreffen. Daarin wordt gesproken over tien dagen. Dat gaat echter over het indienen van stukken.

https://www.burgerkrachtcentraal.nl/lab0550578/secretaris-commissie-sz-bedankt/

Met vriendelijke groet,

Ray Heijder


Geachte heer Heijder,

Bij deze bevestig ik de ontvangst van uw email. Uw email zal ik doorsturen naar de onafhankelijke bezwarencommissie.

Ten aanzien van het ter inzage leggen van de stukken verwijs ik u naar artikel 7:4, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
In dit artikel is bepaald dat het bestuursorgaan het bezwaarschrift en alle verder op de zaak betrekking hebbende stukken voorafgaand aan het horen gedurende ten minste één week voor belanghebbenden ter inzage legt.

Met vriendelijke groet,
[....],  secretaris onafhankelijke bezwarencommissie

Gemeente Apeldoorn
Eenheid Veiligheid & Recht
Stationsplein 50 (bezoekadres)
Postbus 9033 (postadres)
7300 ES Apeldoorn
Tel.: (055) 580 23 18 of 14 055
E-mail: [...]

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie