Toch nog een besluit (soort van)

bezwaarToch een besluit (soort van)

10 januari 2020

Na het eerder vandaag indienen van een bezwaar op grond van een e-mail met een besluit dat strikt gezien geen besluit in de zin van de Awb is, werd bij R.M.F. Heijder een poststuk bezorgd met dagtekening 8 januari 2020 en kenmerk 220022202/TP232/1556716.

  1. De tekst bij 'betreft' wekt de suggestie dat het gaat om een besluit op een aanvraag, maar in de brief zelf blijkt wat anders.
  2. De brief is niet ondertekend met een handtekening.

Belanghebbende voegt het stuk toe aan het bezwaar in het zaaksysteem van de gemeente Epe bij zaak 117916.

Door de aanvraag partiële ontheffing van de sollicitatieplicht te weigeren als aanvraag in de zin van de Awb, terwijl deze wel als zodanig moet worden gezien, blokkeert het bestuursorgaan voor belanghebbende de toegang tot bezwaar en beroep. Dit is als obstructie een feitelijke handeling, een menselijke handeling met een niet beoogd rechtsgevolg, onrechtmatige daad/strafbaar (feit delict). Belanghebbende bewaart dit als belastbaar materiaal voor gerechtelijke stappen voor schadevergoeding.

Belanghebbende adviseert het college bij herhaling om de aanvraag partiële ontheffing sollicitatieplicht te behandelen als aanvraag in de zin van de Awb en de ontheffing gemotiveerd toe te kennen of af te wijzen in een beschikking die voor bezwaar vatbaar is.

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder


besluit

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie