geen infoVaststelling informatieverzuim psychologisch onderzoek

Aan:
Gemeente Epe
College van burgemeester & wethouders

Vaassen, 17 december 2019

Geacht college,

In aanvulling op mijn bezwaarschrift van 12 december 2019, zaaknummer 114723, tegen het door de gemeente Epe ingestelde medisch psychologisch onderzoek doe ik u hierbij een schriftelijke vaststelling toekomen van informatieverzuim van de gemeente Epe met betrekking tot het bezwaarde onderzoek en de wijze van het instellen daarvan.

Terwijl ik mij het recht voorbehoud om in een latere fase nadere punten van informatieverzuim van de gemeente aan te voeren, noem ik heden in elk geval deze:

 1. Aanleiding en reden voor het medisch psychologisch onderzoek
  Er is aan mij geen informatie verstrekt over de aanleiding en reden van het ingestelde medisch psychologisch onderzoek.
  Wel is aangegeven wat er met de resultaten van het onderzoek zal worden gedaan.
 2. Afbreukrisico
  Er is aan mij geen informatie verstrekt over wat er niet kan worden uitgevoerd en blijft liggen als er geen onderzoek plaatsvindt. Uit de beslissing lijkt opgemaakt te moeten worden dat er zonder psychologisch onderzoek geen plan van aanpak kan worden opgesteld. De Participatiewet hanteert echter een andere volgorde: plan van aanpak eerst en van daaruit het nemen van stappen, zoals het eventueel instellen van onderzoeken.
 3. Timing
  Er is mij geen informatie verstrekt over de timing van het onderzoek.
  Waarom wordt het juist nu ingezet, pas na bijna vier jaar sinds de eerste melding voor een bijstandsuitkering?
 4. Rechtspositie
  Er is mij geen informatie verstrekt over het wettelijk recht op het weigeren van een onderzoek, dan wel het ontbreken van dit recht.
 5. Voorwaarden onderzoek
  Er is mij geen informatie verstrekt over de geldende voorwaarden voor een dergelijk medisch psychologisch onderzoek.
  Ik ben niet op behoorlijke wijze op de hoogte gebracht van mijn rechten en plichten. Ik ben afhankelijk van eigen onderzoek, zoals ik dat over de hele linie al bijna vier jaar ben in het contact met de gemeente Epe met betrekking tot de Participatiewet.
 6. Gevolgen voor de uitkering
  In de beslissing wordt gesproken over gevolgen voor de uitkering. Doordat dit een 'kan' bepaling is (geen 'het zal' gevolgen hebben) en hieraan geen kwalitatieve en kwantitatieve nadere invulling is gegeven, is het voor mij onmogelijk om de juiste afweging maken. Ik heb het recht om een onderzoek te weigeren onder het accepteren van de gevolgen daarvan. Maar wat zijn de gevolgen? Wegen die tijdelijk voor mij op tegen de schending van mijn recht dat ik achteraf via de rechter zal trachten te behalen aangevuld met vergoeding van schade en letselschade.

Ik ga ervan uit dat deze punten worden meegenomen tijdens de behandeling van het bezwaar.

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie