Verzoek inzage volledige correspondentie Apeldoorn/Epe

inzageVerzoek inzage volledige correspondentie Apeldoorn/Epe

Aan:
College van burgemeester en wethouders
t.a.v. wethouder de heer E. Visser
evisser@epe.nl

Kopie aan:
mevrouw M. H. A. J. W.
...@apeldoorn.nl
Juridisch medewerker bezwaar en beroep
Eenheid Veiligheid en Recht gemeente Apeldoorn

mevrouw L. P-W
...@epe.nl
Beleidsontwikkelaar Werk & Inkomen gemeente Epe

mevrouw M. V.
...@epe.nl
Medewerker Verzekering, Afdeling Ondersteuning gemeente Epe

mevrouw S. Ö.
...@apeldoorn.nl
accountmanager gemeente Apeldoorn


13 januari 2020

Geachte heer Visser,

Hierbij dien ik bij u een verzoek in tot opheldering rond correspondentie die in juni 2019 aangaande mijn belang en rechtspositie heeft plaatsgevonden tussen medewerkers van de gemeente Epe en de gemeente Apeldoorn.

Een gedeelte van deze correspondentie heb ik verkregen via Rechtbank Gelderland als onderdeel van processtukken die door de gemeente Epe in zaak ARN 19/4760 PW naar de rechtbank zijn gestuurd op 12 september 2019. Het onderzoek in die zaak is overigens sinds de zitting van 13 december 2019 afgerond (de uitspraak van de rechter moet nog komen).

Het gedeelte dat ik in bezit heb, heeft een open eind.

In het kader van mijn vooronderzoek voor een gerechtelijke procedure vanuit het leerstuk onrechtmatige overheidsdaad (met als doel schadevergoeding aan mij door de gemeente Epe als pleger) verzoek ik u om mij de gehele correspondentie te (laten) leveren.

Welke correspondentie?
De correspondentie vindt plaats tussen mevrouw L. P-W. van de gemeente Epe en mevrouw M.H.A.J. W. van de gemeente Apeldoorn alsmede mevrouw S.Ö. van de gemeente Apeldoorn.
Ik beschik over kopieën van e-mailberichten uit de periode 11 juni 2019 - 18 juni 2019.

In de correspondentie komen de namen voor van mevrouw M. V. (Medewerker Verzekering, Afdeling Ondersteuning gemeente Epe) en mevrouw J. van de S. (Adviseur juridische zaken Afdeling Ondersteuning gemeente Epe, e-mailadres mij niet bekend).

Aanleiding
De aanleiding voor de correspondentie lijken enkele van mijn aansprakelijkstellingen voor schade te zijn.
Ik verwijs naar het MijnEpe zaaknummer in deze: 94053.

Open eind
Het open eind in de correspondentie is voor mij het antwoord van de gemeente Apeldoorn op cruciale vragen aangaande mijn casus gesteld door de gemeente Epe.
Ik moet kunnen vaststellen of de gemeente Apeldoorn de vragen heeft beantwoord aan de gemeente Epe en zo ja, wat de antwoorden zijn.

Omdat er op basis van deze correspondentie door of namens uw college keuzes zijn gemaakt (en waarschijnlijk nog gemaakt gaan worden) die aanleiding geven tot rechtsgang die ik grondig moet voorbereiden, is het noodzakelijk dat ik inzage heb in de volledige correspondentie.

Ik vertrouw erop dat u ervoor zorgt dat ik de inzage op korte termijn ontvang.

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder
Vaassen

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie