Verzoek toezending opdrachtverstrekking

Ausems en KerkvlietVerzoek toezending opdrachtverstrekking

11 december 2019

Hierbij verzoek ik de gemeente Epe om mij de opdrachtverstrekking toe te zenden die heeft geleid tot onderstaande uitnodiging van Ausems en Kerkvliet.

Alvast dank voor uw medewerking.

-----------------------------------------------------

Geachte heer Heijder,

Door Gemeente Epe is ons gevraagd een psychisch belastbaarheidsonderzoek te verrichten.

Daarom nodigen wij u uit voor een gesprek bij de heer {...}, Registerpsycholoog NIP/Arbeid en Organisatie.

U bent ingepland op het spreekuur op:
maandag 23 december 2019 om 13.00 uur

Het gesprek zal duren tot ca. 16:00 uur.

Het adres waar u moet zijn:
Ausems en Kerkvliet Apeldoorn, Sophiaplein 90 , 7311 PA Apeldoorn
U kunt zich voor de afspraak melden bij .
U kunt aanbellen. Onze adviseur zal de deur voor u openen.

Wij verzoeken u indien in uw bezit mee te brengen:
- een geldig legitimatiebewijs
- uw bril (ook leesbril)
- de u voorgeschreven medicijnen in het doosje
- naam, adres en telefoonnummer van uw huisarts, psycholoog, psychiater of GGZ-instelling
- brieven of rapporten van uw psycholoog, psychiater of GGZ-instelling
Wanneer u niet op de afspraak verschijnt, zijn wij verplicht dit te melden aan Gemeente Epe. Dat kan mogelijk gevolgen voor u hebben.

Wanneer u om een belangrijke reden niet in staat bent te verschijnen op de afspraak, verzoeken wij u ons dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 24 uur (één werkdag) vóór aanvang van het spreekuur, telefonisch mee te delen. U kunt ons bereiken op maandag tot en met vrijdag van 08:30 - 12:30 uur en van 13:30 - 16:30 uur op telefoonnummer 0547-284800. Tegemoetkoming in de reiskosten kan niet worden verleend.

Deze uitnodiging zal ook per post worden verstuurd.

Met vriendelijke groet,

DOSSIER

ZAAKNUMMER EPE

114580

AANVERWANT

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie