Voorlopig bezwaar tegen onrechtmatig onderzoek

BreinVoorlopig bezwaar tegen onrechtmatig onderzoek

12 december 2019

College van burgemeester en wethouders gemeente Epe
Digitaal ingediend op Epe.nl

Geacht college,

Hierbij maak ik, R.M.F. Heijder, geboren op 22 april 1967, wonende te Vaassen aan de {...} bezwaar tegen de eerder mondeling, doch op 12 december 2019 schriftelijk bekend gemaakte beslissing tot het laten uitvoeren van een onderzoek naar psychische belastbaarheid.

Ik kan mij op nader aan te voeren gronden niet verenigen met de beslissing.

De beslissing is bijgevoegd. Deze voldoet niet aan de vereisten van een beschikking, maar desondanks vat ik deze als zodanig op. In elk geval vanwege de opmerking dat het niet nakomen van de afspraak kan leiden tot gevolgen voor de hoogte van de uitkering. Overigens zij opgemerkt dat een en ander helemaal niet overeenkomstig een gemaakte afspraak is.

Ik memoreer aan een eerdere beslissing van dezelfde functionaris. Die voldeed ook niet aan de vereisten van een beschikking, maar mijn bezwaar daartegen werd ontvankelijk verklaard door u en uiteindelijk ook gegrond (de onrechtmatige beslissing tot het beëindigen van ondersteuning werd ingetrokken). Kennelijk maakt de betreffende functionaris een gewoonte van onrechtmatig handelen. Mede om die reden heb ik het vertrouwen in hem opgezegd, zal ik schriftelijk verzoeken om hem te vervangen en volgt een formele bejegeningsklacht tegen de medewerker.

Het indienen van bezwaar ontslaat mij niet van het moeten accepteren van de uitnodiging die uit de bezwaarde beslissing is uitgeschreven door Ausems en Kerkvliet. Ook al is dit op grond van een onrechtmatige beslissing gebeurd. Om het onderzoek toch geen doorgang te laten vinden op 23 december 2019, vraag ik tegelijkertijd met dit voorlopige bezwaar bij de bevoegde rechter een voorlopige voorziening aan.

Opmerking tot slot:
In de bijgevoegde beslissing worden twee andere kwesties genoemd. Die vallen buiten dit bezwaar, maar zijn ook voorbeelden van onrechtmatig handelen van de functionaris.

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder


Beslissing 12 december 2019

Dag heer Heijder,

Uiterlijk volgende week zal u per brief worden geïnformeerd op uw verzoek om een andere contactpersoon.

Met betrekking tot uw verzoek om ontheffing van de sollicitatieplicht heb ik u in mijn mail van 5 december 2019 geïnformeerd. Ontheffing van de sollicitatieplicht wordt als verzoek en niet als aanvraag behandeld.

U bent uitgenodigd voor een psychisch belastbaarheidsonderzoek op 23 december 2019 om 13.00 uur bij Ausems en Kervliet in Apeldoorn. Ik verwacht dan ook dat u aanwezig bent bij dit onderzoek. Zoals ook eerder aangegeven zal ik aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek u ondersteunen bij het opstellen van uw plan van aanpak (richting werk /re-integratie). Het niet nakomen van deze afspraak kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering.

Met vriendelijke groet,

{...}

Trajectregisseur gemeente Apeldoorn en Epe / Schuldhulpverlener gemeente Apeldoorn

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie