Voorlopige afwijzing schadeclaim

Voorlopige afwijzing schadeclaim

13 augustus 2019

Geachte mevrouw [...],

Heden heeft u via e-mail aan mij medegedeeld:

Hartelijk dank voor uw uiteenzetting die u ons op 31 juli 2019 gegeven heeft. Na intern overleg hebben wij besloten eerst alle zaken te bespreken met wethouder Visser.
Het bedrag dat u claimt zijnde €450,00 zal niet overmaakt worden.
Na het overleg met de heer Visser en juridische zaken zal de gemeente Epe een standpunt innemen en dan ook pas beslissen of de claim van €450,00 überhaupt gehonoreerd wordt.

Dit schreef u naar aanleiding van mijn e-mail van 31 juli 2019.

Het is goed dat u alle zaken eerst met wethouder Visser bespreekt. Het is mij allang duidelijk geworden dat de ambtelijke organisatie van de gemeente Epe te weinig mandaat en/of onvoldoende expertise heeft om zelfstandig zaken af te handelen. Grote zus gemeente Apeldoorn zal dit keer vast ook niet kunnen bijspringen.

Liefst zou ik direct met de wethouder de zaken aftikken en de verlammende bureaucratie van de ambtelijke organisatie overslaan, maar zo is dat natuurlijk niet geregeld bij gemeenten. Dat begrijp ik ook wel.

Voor het probleem (gebrekkig mandaat en tekortschietende expertise) zal naar ik verwacht een oplossing komen als er vanuit Werk & Inkomen de aanbeveling zal zijn om mij eindelijk als adviseur in dienst te nemen bij de gemeente Epe en het wethouder Visser ook zal behagen om dit advies over te nemen. Hiermee zou er iets van de ruim drie jaar verzaakte collegeopdracht (artikel 7 Participatiewet worden goedgemaakt).

Maar laat ik niet al te veel op de zaken vooruitlopen en de focus op deze kwestie houden.

Ik zal u verklappen dat ik met mijn e-mail van 31 juli 2019 niet de illusie had dat een en ander soepel zou verlopen. Daarvoor geeft mijn verleden met de gemeente Epe geen aanleiding.

Vooralsnog moet ik nu eenmaal bepaalde stappen zetten als voorliggend proces op bezwaar en/of beroep. Wat mij betreft zal de € 450,- door de gemeente Epe SOWIESO(!) als gepaste reactie op uw "überhaupt" betaald gaan worden. Separaat of als onderdeel van de grote schadeclaim(s) die de gemeente Epe van mij mag verwachten.

Ik ben overigens niet geïnteresseerd in een standpunt van de gemeente Epe, al dan niet in over met de heer Visser en juridische zaken ingenomen, maar in een beslissing en een handeling: ik wil gewoon dat er wordt betaald!

Om Awb-technische redenen wil ik uiteraard de beslissing schriftelijk ontvangen.

Hoogachtend,

Ray M.F. Heijder


Schadeclaim

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie