Waarschuwing voor valse verklaringen

vals of echtWaarschuwing voor valse verklaringen

Aan:
Gemeente Apeldoorn
Eenheid Veiligheid en Recht
mevrouw M. H. A. J. W.
...@apeldoorn.nl


13 januari 2020

Geachte mevrouw W.,

Tijdens mijn vooronderzoek voor gerechtelijke procedures vanuit het leerstuk onrechtmatige overheidsdaad (met als doel schadevergoeding aan mij door de gemeente Epe als pleger) kom ik valse verklaringen van u tegen in meerdere documenten van de gemeente Apeldoorn en de gemeente Epe.

Ik veronderstel dat het afleggen van valse verklaringen gerekend wordt tot strafbaar feit (delict) en strafrechtelijk kan worden vervolgd. Ambtenaren in functie zijn hier naar ik aanneem niet onschendbaar bij. Ik denk hierbij ook aan de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Deze wet regelt dat de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk hetzelfde wordt als die van werknemers in het bedrijfsleven. De Wnra is op 1 januari 2020 in werking getreden. Ik moet dit overigens nog verder bestuderen.

Mogelijk zijn die valse verklaringen niet afkomstig van u zelf, maar van medewerkers in de uitvoeringsorganisatie. Recentelijk met name van de heer U.Ö. (trajectregisseur).

In dat geval bent u het doorgeefluik, maar dit ontslaat u niet van de verantwoordelijkheid van verifiëren, bijvoorbeeld door hoor en wederhoor van de betrokkene. Dat is al helemaal vereist als de informatie en verklaringen door het bestuursorgaan worden gebruikt voor het maken van keuzes, het nemen van beslissingen en het samenstellen van processtukken voor bezwaar en beroep.

Ik ben voornemens om u wat meer op de hoogte te gaan stellen van het verdraaien van de waarheid in de uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen van de gemeente Apeldoorn die werkt in opdracht van de gemeente Epe.

In het kader daarvan wijs ik u dit keer op de publicatie:

Misleiding door trajectregisseur 9/1/2020
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/lab0550578/onrechtmatig-handelen-trajectregisseur-9-1-2020/

Met vriendelijke groet,

R.M.F. Heijder
Vaassen

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie