Wat is de gemeente Epe lelijk!

LelijkWat is de gemeente Epe lelijk!

13 december 2019

Auteur: Ray Heijder, law abiding citizen

Vanmorgen op vrijdag de dertiende heeft de gemeente Epe zich van haar lelijkste kant laten zien in de rechtszaal. Daarmee is nu wel vast komen te staan dat zij eigenlijk geen mooie kant heeft. Plaats van handeling Rechtbank Gelderland, locatie Zutphen.

Vandaag werden twee beroepen van mij behandeld:

  1. Afwijzing van de eerste bijstandsaanvraag in 2016
  2. Ingebrekestelling wegens het niet uitvoeren van de collegeopdracht zoals vastgelegd in artikel 7 van de Participatiewet (ondersteuning bij arbeidsinschakeling van een persoon die een bijstandsuitkering ontvangt).

Ik heb de behoefte (en ik voel mij er ook moreel toe verplicht) om publiekelijk hierbij de mensen die mijn casussen met belangstelling volgen een impressieverslag te geven.

Het is geen sluitend feitenrelaas want daarvoor wachten we het zittingsverslag af dat de rechtbank bij of na uitspraak op beroep zal leveren.

De lezer moet dit verhaal vooral zien als hoe ik het vandaag heb waargenomen.
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/lab0550578/wat-is-de-gemeente-epe-lelijk/


Gemeente Epe wil geen oplossing

De rechter startte de zaak bezien vanuit de wetten en regels. Vervolgens kwam zij ook met de suggestie 'mediation'. Bij mediation proberen partijen samen tot een oplossing te komen onder begeleiding van een mediator. Zolang er van beide kanten bereidheid bestaat om over een oplossing te onderhandelen, heeft mediation kans van slagen.

Als eerste mocht ik aangeven hoe ik daar tegenaan kijk. Ik gaf aan dat ik zeer bereid ben deze oplossingsrichting in te slaan en dat dit aansluit bij de meerdere malen dat ik de afgelopen jaren heb aangegeven er liever op minnelijke wijze met de gemeente uit te komen. Ik wil eigenlijk geen beroepsprocedures.

Vervolgens vroeg de rechter aan de vertegenwoordiger van de gemeente Epe hoe er tegen mediation in deze casus wordt aangekeken.

De reactie was verbijsterend en tegelijkertijd voor mij geen verrassing.

De gemeente Epe is 'huiverig' voor mediation en ziet dat bij het conflict met mij niet zitten.

De rechter zag toen aanleiding om de zitting te schorsen en verliet met de andere functionarissen van de rechtbank voor korte tijd de rechtszaal.
Ik vermoed dat ze de afwijzing van de gemeente Epe aangaande mediation zonder de partijen erbij wilde evalueren.

De rechter is tot de conclusie gekomen dat mediation geen slagingskans heeft gelet op de reactie van de gemeente. Ze twijfelde ook even aan mij, maar ik heb benadrukt dat ik wel wil, maar ook inzie dat het waarschijnlijk kansloos is.


Waar zit de gemeente Epe dan mee?

Waarom vindt de gemeente Epe mediation in dit geval geen goed idee? Daar moet zij een goede reden voor hebben om zo'n goede suggestie van de rechter van de hand te wijzen terwijl de tegenpartij juist wel bereid is die weg in te slaan. Ja betrapt, ik verwacht inderdaad geen goede redenen van de gemeente Epe.

Het belangrijkste argument dat de vertegenwoordiger van de gemeente noemde, is dat meneer 'alles ter discussie stelt'.

Ik heb hierop naar de rechter toe gereageerd door te stellen dat dit nou precies de algehele houding van de gemeente Epe illustreert. Dat dit de kern is van het probleem, dat dit is wat schuurt.

Wat is er onrechtmatig aan het ter discussie stellen?
Als de gemeente niet steeds aanleiding geeft tot discussie, hoef ik die niet aan te gaan. Maar die aanleiding is er doorlopend.

Ik kan met alle stukken, feiten en bewijzen die ik heb niet anders dan concluderen dat de gemeente Epe mediation vooral niet ziet zitten omdat ik dan op een meer formele manier alles op tafel kan leggen.

Dit verraadt voor mij dat de gemeente bang is om met een open vizier de confrontatie aan te gaan.

En terecht, want zij weet net als ik dat er een heleboel niet koosjer is.


Hoe nu verder?

Nu de gemeente Epe niet alleen voortdurend aan mij, maar nu zelfs aan de rechter laat zien dat zij geen oplossing wil (ze verwacht van mij dat ik simpelweg inbind en alles laat varen) moet ik de harde strijd verder intensiveren of in elk geval op het huidige niveau voortzetten. Het kan niet anders, want de tegenpartij wil niet anders.

Ondertussen is het wachten op de uitspraak van de rechter na de zitting van vandaag. Echter de andere bestuursrechtelijke en juridische procedures moeten gewoon doorgang vinden. Bovendien zullen nieuwe zaken van bezwaar en beroep noodzakelijkerwijs door mij worden ingezet. Ik wil dat niet, maar het moet, (r)echt nodig!

Dat de gemeente Epe mij door haar opstelling van vandaag dwingt om hard tegen hard te gaan, maakt dat ik nu ook de minnelijke weg (van mediation) niet meer als oplossingsrichting zie.


Mooi

Was er behalve de lelijke gemeente Epe ook nog iets mooi vandaag? Jazeker!

Ik ben bevoorrecht dat ik vandaag een kundige, alerte, breed georiënteerde rechter mocht treffen. Ze heeft een veelzijdig achtergrond in het sociaal zekerheidsrecht. Dat kon ik merken aan haar aanpak die niet alleen was gericht op de wet- en regelgeving. Ze maakte ook een uitstap naar de alternatieve oplossing van mediation en ik beproefde dat ze ook oog had voor de menselijke maat.

Met een enge blik aarzelen mensen doorgaans om ruimer te kijken. Ik heb het geluk dat deze rechter durf heeft zonder die weifeling (als ik dat zo mag zeggen).

Tot slot: ik heb naar mijn oordeel ruim de gelegenheid gekregen van de rechter om te zeggen wat er moest worden gezegd. Er werd mij daarbij niets in de weg gelegd. Dat is fijn, want het komt ook voor dat je achteraf betreurt dat je dit of dat niet hebt kunnen of mogen zeggen.

Nu maar verwachtingsvol uitzien naar de uitspraak op de beroepen en het zittingsverslag.

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie