Wijze en tijdstip verwittiging van bezwarencommissie

Wijze en tijdstip verwittiging van bezwarencommissie

Vaassen, 6 mei 2019

Geachte heer K., secretaris bezwarencommissie,
Geachte heer D., plaatsvervangend secretaris bezwarencommissie,

Hierbij verzoek ik u om mij onder toevoeging van bewijsstukken te informeren over de wijze en het tijdstip van verwittiging van de bezwarencommissie over het herzieningsbesluit inzake mijn lopende bezwaar waarvoor morgen 7 mei 2019 een hoorzitting gepland staat (inmiddels stond).

Dit verzoek doe ik om drie redenen:

[1] Om definitief te bepalen of de bezwarencommissie verwijtbaar in gebreke is gebleven bij het tijdig informeren over annulering hoorzitting.

[2] Ten behoeve van mijn onderzoek naar mogelijke ambtelijke fraude rond het opstellen en verzenden van het herzieningsbesluit.

[3] Voor opname in de producties van een toekomstige gerechtelijke procedure.

Ik vertrouw erop dat u het niet zover laat komen dat ik hiervoor speciaal AVG-inzageverzoek of zelf WOB-verzoek moet indienen.

U vindt dit schrijven ook online op:
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/lab0550578/wijze-en-tijdstip-verwittiging-van-bezwarencommissie/

Met vriendelijke groet,

Ray Heijder
Vaassen