Zitting Rechtbank Zutphen 21 juni 2019

Vrouwe Justitia

Zitting Rechtbank Zutphen 21 juni 2019

21 juni 2019 | Vanmiddag is er bij de Rechtbank Zutphen een zitting voor het beroep van Ray Heijder van 15 oktober 2018. Dit beroep is gericht tegen de gemeente Apeldoorn en ziet op het 'niet tijdig nemen van een beslissing door een overheidsinstantie'.

Aanleiding is de aanklacht die Ray Heijder exact een jaar geleden op 21 juni 2018 heeft gedaan:
Aanklacht055/1 Schending Participatiewet artikel 52


Serie van aanklachten

De betreffende aanklacht is bedoeld als eerste in een serie van aanklachten volgend op de definitieve afwijzing van de eerste aanvraag algemene bijstand van Ray Heijder. Daartegen wilde hij nog in beroep gaan bij de rechtbank, maar hij heeft zich bedacht. Dit omdat hij bij nader inzien zijn kansen op het krijgen van gelijk zeer laag inschatte. De afwijzingsgrond 'niet meewerken aan een noodzakelijk geacht huisbezoek' leek er in eerste aanleg te sterk voor.

Ray Heijder kon (en kan) zich niet neerleggen bij de procedurefouten die de gemeente heeft gemaakt en de wetsovertredingen die zij heeft begaan.

In zijn persoonlijk belang, maar ook in maatschappelijk belang wil hij desnoods via de rechtbank aandacht vragen voor dit onbehoorlijk en onwettige overheidshandelen. Het mag niet zo zijn dat dit handelen onder het tapijt belandt doordat na een bezwarenprocedure de inhoudelijkheid van de zaak niet aan de orde komt.


Geen reactie op de aanklacht

De gemeente Apeldoorn reageerde niet op de aanklacht, ook niet na een herinnering en een ingebrekestelling.

Twee weken na die ingebrekestelling ging automatisch de dwangsom in. Die is uiteindelijk opgelopen tot het maximale bedrag van €1.442,00. Gisteren, op 20 juni 2019, heeft Ray Heijder een verzoek ingediend bij het college van b&w van de gemeente Apeldoorn om met hem in overleg te gaan over de uitbetaling van die dwangsom.

Ook is hij dus in beroep bij de rechter gegaan. Daarvoor is de zitting van vandaag.


Opmerkelijke reactie gemeente Apeldoorn (game changer)

Veel te laat komt de gemeente Apeldoorn dan toch met een reactie (namens het college van de gemeente Epe overigens). Dit gebeurt in de vorm van een herzieningsbesluit.

Dit is een grote 'game changer'.

Het herzieningsbesluit gaat slechts summier in op de aanklacht onder het kopje 'Uitleg voorschotverstrekking'. Dit is louter een kleine opsomming van wat er is gebeurt en een excuus, maar kan niet als toereikend antwoord op de aanklacht worden beschouwd.

Daarmee is er nog steeds geen beslissing door de overheidsinstantie genomen.

Wat het herzieningsbesluit ineens wel oplevert, is een onverwachte open deur naar het heroverwegen van de reeds definitief afgewezen bijstandsaanvraag.

Dit zal de gemeente Apeldoorn niet bedoeld hebben, maar is voor Ray Heijder zeer welkom. Dit terwijl hij de strijd al had opgegeven. Door de nieuwe situatie moet Ray Heijder eigenlijk wel doorpakken, al is het alleen al uit morele overweging.

In het herzieningsbesluit wordt de afwijzing van de bijstandsaanvraag gehandhaafd. Daarop heeft Ray Heijder op 19 februari 2019 bezwaar gemaakt.

Op 8 mei 2019 werd dit bezwaar afgewezen.

Eergisteren op 19 juni 2019 is Ray Heijder tegen deze afwijzing in beroep gegaan bij de Rechtbank Gelderland. Hiermee gaat Ray Heijder dus alsnog procederen, waar hij het eerder had opgegeven. Hij staat nu wel sterk in de strijd doordat hem na een AVG-inzageverzoek veel nieuwe feiten bekend zijn geworden die hij wil inbrengen met betrekking tot de toedracht die leidde naar het niet meewerken aan het noodzakelijk huisbezoek (noodweer/paniekreactie/ontoerekeningsvatbaar).


Dubieus verweer

Naar aanleiding van het beroep waarvoor vandaag de zitting plaatsvindt, heeft de gemeente Apeldoorn een verweer ingediend. Een kopie daarvan is door Rechtbank Gelderland naar Ray Heijder gestuurd.

Dit verweer is net zo opmerkelijk als het herzieningsbesluit.

Ook hier gaat het over waar het niet over gaat!

Het beroep ziet op het niet tijdig beslissen en niet over de inhoud waarover moet worden besloten.

Ray Heijder zag hierin een mogelijke dreiging van gerechtelijke dwaling en heeft daarover op 21 januari 2019 zijn visie gestuurd naar de rechtbank.

Ray Heijder is benieuwd welke plek dit dubieuze verweer vandaag in de rechtbank zal hebben en hoe de rechter erover denkt.


Waar gaat het vandaag eigenlijk over?

Waar het vandaag over gaat (of zou moeten gaan) is het niet tijdig beslissen nemen van een beslissing door een overheidsinstantie.

Focus moet liggen op de dwangsom die is opgelopen tot het maximum van € 1.442,00.

Maar ook zal voor Ray Heijder moeten worden vastgesteld dat er nog steeds geen beslissing is genomen op de oorspronkelijke aanklacht die ziet op schending van de Participatiewet artikel 52.

Verder is de geëiste schadevergoeding van € 25.000 volledig genegeerd.

De aanklacht opvatten als een herzieningsverzoek is voor Ray Heijder (weliswaar cruciale) bijvangst, maar niet als een beslissing op de aanklacht.

Onderdeel van
Lab 055/0578


Voorliggend

21/06/18 Aanklacht
18/10/18 Beroep


Opvolging

01/08/19 Uitstel uitspraak beroep
02/08/19 Uitspraak beroep