Zonder lef ga je eraan bij de gemeente Apeldoorn

dapperZonder lef ga je eraan bij de gemeente Apeldoorn

12 januari 2020

Als iemand echt schuldig is en een gedupeerde daagt hem vol overtuiging en zelfverzekerd uit om de confrontatie aan te gaan, zal de uitdaging vaak worden afgeslagen. Ook al heeft de beschuldigde veel meer macht en kracht. Reden daarvoor is dat hij of zij wil voorkomen dat een derde macht er zich mee gaat bemoeien.

De gemeente Apeldoorn gedraagt zich in de casus van Ray Heijder al jaren op die manier. Terwijl zij enorme slagkracht en stevig mandaat heeft om de burger weg te vagen, doet zij het niet.

Is dat omdat zij zo correct is? Omdat zij het beste met de burger voor heeft? Speelt een voorkeur voor de menselijke maat een rol?

Nee, niets van dat alles! Ze heeft door dat Ray Heijder erop uit is om de schuld breed uit te meten in het openbaar bij de rechter voldoende podium en gehoor te krijgen om de gemeente veroordeeld te krijgen voor haar onrechtmatige daden.

Ja, Heijder is uit op fikse schadevergoedingen van de gemeente Apeldoorn.


Pak me dan als je kan!

Inmiddels zijn er meerdere voorbeelden waarbij buitenstaanders denken:

Zo, nu is die Ray Heijder echt de Sjaak!

Toch gebeurt er vanuit de gemeente niet wat je zou verwachten. Dat heeft alles te maken met het hiervoor beschreven principe van:

Geef de burger geen podium met zijn onomstotelijk aantoonbare gelijk!

Maar alle voorbeelden zullen uiteindelijk toch wel aan de Rechtspraak worden voorgelegd. Met haar tactiek zal de gemeente Apeldoorn dit niet kunnen voorkomen.

Vandaag kijken we naar een 'explosie' van bijna drie jaar terug op 16 juni 2017. Dat is in een situatie waarin Ray Heijder zijn klantmanager Werk, de heer M.J. inmiddels spuugzat is doordat deze al maanden volstrekt geen concrete ondersteuning biedt. M.J. gedraagt zich als een arrogante, luie en toch onberispelijk ogende lapzwans die de cliënt het gevoel geeft van in de maling genomen te worden.

Ray Heijder voelt zich totaal niet serieus genomen en op 16 juni is voor hem de maat vol. Hij gaat er met een gestrekt been in en dat zou onder omstandigheden waarin de gemeente Apeldoorn vrij van schuld is, absoluut tot strafmaatregelen tegen hem moeten leiden en gevolgen moeten hebben voor de hoogte van zijn uitkering. Maar er gebeurt niets op dat gebied!

Bekijk de correspondentie van die dag maar eens.


16 juni 2017 en 19 juni 2017

Geachte heer J.,

Tot mijn grote verbazing ontving ik deze week uw uitnodiging voor een gesprek. Helaas moet ik mijn vertrouwen in u als consulent hierbij opzeggen.

De afgelopen vijf maanden is uit niets gebleken dat u mijn consulent bent.
Iets voorbij medio januari dit jaar bent u ineens, zomaar uit het niets, gestopt met het sturen van vacatures (wat u daarvoor regelmatig deed en daarbij aangaf dat te blijven doen). Van enige andere begeleiding door u of wie dan ook vanuit de gemeente Apeldoorn is geen sprake geweest.

Ik beschouw dit als plichtsverzuim en als schendig van de Participatiewet en ga daar dan ook officiële klachten over indienen bij de gemeente Apeldoorn en gemeente Epe, zodat deze eventueel daarna verder het traject richting Nationale Ombudsman en eventueel rechter kunnen.

Tot overmaat van absurditeit blijk ik ook nog eens te zijn geselecteerd voor het experiment i.s.m. Tilburg University. Gelet op mijn hele dossier een volstrekte farce! "Vertrouwen" en "Keuzevrijheid"? Hoe durft de gemeente in mijn geval! Schandalig!

In verband het opgezegde vertrouwen kan het gesprek op 21 juni 2017 om 14:30 uur wat mij betreft niet doorgaan en moeten er eerst eens wat andere zaken besproken worden op een ander echelon dan waar u op acteert. Ik ben het gedag van zowel de gemeente Apeldoorn en gemeente Epe spuugzat.

Als u van plan bent om maatregelen tegen mij te nemen (m.b.t. de uitkering), verzoek ik u daar haast mee te maken zodat ik ook snel tegenmaatregelen kan nemen.

U zult mogelijk begrijpen dat de kleine € 400,00 die nog overblijft nadat er ook al dwars tegen de beslagvrije voet in € 140,00 op mijn toch al schamele uitkering is gekort niet voldoende is om mij nog langer door de gemeente Apeldoorn en gemeente Epe te laten vernederen en terroriseren. Overigens zet ik die korting uit in een juridisch adviestraject.

We zullen zien wat beide gemeenten ervoor over hebben dat ik maximaal een strijd aanga zowel publiekelijk als rechtstreeks (beide gemeenten de komende tijd flink aan het werk zetten).

Deze mail later vandaag doorgeplaatst op https://socialesignalen.wordpress.com

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder

Vaassen

De genoemde website aan het einde genoemd, is inmiddels BurgerkrachtCentraal geworden. M.J. blijkt nu geen klantmanager meer, maar consulent en is actief vanuit het Werkplein Lucrato en niet meer bij de gemeente.

Dank voor uw mail en toelichting.

Hetgeen u aangeeft in onderstaande mail wil ik voorstellen om hierover as woensdag nader met elkaar in gesprek te gaan.

Ik stel dan ook voor om het gesprek wel door te laten gaan.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Met vriendelijke groet,

M.J.

Consulent (voor regio Epe)

M.J. laat merken totaal niet onder de indruk te zijn van wat Ray Heijder aanvoert die vervolgens schrijft

Geachte heer J.,

Het is duidelijk dat u mijn mail niet serieus neemt of niet helemaal begrijpt door met uw voorstel te komen.

Volgens mij geef ik in niet mis te verstane woorden aan dat het vertrouwen in u er niet (meer) is.
Bovendien geef ik aan om eerst op een ander niveau in gesprek te willen gaan met de gemeente Apeldoorn en gemeente Epe.
Uit zo'n gesprek kan blijken dat ik e.e.a. niet u moet verwijten, maar de gemeente Apeldoorn en/of Epe zelf.

We zijn nu een jaar en drie maanden verder en na alle correspondentie en gesprekken, zijn we geen stap verder gekomen.
Inmiddels zijn verschillende partijen betrokken geweest waaronder college, gemeenteraad en MEE Veluwe.

Ik wil dat hier eens en voor altijd wat aan gaat veranderen en dat gaat op dit moment niet in dialoog met u.
Ik wil echt dat dit breder onder de aandacht komt dan in de consulent-cliënt-verhouding.

Met andere woorden verwacht ik eerst een uitnodiging voor een gesprek op ander niveau.
Als u dat niet kan regelen, dien ik het verzoek zelf wel in ergens in de gemeentelijke organisatie in.

Met vriendelijke groet,

R.M.F. Heijder
Vaassen

M.J. blijft echter niet onder de indruk en waarom zou hij ook. Hij heeft de machtige gemeente achter hem staan:

Dag meneer Heijder,

Dank voor uw reactie. Ik neem uw mail wel degelijk serieus.

Uw verzoek heb ik vandaag voorgelegd aan de gemeente Epe en de gemeente Epe blijft bij het standpunt welke verwoord is in de brief d.d. 18 mei 2017.

Ook wordt gewezen op de brief d.d. 17 oktober 2016 waarin aan u een toelichting is gegeven.

Ik heb aan u in eerdere gesprekken reeds aangegeven dat ik niet over het proces ga, maar over de ondersteuning naar werk.

Dat is dan ook de reden dat ik voor as woensdag heb uitgenodigd. In het gesprek van as woensdag wil ik dan ook met u uw sollicitaties c.q. uw geleverde inspanningen om weer aan het werk te komen, bespreken.

Ik ga er dan ook vanuit dat as woensdag (met de gevraagde gegevens) zal verschijnen.

Tenslotte, en dat is ook wat ik met u heb afgesproken, wens ik alleen mails van u te ontvangen welke werk gerelateerd zijn.

Indien u zich hieraan niet zal houden, ben ik genoodzaakt om dit intern voor te leggen bij het Werkbedrijf Lucrato dan wel de gemeente Apeldoorn/Epe.

M.J. verschuilt zich achter twee brieven (zie helemaal onderaan) waarin Ray Heijder al eerder is afgeserveerd en de mond gesnoerd door de gemeente Apeldoorn en de gemeente Epe.

Verder duikt hij weg achter zijn eigenlijke taak. Op zich nog terecht ook, als hij die taak dan ook zou uitvoeren. Maar dat is het hele probleem: dat doet hij dus niet!

Heer J.,

Ik word helemaal schijtziek van deze houding. Precies volgens het boekje en quasi netjes blijven, hè?

Lekker achter elkaar en wetjes en verordeningetjes verschuilen al een jaar en drie maanden Apeldoorn > Epe > Apeldoorn > Epe

En mij confronteren met correspondentie van Epe. Wat nou? Alsof ik die zooi accepteer. Niet voor niets wil ik ook Epe gaan aanpakken. Waar de gemeente Apeldoorn een onderdrukker is, is gemeente Epe laf door haar burger vanaf dag één in de hemd te laten staan. SCHANDELIJK!

WALGELIJK! Waar is de menselijke maat?

Welnu: u kunt mij nu wettelijk naaien want ik ga NIET in gesprek met iemand waarin ik het vertrouwen opzeg.
Ik wil GEEN CONTACT meer met u en ik ga u aanklagen.

Wettelijk heeft u mij nu te pakken, zoals de gemeente Apeldoorn mij de eerste zes maanden van 2016 ook al naaide.
Dus neem maar lekker uw machtsmaatregel. Hoe voelt dat? Wel fijn hè? Want ik heb al eerder mijn twijfels over u geuit.
Ik zou dat ook niet vergeten!

Moreel is een ander verhaal, maar moreel is een woord dat jullie en gemeente Epe niet kennen!
Maar dat ga ik jullie wel leren in het publieke domein op internet. Reken maar!

IK GA EPE EN APELDOORN EEN LESJE BURGERKRACHT LEREN, VOORWAAR IK ZEG HET U!

Mooi, een streepje voor u bij de uitstroom van bijstandgerechtigden. Knap hoor!
Maar ik ga u vervolgen voor plichtsverzuim! Vijf maanden mij in de steek laten en nu braaf doen?
Ik dacht het toch even niet!

Pak de laatste 399 euro ook maar van deze 50-jarige man af!
Ik laat me voor dat bedrag niet meer terroriseren door de gemeente Apeldoorn en Epe.

Uw collega's kunnen mij verwelkomen als dakloze! En oh wat ga ik dat breed uitmeten op internet!

Ik pik dit niet meer, stelletje machtswellustelingen. Ik ga achter jullie aan!

Dus NIET tot woensdag! Dat gaat niet gebeuren!

Ik ben er helemaal klaar mee!

Ray Heijder


correspondentie

reactie op uw brief

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie