Het verwarde spook waart rond

Uitrukken voor een verward persoon
Uitrukken voor een verward persoon

Het was een geraffineerd opstapje: de kwetsbare mens. Ongemerkt hebben we ons door de overheid en haar adviespartners laten vernederen. Dit werd gedaan om ons in te leiden in de Lucratieve Open Inrichting (LOI), een groot gekkenhuis binnen de BV Nederland. Jij zit er ook in!

Door Ray Heijder, 25 januari 2018
< Lucratieve Open Inrichting

De gedachte is dat er wel moet worden ingegrepen via programma’s omdat we zo broos en weerloos zijn. De waarheid is echter dat er een rechtvaardiging moet zijn om gemeenschapsgeld aan ons te onttrekken en op te stuwen naar het grootbedrijf. Bovendien kan op zo’n manier onderdrukking van het volk gestalte worden gegeven.

In een serie blogs leg ik uit hoe er aan ons wordt verdiend en hoe we heel sluw worden aangeleerd om ons onvoorwaardelijk en zonder verweer te onderwerpen. Daarbij omarmen we aangeboden oplossingen, waarvan we sommigen eerst zelfs absoluut niet wilden. Door gewiekste manipulatietechnieken (problem-reaction-solution) denken we er later ineens 180 graden anders over. Dan menen we er juist door beschermd, verlicht en bevrijd te worden. Ik ga alle programmaonderdelen behandelen en aan het eind van de reeks zou je in staat moeten zijn om ook zelf voorbeelden in de samenleving te herkennen.

Deze blog, onderdeel van de serie Lucratieve Open Inrichting, gaat over de neiging die we hebben ons in te zetten voor kwetsbare mensen en over het verwarde spook dat door ons land rondwaart.

De geslepenheid van het toepassen van de term kwetsbare mens is hierin gelegen dat we natuurlijk niet aan onszelf denken. Het zijn de zielenpieten in onze omgeving waar we gelijk naar kijken. Als je leest over weer een project van de gemeente waarin zwakke mensen geholpen gaan worden, gaat dat altijd over een ander, nooit over jou. Sterker nog, jij wilt misschien zelfs wel helpen om je naasten weer in hun kracht te zetten.

Welnu, de overheid wil jou graag betrekken, want hoe meer mensen het programma handen en voeten geven, hoe beter voor het maatschappelijk draagvlak.


Jouw heilige missie voor de medemens

Waarom zou je niet willen helpen terwijl jij zo gezegend bent met veel burgerkracht?

En voor je het weet, zit je er helemaal in. Je sluit je aan bij een werkgroep, een behulpzame organisatie, een platform of een innovatief burgerinitiatief. Sommigen gaan helemaal op in een verondersteld onafhankelijke cliëntenraad of zetten zich in voor zoiets als Stichting Leergeld dan wel een voedselbank.

Je raakt zo betrokken dat het voelt alsof je door een wesp bent gestoken als iemand zich afvraagt of het wel nuttig is wat je doet. Je bent zo iemand die een negatieveling zoals ik, Ray Heijder, waarbij niets en niemand lijkt te deugen, een onredelijke eikel vindt als hij op Twitter roept dat het allemaal poppenkast is. Je blokkeert hem dan gelijk.
Wat een lul die vent!


Het verwarde spook

Iets waar we ons met z’n allen steeds grotere zorgen over maken is verward gedrag. Na de aanloopjaren 2015 en 2016 kregen we in 2017 een vloedgolf van berichten over verwarde personen over ons heen. Soms dachten we als Nederland ook eindelijk eens aan de beurt te zijn voor een terroristische aanslag, bleek het alweer ‘maar’ een incident met een verwarde man of vrouw.

Verward gedrag is ineens trending geworden. Ik zeg u, dat is aanleiding om op onze hoede te zijn! Er zit dan bijna altijd iets achter. Verwarde personen en verward gedrag zijn containerbegrippen die in eerste instantie voor echt geestelijk gestoorden of mensen die zijn doorgedraaid worden gebruikt. Maar daarbij zal het niet blijven.

Na wat oprekken van de definitie, kan het uiteindelijk ook slaan op andere subversieve (ondermijnende) krachten in de samenleving. Gekken zijn niet alleen gevaarlijk op straat, maar ook online! Ook dat is openbare ruimte.

Iemand die zich bijvoorbeeld over sociale misstanden opwindt en zich hartstochtelijk als een activist gaat roeren op sociale mediaplatforms zoals Twitter en Facebook (of zelfs een website lanceert) is eigenlijk ook een verward persoon.

Dat zou binnenkort nog wel eens een uitspraak van een specialist kunnen zijn.

Deze maand januari wordt goed afgesloten voor iedereen die zich wil gaan inspannen om het verwarde spook als een ghostbuster te lijf te gaan. Met een heus Congres Personen met verward gedrag.

Snel hierna zullen ook gewone, normale Nederlanders met een warm hart voor de medemens verder betrokken worden in het aanpakken van dit eigentijdse sociale probleem. Wat je niet zal merken, is dat men het ook op jou heeft gemunt.

Maar ik ga je nog wel wakker schudden in de serie Lucratieve Open Inrichting (LOI).