MEE Veluwe gepasseerd station

MEE Veluwe gepasseerd station

25 februari 2019

Goedemiddag [medewerker van MEE Veluwe],

Kopie aan trajectregisseur werk & inkomen gemeente Epe

Vandaag ontving ik van u een e-mail met de volgende tekst:

"In uw voorgaande mail geeft u aan dat u de uitnodiging voor een gesprek wilt afwijzen. Om eventuele misverstanden te voorkomen, willen wij u benadrukken dat wij in dit gesprek ook op uw vraag aangaande de cliƫntondersteuning van MEE willen ingaan.

Graag horen wij van u of de afspraak morgen doorgaat."

Wat mij betreft is de inzet van MEE Veluwe nu een gepasseerd station nadat ik mijn verzoek tot onafhankelijke cliƫntondersteuning heb neergelegd als probleem bij de gemeente Epe. Het gesprek gaat morgen niet door. Ik heb in mijn voorgaande bericht niet aangegeven dat ik het gesprek wil afwijzen, maar ik deelde mede dat ik dat doe. Het is dus geen wens.

Uw nieuwe bericht draagt niet verder bij, eerder is het tegenovergestelde het geval. Mijn vermoeden wordt er alleen maar sterker door dat MEE Veluwe geen ondersteuning zal bieden. Anders was het al gelijk op het eerste verzoek toegewezen.

Dat is dan ook vooral mijn bezwaar en zorg: dat bij een eenvoudige hulpvraag MEE Veluwe niet direct te hulp schiet. En al helemaal niet als je mondig bent en niet zielig genoeg doet.

Uw e-mail laat wederom in het midden of er ondersteuning gaat worden geboden. Ik lees dat het slechts 'ook' een gesprekspunt is.

Ik ga er verder bij u en uw manager geen energie in steken. Het is mij duidelijk dat ik voor mijn persoonlijke hulpvraag niet op MEE Veluwe hoef te rekenen. Wat betreft mijn bezwaar en mijn zorg die mijn eigen case ver overstijgen, ga ik op niveau van een MEE regio-organisatie niet ver genoeg komen. Dat komt hopelijk op concernniveau met mevrouw Yvon van Houdt (directeur MEE) een keer aan de orde.

Dit verzoek staat ook online:
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/lab0550578/inzet-mee-veluwe-28022019/

Tot zover,

Ray Heijder