Meldingen gebrekkige online informatie

MeldingMeldingen gebrekkige online informatie

Informatieverstrekking door de gemeente is minder vrijblijvend dan wordt aangenomen. Het is meer dan een vorm van dienstverlening die de organisatie naar eigen inzicht in min of meerdere mate mag bieden. Er geldt een informatieplicht, in elk geval volgens de ongeschreven wet die bepaalt wat in het maatschappelijk verkeer betaamt.

Bestuursrechtelijk kan de informatieverstrekking weliswaar voldoende zijn, maar is dat burgerrechtelijk ook het geval? Dat is een vraag die gemeenten zich te weinig stellen. Gelukkig voor hen, doen burgers dat ook nog haast niet.

Het risico bestaat dat een burger schade oploopt door een tekort of gebrek aan informatie van de gemeente en het bestuursorgaan hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. Er is dan sprake van de onrechtmatige daad (in dit geval onrechtmatige overheidsdaad) die leidt tot een verbintenis tussen de burger en het bestuursorgaan: de verplichting tot het vergoeden of compenseren van de schade.

Een leidraad voor wat volgens de ongeschreven wet in het maatschappelijk verkeer betaamt, is de zogenaamde ‘behoorlijkheid’, door de Nationale Ombudsman beschreven in de Behoorlijkheidswijzer.

BurgerkrachtCentraal maakt zich in het kader van Agenda 2020 sterk voor meer bewustzijn bij de noodzaak van correcte en volledige informatie. In het bijzonder gaat het om online informatie via de gemeentelijke website.

Melding via e-mail

Eind 2018 tot en met november 2019 heeft BurgerkrachtCentraal zich al ingespannen voor betere online informatievoorziening door gemeenten. Hiervoor werden meldingen over ongeregeldheden en onrechtmatigheden via Tweets op Twitter gedaan. Dit is gestopt omdat het bereik ervan onvoldoende bleek en signalen te weinig werden opgepakt door gemeenten.

De nieuwe methode is melding via e-mail. De signalen worden voortaan gezonden aan het algemeen e-mailadres van de betreffende gemeente. In afschrift (‘carbon copy’) worden de fractievoorzitters van de gemeenteraad betrokken.

Openbaar

Vanuit BurgerkrachtCentraal wordt zoveel mogelijk openbaar gewerkt. Dit is de standaard aanpak: ‘openbaar tenzij’. Hierbij wordt geanonimiseerd voor zover het om functionarissen gaat die geen openbaar bestuurlijke functie (zoals burgemeesters, wethouders en raadsleden) bekleden. Namen van ambtenaren (uitvoeringsorganisatie) worden onzichtbaar gemaakt.

Een en ander betekent dat de e-mails met meldingen hier worden gepubliceerd alsmede de eventuele reacties daarop.

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie