Gebrekkige informatie over het voorschot bijstand

Gebrekkige informatie over het voorschot bijstand

Gemeenten zijn volgens artikel 52 van de Participatiewet onder de daarin vastgelegde voorwaarden het voorschot op de bijstandsuitkering verplicht uit te betalen aan belanghebbenden. Dit moet automatisch gebeuren zonder dat de belanghebbende ernaar hoeft te vragen, laat staan dat het voorschot moet worden aangevraagd.

Ook al moet de gemeente uit eigen beweging handelen (ongeacht of belanghebbende weet heeft van het bestaan van het voorschot) toch is het belangrijk en vereist dat over het voorschot op de algemene bijstandsuitkering online wordt geïnformeerd.

Hiervoor zijn de volgende redenen aan te voeren:

 1. Weerbarstige uitvoeringspraktijk
  In de praktijk wordt het wetsartikel geschonden door gemeenten. Zij gaan dan niet over tot het automatisch uitbetalen van een voorschot. Zonder met het voorschot en de voorwaarden bekend te zijn, wordt de burger niet in de gelegenheid gesteld aan tijdig aan de bel te trekken.
 2. De wet is niet genoeg
  Hoewel het uitgangspunt is dat de burger de wet dient te kennen, kan van hem niet worden verwacht dat hij de Participatiewet helemaal doorspit. De gemeente moet over het voorschot informeren zoals zij dat ook over andere elementen uit de wet doet. Er is geen legitieme reden om het achterwege te laten.
 3. Onverwijlde bijstand
  Als de belanghebbende niet bekend is met (de voorwaarden van) het voorschot en het wordt niet overeenkomstig de wet automatisch (met de juiste hoogte) verstrekt (of geweigerd) dan komt de belanghebbende niet toe aan het eventueel aanvragen van de zogenaamde ‘onverwijlde bijstand’ bij de provincie. Die mogelijkheid passeert dan tot het geen zin meer heeft.
 4. Controleerbaarheid
  De gemeente moet controleerbaar zijn. Correcte online informatie over het voorschot garandeert niet dat in de praktijk juist wordt uitgevoerd, maar helpt wel bij de controle over wat in werkelijkheid plaatsvindt. Dat begint bij de belanghebbende. Met kennis over de aard en de voorwaarden het voorschot kan deze aan de bel trekken als de verstrekking niet reglementair verloopt.
  Bovendien kunnen derden de gemeente erop aanspreken als de online informatie niet overeenkomstig artikel 52 van de Participatiewet is. Mogelijk is de uitvoering dan ook niet conform de wet.
 5. Intentieverklaring
  Met correcte online informatie over het voorschot, geeft de gemeente een intentieverklaring af voor de juiste uitvoering. Waar de uitvoeringspraktijk op dit punt onjuist is, zien we dit meestal ook terug in gebrekkige online informatie over het voorschot. Er is dus vaak een causaal verband.

Al met al moet worden gesteld dat (in elk geval volgens de ongeschreven wet die beschrijft wat in het maatschappelijk verkeer betaamt) de gemeente online moet informeren over het voorschot op de algemene bijstandsuitkering en dat de informatie correct moet zijn. Dat is volledig en geheel conform het wetsartikel 52 Participatiewet.

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie