Gemeente Bodegraven Reeuwijk – opvolging

voorschotGemeente Bodegraven Reeuwijk - opvolging

Melding geen online informatie voorschot bijstand

BurgerkrachtCentraal | 18-12-2019 / 21:54

De online informatie over het voorschot is er enorm op vooruitgegaan. Dit is mooi om te zien, te meer omdat Ferm Werk als Gemeenschappelijke Regeling meerdere gemeenten en hun inwoners bedient.

We vinden het in het bijzonder een goede extra service dat ook de broodnoodregeling wordt genoemd. Dat zien we niet vaak, maar is eigenlijk wel zoals het behoorlijk is.

We hebben nog wel twee aandachtspunten:

 1. Voor de volgende zin geven de letter en de geest van de Participatiewet geen rechtvaardiging:
  "Als het vrijwel zeker is dat u recht hebt op een uitkering, krijgt u ongeveer vier weken na uw aanvraag automatisch een voorschot."
  'vrijwel' is ten eerste niet concreet. Bovendien is het logischer om als 'vrijwel zeker' eigenlijk neerkomt op 'zeker' om dat de uitkering direct toe wijzen en uit te betalen.

  Is het nog niet zeker, betaal dan het voorschot.
  Is het zeker dat de uitkeringsaanvraag wordt afgewezen, neem dan ook direct de beslissing.

  Mijn persoonlijke ervaring met de onbetrouwbare gemeente Epe/gemeente Apeldoorn is dat de enige reden om te treuzelen is, om binnenkort toch nog iets tegen de aanvrager te kunnen opwerpen (door hem in een valkuil te lokken) om de uitkering niet te hoeven toekennen. Dit is een juridisch aanvechtbare onrechtmatige overheidsdaad en kan tot een schadeclaim van belanghebbende leiden.

 2. De opmerking over het zelden voorschotten verstrekken, begrijpen we wel, maar de online info is nu juist zo belangrijk voor de uitzonderingsgevallen.
  Bovendien is correctie informatie een graadmeter voor behoorlijk overheidshandelen. Ferm Werk schept met verbeteringen nu een stuk meer vertrouwen.

Ferm Werk | 13-12-2019 / 11:27

Omdat de gemiddelde doorlooptijd van onze aanvragen tussen de 10 en 15 kalenderdagen ligt, verstrekken wij zelden voorschotten.

De tekst op onze website hebben we aangepast: https://www.fermwerk.nl/uw-inkomen/aanvragen-uitkering/voorschot

Naar onze mening is de informatie op de website nu volledig.


BurgerkrachtCentraal | 10-12-2019 / 17:40

We zullen de status van 'verzwijgen van het voorschot' veranderen in 'vermelding met gebreken'.

De informatie die nu op de website van Ferm staat, is namelijk onvolledig.

We missen de opmerking over het blijven ontvangen van voorschotten per vier weken zolang er geen besluit is genomen op de bijstandsaanvraag.

Bovendien missen we de voorwaarden of redenen waarom een voorschot kan worden geweigerd.

Zie voor inspiratie:
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/voorschot-bijstand/
Deze tekst (of vergelijkbaar) wordt door een deel van de gemeenten en uitvoeringsorganisaties (Gemeenschappelijke Regelingen) gebruikt.


Ferm Werk | 10-12-2019 / 13:56

Deze informatie staat inderdaad niet (meer) op onze website.

Naar aanleiding van uw email hebben we dit aangepast: https://www.fermwerk.nl/uw-inkomen/uw-uitkering/participatiewet.

Wij verzoek u om de melding op uw website dan ook te verwijderen / aan te passen.

Mocht u naar aanleiding van deze email nog vragen hebben, dan hoor ik het uiteraard graag.

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie