Gemeente Ermelo – opvolging

Gemeente Ermelo - opvolging

Melding gebrekkige online informatie voorschot bijstand


Gemeenteraadsgriffie Ermelo | 03-12-2019 / 11:33

Prima, ik plaats de brief op de Lijst ingekomen stukken voor de raad van 8 januari 2020 met het voorstel: ter afdoening in handen stellen van het college met het verzoek een afschrift van dit antwoord naar de raad te sturen.


BurgerkrachtCentraal | 03-12-2019 / 11:07

Wellicht komt het onderwerp nog beter onder de aandacht als de hele raad het voorbij ziet komen en de melding op de Lijst ingekomen stukken terecht komt.

Dus graag aan de hele raad.


Gemeenteraadsgriffie Ermelo | 03-12-2019 / 09:58

De gemeenteraad heeft uw reactie ontvangen over de gebrekkige online informatie over het voorschot op de algemene bijstandsuitkering.
Uw reactie is gericht aan de gemeente met een kopie aan de fractievoorzitters. Is het uw bedoeling dat deze raadsbreed wordt verspreid of wilt u deze enkel naar de fractievoorzitters gemaild hebben?

Wij kunnen deze dan plaatsen op de Lijst ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 8 januari a.s. met het voorstel dat deze ter afdoening in handen wordt gesteld van het college.
Uw brief is dan om privacyredenen enkel in te zien door de raads- en collegeleden.

Graag vernemen van u wat uw voorkeur is in deze: aan de hele raad of enkel aan de fractievoorzitters.

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie