Gemeente Hengelo

Gemeente Hengelo

Melding geen online informatie voorschot bijstand

Aan
gemeente@hengelo.nl

Kopie aan fractievoorzitters gemeenteraad
m.tenbarge@hengelo.nl, s.vandenbeukel@hengelo.nl, h.daals@hengelo.nl, j.evers@hengelo.nl, o.fiechter@hengelo.nl, f.vangrouw@hengelo.nl, m.luttikholt@hengelo.nl, jeanet.nijhof@hengelo.nl, h.steen@hengelo.nl, s.vanwier@hengelo.nl, w.wiertsema@hengelo.nl

Van
BurgerkrachtCentraal

Datum vastgesteld
27 november 2019

Melding
De gemeente informeert op haar gemeentelijke website niet over het voorschot op de algemene bijstanduitkering.
Dit is in elk geval een overtreding van de ongeschreven wet die beschrijft wat in het maatschappelijk verkeer betaamt.

Opmerking:
Het is niet zo dat er echt helemaal geen online info over het voorschot is te vinden. Hengelo heeft er wel een internetpagina voor. Deze staat echter apart van de informatie over de bijstandsaanvraag.
Dat heeft ongeveer hetzelfde effect als het helemaal verzwijgen. Jammer want:

  1. de informatie is goed op die aparte pagina;
  2. uit Hengelo, maar ook belanghebbenden uit Borne en Haaksbergen, worden erdoor benadeeld.

Juridisch kader
Het online niet informeren over het voorschot is bestuursrechtelijk niet onrechtmatig.
De gemeente riskeert er echter mee dat zij jegens een belanghebbende een onrechtmatige daad (onrechtmatige overheidsdaad) pleegt waarbij schade kan ontstaan. De gemeente is deze schade dan toe te rekenen en kan aansprakelijk worden gesteld door belanghebbende. Hiermee ontstaat een verbintenis met belanghebbende: de verplichting tot het vergoeden of compenseren van de schade.
Een en ander is in het Burgerlijk wetboek geregeld. Het risico van de gemeente is hierbij overigens wel ingeperkt doordat er aan zeven vereisten moet worden voldaan wil er inderdaad sprake zijn van een onrechtmatige overheidsdaad.

Oplossingsrichting
Leg een link (verwijzing) aan van:

Aanvragen uitkering
https://www.hengelo.nl/Welkom-in-Hengelo/GPDC/GPDC-Producten-catalogus-1/_Burger/Aanvragen-uitkering.html

Naar:

Voorschot en voorlopige voorziening
https://www.hengelo.nl/Welkom-in-Hengelo/GPDC/GPDC-Producten-catalogus-1/_Burger/Voorschot-en-voorlopige-voorziening.html

Melding online
Deze melding staat online op:
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/meldingen/voorschot-bijstand/gemeente-hengelo/

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie