Gemeente Hengelo – opvolging

Gemeente Hengelo - opvolging

Melding geen online informatie voorschot bijstand


BurgerkrachtCentraal | 10-12-2019 / 20:37

Graag geef ik u als eerste mijn dank en complimenten voor de zeer correcte behandeling van mijn e-mailbericht.

Ik ben heel tevreden met uw excuus en de uitleg rond het probleem met de e-mailbevestiging.

Fijn dat u zo voortvarend verbeteringen heeft doorgevoerd.

Dit verdient nog wat advies om de informatie te perfectioneren.
Ik hoop dat de gemeente Hengelo, Borne en Haaksbergen er extra mee geholpen zijn.

Het kan even duren voordat de gemeente op uw aanvraag beslist. Mogelijk kunt u in de tussentijd een voorschot krijgen.

Het woord 'even' maakt de informatie vaag. Beter is het om te vermelden dat de gemeente wettelijk verplicht is om de aanvraag binnen 8 weken af te handelen en dat deze termijn eenmaal met 8 weken mag worden verlengd als er omstandigheden zijn die dit rechtvaardigen.

Met het woord 'mogelijk' wordt het teveel een kansspel. Maak ervan dat onder voorwaarden de gemeente na vier weken elke vier weken automatisch een voorschot verstrekt zolang er nog geen beslissing is genomen. De belanghebbende hoeft het voorschot niet aan te vragen.

Als u een uitkering aanvraagt, kan het even duren voordat de gemeente op uw aanvraag beslist. Als dat tot financiële problemen leidt, kunt u soms een voorschot krijgen.

Ook hier weer het vage 'even'.

Deze hele zin is eigenlijk niet goed. Het tot financiële problemen leiden, mag niet als voorwaarde worden gesteld voor een voorschot. Het voorschot beschermt juist tegen problemen.
Het woord 'soms' suggereert dat aanvragers meestal geen voorschot krijgen, maar alleen in uitzonderlijke gevallen. Dit is onjuiste informatie en als het in de praktijk inderdaad zo uitpakt, is het ook nog eens een onrechtmatige handelswijze.

Kijk voor inspiratie voor de juiste tekst die reeds door een aantal gemeenten en andere uitvoeringsorganisatie wordt gebruikt op:

Ideale infotekst over het voorschot bijstand
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/voorschot-bijstand/


Gemeente Hengelo | 09-12-2019 / 13:23

Op 27 november ontvingen wij van u onderstaand e-mailbericht.

In uw e-mail vraagt u ons om op de gemeentelijke website een link aan te leggen tussen het product ‘Aanvragen uitkering’ en het product ‘Voorschot en voorlopige voorziening’.
Wij danken u voor uw suggestie en zijn het er helemaal mee eens. Inmiddels hebben wij de gevraagde link dan ook geplaatst: Aanvragen uitkering. De link is te vinden onder de kopjes ‘Hoe vraag ik een uitkering’ aan en ‘Extra informatie’.

Verder wil ik graag excuses aanbieden voor de ontvangstbevestiging die u, naar aanleiding van uw e-mail, van ons heeft ontvangen.
Uw e-mail was onder een verkeerd zaaktype (ter kennisname) ingeboekt. Er gaat dan standaard een bevestiging uit met een afhandeltermijn van 6 maanden.
Bij andere zaaktypes is die termijn aanzienlijk korter. Zo kent het zaaktype Vraag aan gemeente bijvoorbeeld een termijn van 5 werkdagen. Dat was dan ook een betere keuze geweest.

Ik hoop dat uw verzoek hiermee naar tevredenheid is afgehandeld.

Met vriendelijke groet,

{...}
Juridisch beleidsmedewerker Burgerzaken


BurgerkrachtCentraal (via Twitter) | 06-12-2019 / 13:36

Wat een mooi deel 2 van de gemeentehumor van Hengelo. Het mysterie is niet gelijk op te lossen maar wel vóór de kerst.


BurgerkrachtCentraal (via Twitter) | 06-12-2019 / 13:34

Oh, dat is een attente reactie. Succes bij het oplossen van het mysterie.


Gemeente Hengelo (via Twitter) | 06-12-2019 / 13:29

Dit is een standaard mail en gaan uitzoeken hoe het kan dat deze datum wordt vermeld. We hebben contact gehad intern en voor de kerst krijg u nog antwoord:)


Gemeente Hengelo | 06-12-2019 / 11:58

Uw zaak 2470269 met het onderwerp Reactie op het niet duidelijk online verstrekken van informatie over voorschot op de bijstanduitkering hebben wij in behandeling genomen.
De zaak wordt zo snel mogelijk door ons afgehandeld. Wij streven ernaar dit uiterlijk 27 mei 2020 te doen.

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie