Gemeente Westerveld

Gemeente Westerveld

Melding geen online informatie voorschot bijstand

Aan
info@gemeentewesterveld.nl

Kopie aan de griffier en fractievoorzitters gemeenteraad
R.vanderVeen@gemeentewesterveld.nl, M.vandeKasteelen@gemeentewesterveld.nl, G.Kiers@gemeentewesterveld.nl, R.Masselink@gemeentewesterveld.nl, J.Mones@gemeentewesterveld.nl, G.Ballast@gemeentewesterveld.nl, J.Puper@gemeentewesterveld.nl

Van
BurgerkrachtCentraal

Datum vastgesteld
3 december 2019

Melding
De gemeente informeert op haar gemeentelijke website niet over het voorschot op de algemene bijstanduitkering.
Dit is in elk geval een overtreding van de ongeschreven wet die beschrijft wat in het maatschappelijk verkeer betaamt.

In het geval van de gemeente Westerveld zou dit niet kwalijk zijn als de website van de intergemeentelijke sociale dienst https://www.igsd-sw.nl wel correct zou informeren. Dat is niet het geval, want ook daarop wordt het voorschot helemaal verzwegen.

Juridisch kader
Het niet vermelden van het voorschot is bestuursrechtelijk niet onrechtmatig.
De gemeente riskeert er echter mee dat zij jegens een belanghebbende een onrechtmatige daad (onrechtmatige overheidsdaad) pleegt waarbij schade kan ontstaan. De gemeente is deze schade toe te rekenen en kan aansprakelijk worden gesteld door belanghebbende. Hiermee ontstaat een verbintenis met de belanghebbende: de verplichting tot het vergoeden of compenseren van de schade.
Een en ander is in het Burgerlijk wetboek geregeld. Het risico van de gemeente is hierbij overigens wel ingeperkt doordat er aan zeven vereisten moet worden voldaan wil er inderdaad sprake zijn van een onrechtmatige overheidsdaad.

Oplossingsrichting
Alsnog correct online informeren over het voorschot algemene bijstand.
Dit houdt in: volledig en conform artikel 52 van de Participatiewet.

Melding online
Deze melding staat online op:
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/meldingen/voorschot-bijstand/gemeente-westerveld/

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie