Mind Eye Power, is dat thuiskomen in het ‘nu’?

Mind Eye Power, is dat thuiskomen in het 'nu'?
Mind Eye Power, is dat thuiskomen in het ‘nu’?

De oorlog tegen onze geest vindt op vele fronten plaats en wordt op allerlei manieren gevoerd. Zoals het hoort, camoufleert de vijand zich listig. Deze presenteert zich natuurlijk niet als tegenstander. Anders dan in een fysieke oorlog doet in de geestelijke strijd de oppositie zich mooi voor, als een engel des lichts. Je denkt als slachtoffer met iets goeds bezig te zijn, maar je komt terecht in de armen van het kwade. Zo ook bij Mind Eye Power.

Door Ray Heijder
< Mindwar: we moeten geestelijk dood

Als je niet zoveel om handen hebt en niet zoveel talent of geluk hebt om een baan te vinden, of als je een kleine praktijk in coaching heb met te weinig klandizie, dan kun je een uitstapje maken naar moderne geestelijke kwakzalverij zoals Mind Eye Power. Je volgt ergens een cursus, krijg een oorkonde en hopla: je hebt iets nieuws in de aanbieding.

Op je website maak je er een mooi verhaal van waarbij je kunt terugvallen op standaardteksten die je onder meer via je opleiding hebt verkregen. En je geeft er als het even kan een eigen twist aan, zo van: een beetje van mezelf en een beetje van Maggie.

Bij het rondneuzen op het web valt het mij op dat de moderne bedriegerij Mind Eye Power echt een dingetje voor vrouwen is. Ook de slachtoffers zijn overwegend damese. Die zijn nu eenmaal gevoeliger voor hocus pocus. En dat is Mind Eye Power, weliswaar met de zweem van wetenschappelijke onderbouwing.


Hoe werkt het?

Eigenlijk is het antwoord daarop: niet! Maar dat is te kort door de bocht.

Er is wel een veronderstelde werking en in elk geval een UITwerking en die is dat je uiteindelijk geestelijk wordt beschadigd. Dat kan eindigen in een diep ongelukkig, depressief of zelfs krankzinnig persoon. Wat men ook beweert en hoe goed je er ook tijdelijk baat bij lijkt te hebben, op den duur zal geen enkele mindwar therapie uitkomst bieden, maar je geestelijk berooid achterlaten.

Het funeste is dat het slachtoffer het nooit zal toeschrijven aan de betreffende therapie. Dat komt doordat iemand die gevoelig is voor Mind Eye Power ook vele andere dingen zal hebben uitgeprobeerd of gaat uitproberen. Bovendien is er al van alles met zo iemand (en zijn/haar leven) aan de hand voordat men besluit om ‘in therapie te gaan’. Gaat het toch helemaal mis, dan schrijft de arme ziel dat daaraan toe en niet aan de misleidende therapie(ën).

Maar goed, de veronderstelde werking dan. Hou je vast en gordels om:

Mind Eye Power is een toegankelijke en effectieve lichaamsgerichte methode om diepgaande verandering te brengen in de neuronetwerken van de hersenen. Hardnekkige gedragspatronen, negatieve overtuigingen en eventuele gevolgen van een trauma kunnen worden doorbroken. Dit wordt bereikt met geestkracht en oogbewegingen.

Wow! Dat lijkt te staan als een huis en meestal is deze omschrijving (waar haast geen chocola van te maken is) al voldoende om mensen voor Mind Eye Power te laten zwichten. Echter het is gewoon poep wat er staat. Met het grootste gemak wordt het lichamelijke en het geestelijke door elkaar gehusseld.

Punt van aandacht:
Spreek er maar niemand op aan, want geheid dat je dan de dooddoener ‘lichaam en geest zijn één’ te horen krijgt. Een vermeende eenheid die niet bestaat en klakkeloos wordt aangenomen! Omdat iedereen dat zegt.


Het blijkt een religie te zijn

Het ironische is dat mindwar therapieën goed beschouwd gebaseerd zijn op het onzichtbare en daarmee eigenlijk spiritueel of religieus zijn. Vaak zijn het mensen die niets van het Bijbelse geloof af willen weten omdat ze dat allemaal maar ongeloofwaardig en niet te bewijzen vinden.

Maar doordat mindwar (zoals Mind Eye Power) zo listig wordt ingepakt mede door er een pseudo wetenschappelijke onderbouwing aan te geven, slikken dezelfde mensen dit wel als zoete koek!

Trouwens ook mensen die wel een Bijbels geloof hebben, maar dat niet zo serieus nemen en/of maling hebben aan waar God ze voor waarschuwt aangaande uitstapjes (hoererij) van de geest.

Bottom-line:
Mind Eye Power is niet meer dan het ordinair toepassen van geestdodende oosterse spiritualiteit. Dat er verwijzingen worden gemaakt naar neurologische wetenschap en dat beoefenaars zich hebben aangesloten bij een vakvereniging of geaccrediteerd zijn, is alleen maar bedoeld om een veilig gevoel te geven. Maar dat is schijnveiligheid.


Hocus pocus indicatoren

Met Mind Eye Power hebben we met niet anders te maken dan met New age hocus pocus met een boeddhistische en hindoeïstische herkomst.

Verbinden
Verbinding is ‘key’ bij occulte methoden zoals Mind Eye Power.

Om verbinding gaat het ook inderdaad, maar met wat?

Je heb de keuze uit verbinding met God (uitsluitend via Jezus) of met de duivel (via demonische krachten en machten). Onder het laatste vallen ook het verbinden met jezelf, jouw kern, je eigen kracht, het ‘nu’ en de werkelijkheid.

Mind Eye Power is uiteindelijk bedoeld om je geest te doden en leeg te maken zodat de weg naar God voor je wordt afgesneden en je uiteindelijk na het aardse leven samen met de duivel in de eeuwige hel terecht komt. Wil je dat niet? Kies dan voor Jezus via het ABC van echte verlossing!

Non-dualisme
Hoewel de kwakzalvers die Mind Eye Power bieden beweren dat het fundament wetenschappelijk is, gaat het in werkelijkheid om de satanische, luciferiaanse leugen van het non-dualisme. Met de term non-dualisme of non-dualiteit wordt bedoeld dat de werkelijkheid, die zich als tweevoudig aan ons schijnt voor te doen, eigenlijk één is (non-duaal). De andere term die van toepassing is, komt uit het Sanskriet: advaita (niet-twee).

Het idee is dat iedereen essentieel één is en dat ‘alles is’.

Punt van aandacht:
Merk op hoe de actuele gendergekte hier ook perfect in past!

In de praktijk is er geen touw vast te knopen aan de denkwijzen en uitspraken. Mensen die zich eraan over hebben gegeven zijn voor geen enkele reden vatbaar. Het frappante is dat zij juist jou daarvan beschuldigen als je een duale denker bent zoals een volgeling van Jezus.

Als weldenkend mens is het niet met zulke lui uit te houden en zal jij altijd in de hoek worden gezet van de niet verlichte personen die wel heel erg ongelukkig moeten zijn. Jij zou dan de ultieme liefde en het mooiste licht missen. Vooral en juist als je een volgeling van Jezus bent en in God gelooft. Dan ben je er volgens de non-dualisten het ergste aan toe! Ik kreeg een keer van zo’n verdwaalde dame te horen:

Het is zo jammer dat je zo bent verdwaald en afgesneden van de echte liefde en het licht. Echt zonde van zo’n leuke man. Ik heb er zelfs om moeten huilen.

De basis van non-dualistisch denken berust op de ervaring dat tweedeling geen werkelijk verschijnsel is, maar kunstmatig. De slachtoffers die in het non-dualisme verstrikt zijn geraakt, zullen je voortdurend uit het hoofd willen praten dat er tweedeling (dualiteit) is, zoals:

  • het zelf (ego) en de ander;
  • lichaam en geest;
  • man en vrouw (genderneutraliteit!);
  • goed en kwaad;
  • God en duivel;
  • hemel en hel;
  • et cetera.

De Bijbelse God kan dus ook niet bestaan, want die staat buiten jou en er kan immers geen tweedeling zoals God/jij zijn. Men lost het op door te spreken van één energie, een kracht, licht of simpelweg ‘niets’ waar we allemaal in zijn. Geen onderdeel dus want dat is weer tweedeling.

Het nondualistisch denken vindt zijn oorsprong voornamelijk in Azië en is onder meer zichtbaar in het hindoeïsme (advaita vedanta) en het boeddhisme.


Mind Eye Power is verdwalen

Voorstanders en beoefenaars van Mind Eye Power zullen het omschrijven als thuiskomen in de werkelijkheid van het ‘nu’. Er wordt in elk geval afgerekend met het verleden. Dat vreselijke toen is dan ook meestal de aanleiding voor mensen om in de valstrik van deze mindwar te stappen.

En de toekomst dan? Daar gaat het ook niet om, zeker niet als die toekomst alleen maar zou liggen in verbinding met God via Jezus.

Zorg dat je niets te maken krijgt met Mind Eye Power, blijf er verre van!
Jij wilt toch niet verdwalen om uiteindelijk met een dode, lege geest te eindigen?

Wordt daarentegen vervuld door de Heilige Geest van God door te kiezen voor Jezus via het eenvoudige ABC van verlossing.

Jezus is de beste therapeut voor je geest. Hij is de weg, de waarheid en het leven.

Ieder die in Hem gelooft, zal niet (geestelijk) sterven, maar eeuwig leven hebben!