Mishandeling cliënten Rigtergroep door gemeente Nijmegen

< dossier Schandaal Rigtergroep

Onder verantwoording en zelfs op dwingend aandringen door wethouder Bert Frings, werden en worden cliënten van de inmiddels failliete Rigtergroep Nijmegen door de gemeente mishandeld. Dit is een misdaad tegen de menselijk die open en bloot in de bovenwereld kan plaatsvinden zonder dat iemand er wat aan probeert te doen. Alleen BurgerkrachtCentraal, hoewel net zo machtigloos als de meest onderdrukte burger, legt zich er niet bij neer. Nooit!

Nijmegen Rigtergroep - Mensonterend hartverscheurend

Door Ray Heijder

Willens en wetens heeft de gemeente Nijmegen de Rigtergroep om zeep geholpen

Willens en wetens heeft de gemeente Nijmegen de Rigtergroep (nu failliet) om zeep geholpen en de cliënten in een neerwaartse spiraal geduwd. Zij die met eigen kracht opkrabbelden met begeleiding en net hun leven weer een positieve richting op zagen gaan, worden meedogenloos terug in de tijd gezet en sommigen zijn bijna terug bij af.


Iemand moet boeten!

Roekeloos, nodeloos, onverantwoord, mensonterend, minachtend, regentesk en dictatoriaal zijn labels die zonder enige twijfel gehangen kunnen en moeten worden aan de handelswijze van de gemeente Nijmegen en aan wethouder Bert Frings in het bijzonder. Aftreden van genoemde bestuurder zou nog het minste recht doen, strafrechtelijke vervolging zou meer op zijn plaats zijn. Maar ook de gemeenteraad treft blaam omdat van daaruit geen enkele van de geboden mogelijkheden tot correctie en ingrijpen is benut.

Voordat de ellende uitbrak in juli 2017 was het beslist niet optimaal bij de Rigtergroep Nijmegen en als alle feiten op tafel liggen, zullen er zeker aspecten zijn die de schoonheidsprijs niet verdienen. Sommige kunnen we wellicht zelfs als onrechtmatig bestempelen. Maar dat alles rechtvaardigt niet de razzia tegen het bestuur en de cliënten waar de gemeente Nijmegen voor koos. Het had anders gekund, het had anders gemoeten!


De Rigtergroep moest kapot

Met een gestrekt been opende wethouder Bert Frings de aanval op de leiding van de zorginstelling. Daarbij werd directeur Monique Neuféglise met naam en toenaam aangewezen als hoofdverantwoordelijke voor fraude. Dit werd stellig gebracht als feit en niet als beschuldiging die nog moest worden bewezen.

Met een volgens BurgerkrachtCentraal nog steeds verzonnen aangifte van fraude bij de politie achter de hand en een eigen onderzoek van de sociale recherche, presteerde de gemeente Nijmegen het om vooruitlopend op enig oordeel van een rechtbank de slagader van de Rigtergroep door te snijden. Elke levensvatbaarheid van de zorginstelling was daarmee al uitgesloten. Het faillissement een kleine drie maanden later kon niet uitblijven en behoorde dan ook tot de perverse doelen.


Sterfhuisconstructie

Wekenlang gutste het bloed uit de openliggende aorta van de Rigtergroep. Op de achtergrond moesten Monique Neuféglise met haar jurist Gert Jan Pulles toekijken hoe het leven uit de organisatie wegvloeide. Zorgmedewerkers probeerden door pappen en nathouden de zaak onder controle te houden, terwijl er ook zorgprofessionals noodgedwongen het zinkende schip verlieten. Let wel, BurgerkrachtCentraal pleit Monique en haar metgezellen niet zonder meer vrij, want daarvoor zou nader feitenonderzoek nodig zijn.

Er is geen moment geweest waar het gezond verstand meedeed om schade te beperken. In plaats daarvan werd door de gemeente Nijmegen alles gedaan om de averij zo groot mogelijk te maken.


Cliënten in de mangel

Toegeven, deze blog neemt een flinke aanloop om te komen tot het allerbelangrijkste wat door de gemeente Nijmegen volledig werd en wordt vergeten: de cliënten. Bij dit alles zijn zij het die compleet in de mangel werden genomen en dat tot op vandaag nog steeds zijn. Waarschijnlijk door de oprecht bedoelde intensieve bemoeienis op afstand door BurgerkrachtCentraal, direct vanaf de eerste weeën van deze grote ellende, nemen enkele cliënten anoniem hun toevlucht tot ons. De verhalen die mij bereiken zijn hartverscheurend en in de reguliere media hebben we daar ook al wat van mogen meekrijgen.

Maar wat kan BurgerkrachtCentraal doen voor deze mensen, behalve het bieden van een luisterend hoor terwijl de gemeente Nijmegen ze totaal in de steek laat en met hen is gaan slepen alsof het slachtvee is? Welnu, tenminste in de openbaarheid van het internet en de sociaal media noodkreten en kritische geluiden laten horen.

Of de cliënten daar nu echt wat aan hebben? Ik wilde dat het zo was, maar laat dan in elk geval een manier zijn om op te zouten voor en toekomstige vordering op recht met terugwerkende kracht. Dan is het beter laat dan ooit.


Hoe zielig zijn de cliënten?

Natuurlijk wekt wethouder Bert Frings de indruk dat hij begaan is met het lot van de cliënten. Als hij dat niet zou doen dan was zijn kop al gerold. Niet dat hij daar in de tweede termijn aan mag ontkomt wat mij betreft. Ook hier geldt beter laat dan ooit en zoals gezegd plus de rest, want strafvervolging hoort erbij!

Maar de belangen van de cliënten worden absoluut niet gerespecteerd! Verre van dat zelfs het tegenovergestelde. Voordat ik daar verder op in ga, eerst eens kijken hoe de cliënten het hadden. Redelijk goed namelijk.

De Nijmeegse cliënten van de Rigtergroep (er is ook een zorgvoorziening in Arnhem die nog niet om zeep is geholpen) woonden in best aardige optrekjes. Misschien zelf te mooi en stak dat Bert Frings ook een beetje? Je zou kunnen zeggen dat de bewoners boven hun stand zaten en eerlijk beschouwd kon dat redelijkerwijs ook niet zo blijven. Maar niet door de olifant de porseleinkast in te jagen for crying out loud!Zeker niet omdat er PGB-budget voor werd aangewend. Er zou niets op af te dingen zijn geweest als de gemeente Nijmegen hier op een ordentelijke manier iets aan zou willen veranderen. Maar niet door de olifant de porceleinkast in te jagen for crying out loud!

Laten we niet vergeten dat de cliënten niet voor niets cliënten zijn. Het zijn bijzondere gewone mensen!
Er is bij elke bewoner een aanleiding waardoor begeleiding nog is. Wat we dan zeker niet moeten doen is deze kwetsbare mensen die midden in hun herstel en opbouw zitten en ook zelf hun stinkende best doen om hun leven tot nieuwe bloei te brengen zo roekeloos, nodeloos, onverantwoord, mensonterend, minachtend, regentesk en dictatoriaal inzet te maken in een conflict dat eigenlijk gaat tussen de gemeente en de leiding van de Rigtergroep.

Deze handelswijze zou gewone gewone mensen al tot wanhoop drijven, maar de bijzondere gewone mensen des te meer!

Hoe haalt wethouder Bert Frings het zich eigenlijk überhaupt in zijn hoofd?


In de tendentieuze media

In november 1999 zei koningin Beatrix doelend op de journalistiek dat de leugen regeert. Anno nu lijkt dat te zijn verheven tot standaard. In het Rigtergroepdrama neemt de journalistiek ook zo’n dubieuze plek in. NietKoningin Beatrix zei ooit doelend op de journalistiek dat de leugen regeert. alleen wordt de verdachte (maar eigenlijk op voorhand al veroordeelde) leiding in de media gedemoniseerd, maar onze mainstream verslaggevers grijpen ook graag de gelegenheid aan om de gedupeerde cliënten te exploiteren voor hun pennenvruchten. Zonder aan het checken van feiten te doen, want het bestaan van een politieaangifte tegen de Rigtergroep wordt zomaar aangenomen.

Sowieso wordt alles wat de gemeente Nijmegen beweert als betrouwbare informatie overgenomen. Rigtergroep directeur Monique Neuféglise (met naam en toenaam genoemd!) komt meestal als moreel verwerpelijk persoon in beeld.

Een selectie:

Algemeen Dagblad 30 augustus 2017
‘Cliënten Rigtergroep aan lot overgelaten door leegloop’

De Gelderlander 5 september 2017
Noodplan voor cliënten Rigtergroep in Nijmegen

Omroep Gelderland 7 september 2017
Cliënten Rigtergroep kwaad op wethouder: ‘Wij zijn geen konijnen die je in een hok stopt!’

Algemeen Dagblad 7 september 2017
Cliënt Rigtergroep: Verhuizen is nog erger dan liefdesverdriet

Omroep Gelderland 13 september 2017
Geëmotioneerde cliënten Rigtergroep: ‘Laat deze nachtmerrie ophouden’

N1,  lokale omroep Nijmegen 13 september 2017
Cliënten Rigtergroep protesteren tegen dubbele verhuizing


Groeiende ellende

Stel dat we samen met de cliënten door de vingers zien dat zij wekenlang in onzekerheid en angst over hun lot hebben moeten verkeren. Dan nog blijft er de mensonterende evacuatie van de bestaande woonlocaties naar een andere plek. Verhuizen is in deze situatie sowieso geen pretje, maar als we naar de bestemming kijken, gaan toch de tenen in de schoenen krullen.

Nu heb ik niet alle feiten en moet ik ook aannames doen, maar met het deel van de cliënten, 14 personen die van hun aardige optrekje op transport worden gezet naar het als verpleeghuis afgedankte Doekenborg heb ik het te doen. Daar word je dan even geparkeerd omdat de gemeente het aan de stok heeft met Monique Neuféglise. Dat is eigenlijk niet uit te leggen. Naar verluid biedt de Doekenborg vrij kleine woonruimtes, niet te vergelijken met waar men vandaan komt.

Om het erger te maken… in april volgend jaar moeten de 14 weer zijn vertrokken! Dat is als de Doekenborg is omgeturnd naar ‘sociaal ontmoetingshuis’, waarschijnlijk een ‘natte droom’ van de wethouder.  De Rigtergroepcliënten moeten in april maar voor iets anders hebben gezorgd, want blijven is volgens Bert Frings geen optie, omdat de mix aan woongroepen en activiteiten niet passend is bij hun benodigde opvang. Hij zal er vast geen uitdaging in zien om het dan maar passend te maken!

Hoe het de andere 34 cliënten vergaat, ik weet het niet precies. Een deel is terecht gekomen bij Onder de Bomen. De website wekt de indruk dat het daar wel oké is.

Een ander deel kon kiezen voor grotere woonruimtes elders in de stad waarvoor ze zelf geld moeten bijleggen. Of ze zijn nog in onderhandeling met de gemeente over waar ze heen moeten. Fijn, moet je nog onderhandelen ook terwijl het niet jouw schuld is dat er een conflict is.

Sommige cliënten kunnen overigens vanwege de huurdersrechten niet zomaar gedwongen worden om op te stappen. Zij hopen alsnog te kunnen blijven in hun huidige, luxere onderkomens in de binnenstad.


Geen informatie en communicatie

Om het allemaal nog eens onaangenamer te maken voor de cliënten zijn velen onder hen verstoken van informatie kan niet meer doen dan speuren naar meer op het internet en afwachten wat de reguliere media van wethouder Bert Frings bekend mag maken.

Het Algemeen Dagblad, De Gelderlander en Omroep Gelderland lijken hoewel ze een enkele keer een cliënt wat laten zeggen, vooral heel geconditioneerd namens de gemeente Nijmegen te spreken. Dat gebeurt ook nog eens zoals in deze blog al gezegd tendentieus te gaan waarbij Rigtergroep directeur Monique Neuféglise geregeld fijntjes, maar ook minder subtiel afgeschilderd wordt als moreel verwerpelijk persoon.

Monique is overigens ook eigenaar van Rigterzorg Arnhem, maar daar wil de gemeente verandering in zien. Ook daarin lijkt zij haar zin te gaan krijgen. Tja, wat kan Monique anders dan lijdzaam toezien? De civiele rechtszaak (gek genoeg geen strafrechtelijke) wordt over de jaarwisseling heen getild.

En zo sleept dit drama zich voort. BurgerkrachtCentraal blijft het intensief volgen zolang het nodig is!

Een reactie plaatsen