Gods stem gehoord? Dat kan niet!

Gods stem gehoord? Dat kan niet!
Gods stem gehoord? Dat kan niet!

Heb je wel eens iemand ontmoet die beweert Gods stem te hebben gehoord? Of ben jij zelf de gelukkige om verstaanbare woorden van de Schepper te hebben waargenomen? Welnu, dat kan helemaal niet!

Door Ray Heijder

De tijd dat God letterlijk hoorbaar tot mensen sprak met Zijn stem of via engelen en profeten is allang voorbij. Om precies te zijn vanaf het moment dat Hij de Bijbel afrondde. Daarna is Zijn stem nooit meer gehoord. Hij wil dan ook dat we Hem gehoorzamen door uitsluitend genoegen te nemen met het Woord dat bestaat uit 66 boeken, geen eentje meer of minder, geen hoofdstuk meer of minder en zelfs geen zin meer of minder.


Wat als het wel zo was?

Maar stel dat God vandaag nog wel tegen mensen hoorbaar zou spreken, tegen een individu. Dan hebben we een veel groter logistiek probleem dan de directeur van een bekend automerk die auto’s moet terug roepen vanwege een productiefout.

Mercedes roept wereldwijd ruim een miljoen auto’s terug naar de garage wegens een mogelijk defect aan de airbags.

Dat probleem (in oktober 2017 in het nieuws) was al moeilijk genoeg. De auto’s hebben geen oortjes om aan de oproep gehoor te geven, dus het zal een heel gedoe geweest zijn geweest om de eigenaren allemaal te bereiken. En ze moesten vanwege veiligheid en aansprakelijkheid toch elk worden gevonden.

Als God tot iemand spreekt, is dat altijd ter ere van Zichzelf en Hij wordt niet gediend als iemand een woord van Hem krijgt dat bij een individu zou blijven. Zelfs al zou het met de groep waar die persoon deel van uitmaakt worden gedeeld, dan is dat nog niet voldoende.

Nee alle Bijbels over de hele wereld zouden moeten worden teruggeroepen (net als die auto’s) en worden aangevuld met hetgeen wat God tot die ene persoon zou hebben gesproken.

Dat gaat ‘m niet worden natuurlijk en dat niet alleen; God wil helemaal niets aan Zijn Woord toevoegen want wat Hij met de Bijbel heeft afgeleverd, is compleet, toereikend en perfect.

Het is zelfs een belediging richting God, zo niet lastering tegen Hem, om alleen al te suggereren dat God ons buiten zijn Woord om nog zou moeten informeren.


Jezus is het Woord!

Daar komt ook nog eens bij dat we sowieso niet in contact met God kunnen komen en zelfs niet met Jezus!

Oh?

God is in de hemel en Jezus ook. En waar zijn wij? Goed zo: op de aarde. Wij kunnen geen contact hebben met God en Jezus en Zij zijn niet bij ons. In veel kerken en samenkomsten wordt dat ten onrechte wel beweerd.
Trap daar niet in!

Maar Jezus zei:

Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.
Matteüs 18:20

Ja dat heeft Jezus gezegd want het staat in het Woord. Maar daar bedoelde Hij mee dat Hij in de Heilige Geest aanwezig is. Vergeet niet dat we uitzien naar de wederkomst van Jezus. Waarom zouden we dat doen als Hij iedere keer als we een clubje van twee of drie bij elkaar hebben erbij is? En bedenk ook dat Jezus afscheid van ons heeft genomen vóór Zijn hemelvaart!

Of vind jij dat we de uitspraak toch letterlijk moeten lezen?

Oké jij je zin, maar dat betekent dan wel dat als twee of drie personen wensen dat Jezus in hun midden is, dat nummer vier, vijf, zes en ga zo maar door moeten worden weggestuurd. Dat kan ook niet waar zijn toch?

Maar goed, waar het om gaat is, dat Jezus inderdaad onder ons is in de vorm van het Woord, de Bijbel. Jezus is het Woord en toen Hij lijfelijk op aarde was, was Hij het Woord dat vlees werd (Johannes 1:14)

Daarom moeten we ook zo ontzettend veel waarde hechten aan de Bijbel en het niet zien als zomaar een boek, maar als hét Boek. Dat volledig toereikend is! Dat Jezus zei dat hij de weg, de waarheid en het leven is en dat niemand tot de Vader komt dan door Hem, houdt automatisch in dat je alleen via de Bijbel tot God kunt komen.

Dus niet door allerlei andere boeken, geschriften, cd’s, dvd’s en ook niet door veronderstelde woorden van God die tot jou zouden zijn gekomen op een andere manier dan door de Bijbel.

God spreekt niet hoorbaar tegen mensen meer!

Lees dus de Bijbel want alleen dat is Gods Woord. En als je dan toch beslist Gods Woord wilt horen, lees de Bijbel dan hardop!

Belangrijk om te weten dat je wel geholpen wordt bij het verstaan en begrijpen van het Woord.

Door de Heilige Geest die jouw helper is vanaf het moment dat je Jezus hebt aangenomen als jouw Verlosser.
Let op: alleen onder die voorwaarde!


Wat was het dan wel?

Oké als jij (of die ander) halsstarrig blijft volhouden God te hebben gehoord, dan zal ik je niet gelijk voor leugenaar uitmaken.

Mensen die God beweren te hebben gehoord, kunnen denken dat het echt zo was. Er zijn een heleboel omstandigheden waaronder dat kan gebeuren. Het is echter illusie. Maak er niet meer van dan dat, want daarmee ben je echt erg ongehoorzaam aan God. Hoe mooi de ervaring misschien ook is geweest, praat het niet goed. Het is niet van God.

Jouw ervaring kan zelfs een occulte (bovennatuurlijke) ervaring zijn ingegeven door demonen van satan. Als je nu heel boos wordt dat ik dit schrijf, kun je er vergif op innemen (niet letterlijk doen!) dat ik gelijk heb.

Want als jij boos wordt als een ervaring van jou wordt afgepakt, ben je met jezelf bezig en niet met God. Kennelijk is de ervaring zo belangrijk voor je dat je het ervoor over hebt om God te beledigen en te lasteren.

Doe je dat dan? Jazeker, want je zegt er in feite mee, dat het Woord van God, de Bijbel, niet voldoende is!

Jezus zei dat wie Hem heeft gezien, God heeft gezien.
Welnu, als jij de Bijbel leest, zie je God! Want het is het Woord van God en dat Woord is Jezus.